Kwa kufaa, kuenea kwa ujumbe wa Ufalme nchini Georgia kunaonyeshwa kupitia mfano wa Yesu wa chachu iliyofichwa. (Mt. 13:33) Kama ilivyokuwa katika mfano wa chachu, ukuzi wa kiroho haukuonekana mwanzoni, lakini kwa muda mfupi ujumbe wa Ufalme ulianza kuenea sana na kubadili maisha ya wengi.

Soma kuhusu simulizi lenye kuchangamsha na kuchochea la upendo, imani, ushikamanifu, bidii, na ujasiri ulioonyeshwa na watu wa Mungu nchini Georgia “katika majira yanayofaa [na] katika majira yenye taabu.”—2 Tim. 4:2.