Hamia kwenye habari

Hamia kwenye menyu ya pili

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Kiswahili

2017— Kitabu cha Mwaka cha Mashahidi wa Yehova

Azerbaijan

 KUHUBIRI NA KUFUNDISHA DUNIANI POTE

Ulaya

Ulaya
  • IDADI YA NCHI 47

  • IDADI YA WATU 744,482,011

  • IDADI YA WAHUBIRI 1,611,290

  • IDADI YA MAFUNZO YA BIBLIA 834,121

Jibu la Upole

Nchini Georgia, mwanamume alikaribia kigari cha machapisho na kupaaza sauti hivi: “Sitawaruhusu mhubiri hapa! Georgia ni nchi ya Wakristo Waothodoksi.” Ndugu aliyekuwa amesimama kando ya kigari akamwuliza kwa fadhili ikiwa amewahi kusoma machapisho yetu. Mwanamume huyo akajibu, “Hapana, Sijasoma.” Ndugu huyo alipendekeza kwa busara kwamba ayasome.  Njia hiyo ya upole ilimtuliza mwanamume huyo, na akachukua baadhi ya machapisho. Baada ya siku kadhaa, mwanamume huyo alirudi na kuomba msamaha kwa jinsi alivyowatendea mwanzoni. Alisema kuwa alimsomea mama yake aliye kipofu machapisho yetu. Wote waliyapenda sana na wangependa machapisho mengine. Sasa, anatembelea kigari chetu cha machapisho kwa ukawaida ili kupata matoleo mapya ya magazeti yetu.

Njia Bora Zaidi ya Kusuluhisha Matatizo

Walipokuwa katika utumishi nchini Azerbaijan, ndugu wawili walimkaribia mwanamume aliyekuwa amesimama mbele ya jengo fulani na kuanza kumhubiria. Mwanamume huyo akawajibu, “Siwezi kusikiliza habari hizo; nitatenda dhambi nikifanya hivyo.” Halafu akatoa kisu mfukoni na kusema, “Nimetendewa isivyo haki, na ninajiandaa kwenda kutumia kisu hiki ili kuhakikisha haki inatendeka.”

Ndugu hao walishtuka, lakini wakamwambia, “Ni dhambi kuua.”

Mwanamume huyo akawaambia, “Nifanye nini sasa?” Wakamsomea Waroma 12:17-21 na kumweleza kwamba kisasi ni cha Mungu na kwamba hatupaswi ‘kushindwa na uovu, bali tuendelee kuushinda uovu kwa wema.’ Wakamwambia kuhusu nguvu za ulimi wa upole na kumweleza kwamba ikiwa angemwumiza au kumwua mtu, dhamiri yake ingemsumbua. Mwanamume huyo alivutiwa na aliyoyasikia, kisha akaondoka.

Saa moja hivi baadaye, mwanamume huyo alikutana na ndugu hao na kuwaambia: “Nimetoka sasa hivi  kuzungumza na mtu niliyekusudia kumwua. Sikumwumiza, lakini tumesuluhisha tatizo hilo. Ninashukuru kwamba mmeniokoa nisiingie kwenye matatizo.” Mashahidi hao walimweleza kwamba ni Yehova aliyemsaidia.

Vigari vya Machapisho Vyamvuta Dada Asiyetenda

Miaka kadhaa iliyopita, dada mmoja nchini Norway aliacha kutenda. Lakini, baada ya vigari vya machapisho kuanza kutumiwa katika utumishi wa hadharani, alikuwa akipita karibu na kigari kimoja mara kwa mara alipoenda kununua vitu.

Ingawa hakuwahi kusogelea vigari hivyo, aliona mabango yenye kuvutia na mpangilio unaopendeza wa machapisho. Mambo hayo, na uchangamfu na mwonekano wenye kiasi wa Mashahidi uliamsha tamaa yake ya kurudi kwa Yehova na watu wake.

Aliona pia alama ya tovuti yetu, jw.org, kwa hiyo akaamua kutembelea tovuti hiyo. Alivutiwa alipoona jinsi ilivyo rahisi kupata anwani ya Jumba la Ufalme lililo karibu na saa za mikutano. Alipakua baadhi ya machapisho na kwenda kwenye jumba ingawa alikuwa na wasiwasi. Alipokelewa vizuri, na wazee wakapanga dada mmoja ajifunze naye Biblia. Baada ya muda mfupi, alipata marafiki wazuri kutanikoni na akarudia ratiba yake ya mambo ya kiroho. Sasa anashiriki kwa ukawaida katika mikutano na utumishi wa shambani, na anafurahi kwamba ana uhusiano wa karibu pamoja na Yehova tena.

Kuhubiria Wanafunzi Ndani ya Basi la Shule

Ronja, msichana mwenye umri wa miaka 15 anayeishi nchini Norway, alizungumza na wavulana watatu kuhusu mageuzi ndani ya basi la shule. Wavulana hao hawakuheshimu imani yake hata kidogo, na hilo halikumfurahisha  dada yetu. Kwa kuwa alihisi kwamba hakuwa na habari za kutosha kuhusu habari hiyo, alimwomba mama yake amsaidie kutafuta hoja zenye kusadikisha kwamba kuna Muumba.

Norway: Ronja akitetea imani yake

Siku iliyofuata, walipokuwa wakisafiri kwenda shuleni, Ronja alitumia hoja alizoandaa. Hata hivyo, wavulana hao walidhihaki imani yake katika Yehova. Mmoja wao alisema hivi kwa sauti: “Ndani ya basi hili hakuna anayemwamini Yehova! Ninaomba mnyooshe mikono. Ni nani anaamini mageuzi, na ni nani anamwamini Yehova?” Ronja alishangaa kuona mvulana mdogo aliyekuwa amekaa karibu naye akinyoosha mkono na kusema, “Nimwamini Yehova!” Wanafunzi wengine wawili wakasema hivi, “Mimi pia!” Mazungumzo ya Ronja na wanafunzi wenzake yalikuwa yamesikilizwa na wanafunzi wengine, na baadhi yao walisadikishwa na hoja zake!

 Mwanamume Asiyejua Kusoma Apata Kitabu

Alasiri moja, wanaume wawili kutoka Siria wanaozungumza Kiarabu walikuja katika ofisi ya tawi nchini Denmark. Wakawaambia dada waliokuwa mapokezi kwamba walikuwa wanawatafuta Mashahidi wa Yehova. Dada hao walipowahakikishia kwamba walikuwa wamefika mahali panapofaa, wanaume hao walifurahi sana. Walipataje anwani hiyo? Waliwaonyesha wafanyakazi wa maktaba ya umma iliyokuwa karibu picha waliyokuwa wamepiga kwa kutumia simu. Picha hiyo ilikuwa ya ukurasa wa wachapishaji katika toleo la Kiarabu la kitabu Biblia Inafundisha Nini Hasa? Wafanyakazi wa maktaba waliwapatia anwani ya ofisi ya tawi.

Wanaume hao hawakuweza kuzungumza Kidenishi vizuri. Kwa hiyo, ndugu anayezungumza Kiarabu aliitwa mapokezi. Ilionekana wazi kwamba mmoja wao alipendezwa sana na alitaka kujifunza mengi kuhusu Biblia. Ndugu huyo alichukua anwani yake na kuahidi kumtembelea baada ya muda mfupi pamoja na ndugu mwingine anayezungumza Kiarabu.

Walipomtembelea mwanamume huyo nyumbani kwake, ndugu hao waligundua kwamba hakuwahi kutembelewa na Mashahidi wa Yehova. Aliwaambia kwamba alikuta kitabu hicho katika sanduku lake la barua ingawa halikuwa na jina linaloonyesha kwamba sanduku hilo la barua ni la mtu anayezungumza Kiarabu. Kwa sababu hakujua kusoma, alimwomba rafiki yake amsomee kitabu hicho na wakakimaliza kwa siku tatu. Mambo aliyosikia yalitosha kumsadikisha kwamba ameipata kweli.

Alifadhaika kwa kuwa ni mkimbizi na hivyo yuko mbali na familia yake, lakini alipata faraja katika Biblia.  Mara ya kwanza ndugu hao walipomtembelea, aliwauliza: “Kwa nini hamkuwahi kunitembelea? Nilihitaji mambo haya kwelikweli.” Anaendelea kujifunza na akina ndugu na anafurahia sana mambo anayojifunza.

Alikuwa Mtupu Moyoni, Sasa Ni Mwenye Moyo Wenye Shangwe

Dmitry alikuwa meneja katika kampuni ya tumbaku huko Ukrainia, lakini alipojua madhara ya kiafya yanayosababishwa na uvutaji wa sigara, aliacha kazi yake iliyokuwa na mshahara mnono. Halafu, ndani ya miezi mitatu, mama yake na mama-mkwe walikufa. Kuwapoteza wapendwa wake kulimshtua sana. Alitumaini angepata faraja na majibu ya maswali yake kanisani, lakini haikuwa hivyo. Rafiki yake alimwambia kwamba kuwa Mkristo Mwothodoksi kulimaanisha kuwa “na msalaba shingoni na mtupu moyoni.” Hivyo ndivyo Dmitry alivyohisi hasa. Alitambua kwamba hakujua lolote kuhusu Mungu au Biblia. Akiwa amekata tamaa, alianza kusali akiomba msaada. Halafu akakumbuka aliwahi kusikia kuhusu Mashahidi wa Yehova. Alipata tovuti yetu kwenye Intaneti na akaguswa moyo sana kuona habari nyingi zinazohusu Biblia. Kisha, akatafuta Jumba la Ufalme lililo karibu. Alipowasili kwenye maegesho ya magari, mkaribishaji alimkaribisha na kumwuliza jinsi anavyoweza kumsaidia. Dmitry akamwambia, “Ninahitaji funzo la Biblia.” Amekuwa akijifunza Biblia kwa miezi sita sasa na anahudhuria na kushiriki katika mikutano kwa ukawaida.

Kufuatilia Upendezi kwa Kutumia Ujumbe

Paul na Faith, wanaoishi Uingereza walifurahia mazungumzo na mwanamke anayeitwa Susan na wakapanga kumrudia. Waliporudi, hawakumkuta nyumbani.  Wakifuata ushauri wa kuacha ujumbe mlangoni uliotolewa katika Huduma Yetu ya Ufalme ya Novemba 2014, Paul na Faith waliacha ujumbe uliosema wangerudi siku inayofuata. Waliporudi, walishangaa kukuta ujumbe ulioachwa mlangoni kwa Susan kwa ajili yao. Alieleza kwamba alihitaji kununua vitu kwa ajili ya arusi ya binti yake. Paul na Faith waliacha ujumbe mwingine kumwambia wangerudi juma lililofuata. Wakati huu, Susan alikuwa akiwasubiri, na walianzisha funzo katika kitabu Biblia Inafundisha.

Uingereza: Paul na Faith wakiacha ujumbe

Kwa sababu binti yake angeolewa baada ya muda mfupi, Susan aliomba waahirishe ziara iliyofuata. Paul na Faith waliporudi tena, hakukuwa na mtu, kwa hiyo waliacha ujumbe uliokuwa na namba yao ya simu. Walifurahi kupokea ujumbe mfupi kutoka kwa Susan akiomba samahani kwa kuwakosa; alikuwa akizungumza na jirani yake kwenye bustani. Kuanzia hapo, Susan amekuwa akifurahia  funzo la Biblia kwa ukawaida, na amehudhuria mkutano kwa mara ya kwanza hivi karibuni.

Paul na Faith wanafurahia kuacha ujumbe ili kuendeleza mawasiliano. “Tumekuwa na ziara za kurudia kadhaa ambao wamesoma ujumbe tuliowaachia. “Inapendeza sana!”

Imani Yake Ilimchochea Muuguzi Wake

Mwezi Agosti 2014, ndugu mmoja alilazwa hospitalini nchini Hungaria akiwa na ugonjwa wa kufinyika kwa mishipa ya damu katika mapafu (pulmonary embolism). Kwa kusikitisha, alikufa muda mfupi baadaye. Kuhusu muuguzi anayeitwa Tünde, ambaye alimsaidia sana ndugu huyo, mke wa ndugu huyo aliandika hivi:

“Katika kiangazi cha mwaka 2015, nilihudhuria kusanyiko la eneo la ‘Mwigeni Yesu!’ pamoja na mwanangu. Mwishoni mwa siku ya tatu, tulipokuwa kwenye maegesho ya magari tukijiandaa kwenda nyumbani, mwanamke fulani alisimama mbele yangu, akaangusha mikoba yake, akanikumbatia, na kuanza kulia. Alikuwa muuguzi yuleyule ambaye mwaka mmoja hivi uliopita, alimtunza mume wangu alipokuwa kwenye wodi ya wagonjwa mahututi. Alieleza kwamba mwanzoni mwa kila zamu kila muuguzi hupewa mgawo wa kumtunza mgonjwa mmoja. Kila mara alisali kwamba apangiwe kumtunza mume wangu. Na mara kwa mara, hivyo ndivyo ilivyotukia!

“Kulingana na Tünde, mwenendo mzuri wa mume wangu kwa sababu ya imani yake na maelezo yake ya mara kwa mara kuhusu tumaini lake, vilimpa nguvu alizohitaji ili kuanza kujifunza Biblia kwa bidii na Mashahidi wa Yehova.

 “Tünde, ambaye sasa anajifunza Biblia, anatazamia kwa hamu wakati ambapo atamkaribisha mume wangu atakapofufuliwa. Angependa kumjulisha kuwa mwenendo wake mzuri na imani yake yenye nguvu ndivyo vilivyomsaidia kumjua Yehova na ahadi zake zenye kuvutia.”

Kuhubiri Gari kwa Gari

Bulgaria: Kuhubiria madereva wa malori mpakani

Kwa sababu ya maandamano na vizuizi, nyakati nyingine baadhi ya vituo vya ukaguzi kwenye mpaka wa Ugiriki na Bulgaria vilifungwa, na magari yalisubiri kwenye foleni ndefu sana. Kutaniko lililokuwa karibu nchini Bulgaria lilitumia fursa hiyo kuwapa machapisho watu waliokuwa kwenye foleni hizo. Akina ndugu waliondoka kuelekea mpakani wakiwa na machapisho katika lugha 12. Madereva wengi wa malori walikuwa wamechoka na kuvunjika moyo, lakini walifurahia kuzungumza. Ndugu waliwasikiliza kwa huruma, wakiwapatia tumaini na kitia moyo. Dereva mmoja aliuliza, “Ninyi ni Mashahidi wa Yehova?” Baada ya kuhakikishiwa kuwa wao ni Mashahidi wa Yehova, alisema, “Nilijua tu, kwa sababu ni Mashahidi wa Yehova pekee wangehubiri kama mnavyofanya.” Dereva wa lori kutoka Austria alisema hivi kwa ucheshi: “Hata huku hatuwezi kuwakimbia! Hongereni! Tafadhali endeleeni kuwapa watu faraja na tumaini.” Mwingine alisema: “Sijawahi kupenda kusoma machapisho yenu. Lakini sasa nitayasoma kwa furaha.” Ndugu alipomhubiria dereva mmoja, machozi yalianza kumtiririka. Alisema kwamba alikuwa Shahidi miaka mingi iliyopita. Ndugu hao walimtia moyo asome machapisho na pia awasiliane na kutaniko.