• IDADI YA NCHI 29

  • IDADI YA WATU 41,051,379

  • IDADI YA WAHUBIRI 98,574

  • IDADI YA MAFUNZO YA BIBLIA 67,609

Baada ya Miaka Tisa, Mwalimu Wake Akubali

Alipokuwa chekechea, Olivia anayeishi nchini Australia, alimwalika mwalimu wake kwenye Ukumbusho. Kila mwaka, kwa miaka minane iliyofuata, Olivia aliendelea kumwalika mwalimu wake kwenye Ukumbusho. Mwishowe, mwaka 2016 mwalimu wake alimpigia simu na kumwambia kwamba angependa kuhudhuria. Alisema alihisi kuwa  amependelewa kwa sababu Olivia alimwalika kila mwaka. Kwa hiyo, mwalimu alikuja kwenye Ukumbusho pamoja na mume wake. Kwa kuwa mume wake alikuwa akifanya kazi katika halmashauri ya mji, alikumbuka Jumba la Ufalme lilipojengwa. Aliwaambia akina ndugu kwamba alivutiwa sana na jinsi kazi ya ujenzi wa Jumba la Ufalme ilivyokuwa imepangwa vizuri. Mwalimu huyo pamoja na mume wake walifurahia sana jioni hiyo, hata walikuwa kati ya watu wa mwisho kuondoka.

Australia: Baada ya miaka tisa, uvumilivu wa Olivia ulizaa matunda

Alisoma Kitabu Hicho Mara Tatu

Jacintu na mke wake wanaishi Timor-Leste. Kwa kuwa walikuwa Wakatoliki waliojitoa, walishangazwa sana mpwa wao alipokuwa Shahidi wa Yehova na kuacha kushiriki ibada pamoja na familia. Akitaka kuthibitisha kwamba mpwa wake alikuwa amekosea, Jacintu aliamua kusoma kitabu Biblia Inafundisha Nini Hasa? Lengo lake lilikuwa kutafuta mafundisho ya uwongo. Baadaye alimwambia mke wake: “Nimesoma kitabu hicho. Lakini chote kilikuwa kizuri.”

“Lazima iwe hukukisoma vizuri,” mke wake alijibu. “Kisome tena, lakini wakati huu kisome taratibu.”

Jacintu alifanya hivyo, na kumwambia mke wake tena: “Chote ni kizuri.” Lakini akaongeza kusema: “Habari yote imetoka katika Biblia. Hata yale kinachosema kuhusu kuwaabudu wafu yanatoka katika Biblia.”

Mke wake akamwambia: “Kisome mara ya tatu, lakini wakati huu pigia mistari kila fungu, kisome kwa makini. Lazima kiwe kinasema uwongo.”

 Jacintu alisoma kitabu hicho kwa uangalifu sana, akitia alama katika kila fungu. Baada ya kusoma kwa uangalifu kwa mara ya tatu akasema, “Chote kinasema kweli! Mpwa wetu hajakosea.” Sasa Jacintu anajifunza Biblia na Mashahidi wa Yehova.

Binti Aamsha Upendezi wa Mama

Dada mmoja painia anayeishi katika kisiwa cha Guam, alimtembelea mwanamke kutoka kisiwa cha Pohnpei na kumwonyesha video yenye kichwa Kwa Nini Ujifunze Biblia? Dada huyo alimwahidi angerudi tena. Ingawa dada huyo alirudi mara kadhaa, hakumkuta mwanamke huyo nyumbani. Hivyo, binti ya mwanamke huyo alipofungua mlango, dada huyo aliamua kumwonyesha mojawapo ya video katika mfululizo wa video za Uwe Rafiki ya Yehova. Binti huyo alifurahia sana video hiyo. Pindi iliyofuata, mama ya binti huyo alifungua na  akaitikia vizuri ujumbe wa Biblia. Inaelekea binti huyo alimwambia mama yake kwamba wanapaswa kwenda kwenye kanisa la mwanamke aliyemwonyesha video. Jambo hilo lilichochea upendezi wa mama yake. Funzo la Biblia lilianzishwa, na mipango ikafanywa ili liendelezwe.

“Kama Kondoo Wasio na Mchungaji”

Terence, mwangalizi wa mzunguko alisafiri pamoja na mke wake, Stella, kwenda Inakor, eneo ambalo halijahubiriwa nchini Papua New Guinea. Terence anaeleza hivi: “Tulipokuwa tungali tumelala mapema sana asubuhi siku ya kwanza, tulisikia mtu akibisha mlango.  Watu wengi walikuwa wakisubiri nje, kwa hiyo tuliwahubiria kuanzia saa 12 asubuhi mpaka saa sita mchana. Tulipumzika kidogo ili kuoga na kisha tukakuta wengi zaidi wakitusubiri. Kwa hiyo, tulihubiri tena kuanzia saa nane mchana mpaka saa sita usiku.” Asubuhi iliyofuata, wenzi hao wa ndoa waliamua kuondoka mapema sana ili kutembelea eneo lingine. Kwa mara nyingine tena, wengi walikuja mahali ambapo walilala, lakini hawakuwapata. Terence anasema, “Walipojua mahali tulipokuwa tumeenda, walitufuata. Tena, tulihubiri mpaka saa sita mchana. Tuliporudi mahali pa kulala, kikundi kingine kilikuwa kinatusubiri. Kila siku mambo yaleyale yalitukia. Watu walikuwa ‘kama kondoo wasio na mchungaji.’”—Mt. 9:36.

Papua New Guinea: Watu waliwasubiri kwa hamu Terence na Stella

Zawadi kwa Ajili ya Mtaalamu wa Viungo

Agnès, painia anayeishi New Caledonia, alienda kumwona mtaalamu wa viungo kwa sababu aliumia mkono. Alipokuwa akimtibu Agnès, mtaalamu huyo alisema kwamba ameona watu wengi wakiteseka hivi kwamba alikuwa akijiuliza ikiwa Mungu ni mkatili. Agnès alimshukuru Yehova kimya-kimya kwa kumpa nafasi ya kumtetea. Halafu akampa mtaalamu huyo wa viungo trakti Je, Kuteseka Kutaisha? na kumsomea andiko la Ufunuo 21:3, 4.

Mtaalamu huyo akasema: “Sina hakika ikiwa mistari hiyo uliyonisomea inapatikana kwenye Biblia yangu; ina vitabu vya Injili peke yake.” Kisha, alipojua kwamba Agnès alikuwa Shahidi wa Yehova, akasema kwamba aliwahi kukutana na Mashahidi katika nchi yake huko Chile.

 Agnès akakumbuka kwamba ripoti ya ofisi ya tawi kuhusu Chile ilikuwa imewekwa kwenye programu ya JW Broadcasting. Kwa hiyo, alipomtembelea tena mtaalamu huyo, alibeba kompyuta yake ndogo na kumwonyesha video yenye ripoti hiyo. Mtaalamu huyo aliguswa sana kuona Betheli na Jumba la Kusanyiko nchini Chile. Baada ya hapo, Agnès akasema, “Hiki ni kitu kingine nilichobeba kwa ajili yako, Biblia nzima, ili usome andiko la Ufunuo 21:3, 4, mistari niliyokusomea wiki iliyopita!” Mtaalamu huyo alisimama kwa shauku na kumkumbatia Agnès akisema, “Asante sana kwa zawadi hizi mbili!”

New Caledonia: Mtaalamu wa viungo aliguswa moyo

Alipomtembelea tena, Agnès alimpatia kitabu “Biblia Inafundisha Nini Hasa? na kumweleza mambo yanayosababisha kuteseka duniani. Mtaalamu huyo alimwambia kwamba ataondoka New Caledonia kuelekea Chile kwa ajili ya likizo na kwamba atabeba kitabu hicho ili akisome chote.