• IDADI YA NCHI 58

  • IDADI YA WATU 1,109,511,431

  • IDADI YA WAHUBIRI 1,538,897

  • IDADI YA MAFUNZO YA BIBLIA 4,089,110

Alisali Ili Akutane na Viziwi

Nchini Sierra Leone, Crystal, dada mmishonari anayetumikia katika eneo la lugha ya ishara, alianza siku yake kwa kusali ili akutane na viziwi katika eneo lake. Siku hiyo asubuhi alipokuwa akienda kufanya ziara ya kurudia, alipita njia tofauti na ile aliyozoea kupita. Aliuliza majirani ikiwa wanafahamu kiziwi yeyote katika eneo hilo, na walimwelekeza kwenye nyumba fulani.  Alimkuta mwanamke kijana mwenye urafiki na aliyependezwa na ujumbe wa Biblia na akasema kwamba angependa kuhudhuria mikutano ya lugha ya ishara. Kisha, majirani wa msichana huyo wakamuuliza Crystal ikiwa angependa kukutana na kiziwi mwingine. Kwa hiyo, akakutana na mtu mwingine mnyoofu anayetafuta kweli. Ingawa alikuwa amehubiri mtaa huo zaidi ya mara moja, hakuwahi kukutana na viziwi hao. Crystal anasadiki kwamba hangeweza kukutana na watu hao wanaopendezwa bila msaada wa Yehova.

“Hotuba Hiyo Imetolewa Kwa Ajili Yangu!”

Emmanuel, anayeishi Liberia, alikuwa akiendesha gari kwenda kwenye Jumba la Ufalme ili kuhudhuria mikutano ya mwisho juma. Kando ya barabara alimwona mwanamume kijana aliyevalia vizuri lakini aliyeonekana kama ana mahangaiko mengi. Kwa sababu ya hali ya kijana huyo, Emmanuel alisimamisha gari ili aone ikiwa angeweza kumsaidia. Mwanamume huyo akamwambia kuwa anaitwa Moses. Usiku uliopita, mwanamume huyo aliibiwa pesa zote na sasa alikuwa anafikiria kujiua. Emmanuel alimsikiliza halafu akamwambia hivi kwa huruma, “Tafadhali, twende pamoja nami kwenye Jumba la Ufalme.” Wakaandamana pamoja. Mambo ambayo Moses alisikia yalimfanya atokwe na machozi. Baada ya kusikiliza hotuba ya watu wote, Moses alisema hivi kwa mshangao: “Hotuba hiyo imetolewa kwa ajili yangu! Mashahidi wa Yehova ni watu tofauti.” Mwishoni mwa mkutano, Moses alikubali funzo la Biblia na sasa anahudhuria mikutano kwa ukawaida.

 “Mimi Si Mpagani”

Aminata ni mwanafunzi mwenye umri wa miaka 15 nchini Guinea-Bissau. Alipokuwa na umri wa miaka 13, mwalimu wake wa somo la sanaa aliwaambia wanafunzi wachore vinyago na vitu vingine vinavyohusiana na sherehe za carnival. Badala ya kufanya hivyo, Aminata alichora picha ya mimea na wanyama na kuandika hivi: “Paradiso.” Mwalimu alipokusanya michoro hiyo, alimwambia Aminata kwamba mchoro wake ulikuwa tofauti na somo la siku hiyo na hivyo hakumpa maksi zozote. Baada ya somo hilo, Aminata alienda kumwona mwalimu na kumuuliza, “Sherehe ya carnival hufanywa kwa ajili ya nani?”

Mwalimu akajibu “Wapagani.”

Guinea-Bissau: Aminata akichora “Paradiso”

Aminata akasema: “Mimi si mpagani, kwa hiyo sishiriki katika sherehe kama hizo. Ninaamini kwamba hivi karibuni Mungu atageuza dunia kuwa paradiso, na ndicho nilichochora.” Mwalimu akamwambia atarudia kuwapa mtihani huo kwa kutumia maswali yaliyoandikwa. Matokeo yalikuwa nini? Alipata maswali 18 kati ya 20.

Wengi Sana Walikuja

Kikundi cha mbali kilicho katika kijiji fulani kidogo nchini Malawi kina wahubiri saba. Wanakutanika katika jengo lililotengenezwa kwa magogo, nyasi, na mikeka ya matete. Wakichochewa na ziara ya mwangalizi wa mzunguko, akina ndugu waliwaalika watu kwa bidii sana kuhudhuria Ukumbusho wa kifo cha Kristo. Msemaji alitoa hotuba ya Ukumbusho chini ya taa za  mafuta zilizotundikwa juu. Lakini hangeweza kusonga kwa urahisi kwa sababu alizungukwa na watu wengi waliopendezwa. Fikiria shangwe ambayo wahubiri saba walikuwa nayo baada ya kujua kwamba hudhurio lilikuwa watu 120!

Malawi: Hudhurio lilikuwa watu 120

Broshua Ilisaidia Ndoa Yake

Mpango wa pekee wa kuhubiri hadharani katika miji mikubwa umekuwa na matokeo mazuri ambayo huenda yasionekane wazi mara moja. Katika jiji kuu la Togo, liitwalo Lomé, mwanamke fulani alikaribia kigari cha machapisho huku akisitasita na kuchukua broshua Unaweza Kuwa na Familia Yenye Furaha. Mazungumzo mafupi yalifuata yakitegemea andiko la Waefeso 5:3. Mwanamke huyo na Mashahidi walipeana namba za simu. Wiki mbili baadaye, mwanamke huyo alipiga simu na kusema: “Kwa kweli sikuwapenda Mashahidi wa Yehova. Hata hivyo, nilisoma broshua yenu, ni nzuri sana. Tayari imenisaidia kusuluhisha baadhi ya matatizo yangu ya ndoa, na nimewasaidia pia wenzi wa ndoa katika familia nyingine mbili. Nilikuwa na maoni yasiyofaa kuelekea Mashahidi wa Yehova. Tafadhali mje mnifundishe Biblia.” Funzo lilianzishwa na mwanamke huyo na pia wenzi wa ndoa moja aliyosaidia.

Alitafsiri Broshua

Ankasie ni mji mdogo nchini Ghana. Wafanya-biashara wachache hupanga bidhaa zao kandokando ya njia kuu. Lakini kila Jumatatu, kigari cha mahubiri ya hadharani huwekwa hapo. Baada ya kuhubiriwa na ndugu anayeitwa Samuel, Enoch alikubali broshua Msikilize Mungu na akamwuliza ndugu Samuel ikiwa alikuwa na chapisho lolote katika lugha ya Kusaal.

Ghana: Alitafsiri broshua katika Kusaal

 Samuel akajibu: “Samahani, hatuna. Lakini tuna broshua katika Kifrafra,” lugha inayokaribiana na Kusaal. Baadaye, kabla Enock hajasafiri kwenda eneo la mbali kaskazini, aliomba machapisho ili akawape ndugu wa ukoo.

Aliporudi mjini Akasie, Enock alimpa Samuel hati fulani. Enoch alikuwa ametafsri broshua Msikilize Mungu katika lugha ya Kusaal! Anaendelea kuhudhuria mikutano na kujifunza Biblia kwa ukawaida.