Hamia kwenye habari

Hamia kwenye menyu ya pili

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Kiswahili

2017— Kitabu cha Mwaka cha Mashahidi wa Yehova

Barua Kutoka kwa Baraza Linaloongoza

Barua Kutoka kwa Baraza Linaloongoza

Ndugu na Dada Wapendwa:

Katika karne ya saba K.W.K., nabii Ezekieli alipewa maono yenye kustaajabisha. Aliona gari kubwa sana, gari la kimbingu, likiendeshwa na Mwenye Enzi Kuu ya ulimwengu. Jambo lenye kustaajabisha zaidi kuhusu gari hilo lilikuwa jinsi lilivyosonga. Lilisonga kwa kasi kama umeme, hata lilipoelekea upande mwingine halikupunguza mwendo wala halikugeuka!—Eze. 1:4, 9, 12, 14, 16-27.

Maono hayo yanatukumbusha kwamba siku zote sehemu ya kimbingu ya tengenezo la ulimwenguni pote la Yehova inasonga. Namna gani sehemu ya kidunia? Mwaka uliopita wa utumishi umetuonyesha wazi kwamba Yehova anawaelekeza watu wake waliopangwa kitengenezo wasonge kwa kasi pia!

Siku zote sehemu ya kimbingu ya tengenezo la Yehova inasonga

Hapa Marekani, washiriki wa familia ya Betheli wamekuwa na shughuli nyingi za kuhama kutoka Brooklyn kwenda kwenye makao makuu mapya, kule Warwick, New York, kutia ndani katika majengo mengine na pia shambani. Pia, Wanabetheli katika ofisi nyingine za tawi ulimwenguni wana shughuli nyingi zinazohusisha ujenzi, ukarabati, kuunganishwa kwa ofisi za tawi, au shughuli za kuhamia maeneo mapya. Namna gani wewe? Hata ikiwa hujahama kihalisi, bila shaka umekuwa ukitenda katika njia nyingine.

 Baraza Linaloongoza linaguswa na kutiwa moyo sana kuona kwamba watu wa Mungu ulimwenguni pote wamekuwa na shughuli nyingi sana wanapoendelea kusonga pamoja na tengenezo la Yehova. Wengi wao wamehama wakatumikie katika maeneo yenye uhitaji mkubwa zaidi. Wengine wameanza kufanya utumishi wa aina nyingine, kama vile kuhubiri katika lugha ya kigeni. Wengine wamejaribu aina ya utumishi ambao hawakuwa wamezoea. Wengine wamepanua utumishi wao katika njia nyingine pia. Na Wakristo wote waaminifu, kutia ndani wazee na wenye matatizo ya afya, wanakimbia mbio za uzima kwa ushikamanifu—wakiendelea kuwa na bidii katika utumishi wa Yehova, hivyo kusaidia kumfichua Shetani kuwa mwongo!1 Kor. 9:24.

Muwe na hakika kwamba Yehova anaona roho mnayoonyesha. (Ebr. 6:10) Mtazamo wenu wa kujitolea  unatufanya tuwakumbuke Abrahamu na Sara. Abrahamu alipokuwa na umri wa zaidi ya miaka 70, alihama kutoka katika jiji la Uru ya Wakaldayo na kuipeleka familia yake mbali sana kwenye nchi ya Kanaani ambako aliishi katika mahema kwa miaka mia moja. Yeye na mke wake walionyesha roho ya kujitolea kama nini!—Mwa. 11:31; Mdo. 7:2, 3.

Je, unaonyesha roho hiyo? Ninyi nyote mnaovumilia nyakati hizi ngumu kwa uaminifu mnafanya kile ambacho Yesu alituambia tufanye. Alisema hivi: “Kwa hiyo nendeni mkafanye wanafunzi kutoka kwa watu wa mataifa yote, mkiwabatiza katika jina la Baba na la Mwana na la roho takatifu.”—Mt. 28:19.

Yesu alipotumia neno “nendeni” alikuwa akidokeza kwamba tunapaswa kuwa tukisonga, yaani, kuwa watendaji. Inapendeza kuona jinsi ambavyo kazi nyingi sana imetimizwa na wafuasi wa Kristo wenye bidii katika mwaka uliopita! Ni rahisi kuona wazi kwamba mkono wa Yehova wenye nguvu umekuwa ukibariki kazi ya kuhubiri habari njema katika mataifa yote.—Marko 13:10.

Watu wengi wanakubali ujumbe huo. Kilele cha wahubiri mwaka uliopita kilikuwa 8,340,847, na wastani wa mafunzo ya Biblia 10,115,264 yaliongozwa kila mwezi. Ni wazi kwamba gari la kimbingu linasonga kasi, nanyi pia! Endeleeni kufanya kazi njema katika kipindi kifupi kilichobaki kabla ya Yehova kufunga mlango wa wokovu.

Inafaa sana kwamba andiko la mwaka wa 2017 ni “Mtegemee Yehova na ufanye mema”! (Zab. 37:3) Unapotii maneno hayo na kufanya mema kwa kumtolea Yehova utumishi mtakatifu, unaonyesha kwamba unamtegemea. Tafadhali kumbuka kwamba hujaachwa peke yako. Maneno  ya Yesu ni ya kweli sikuzote: “Tazama! mimi nipo pamoja nanyi siku zote mpaka umalizio wa mfumo wa mambo.”—Mt. 28:20.

ANDIKO LA MWAKA WA 2017:

“Mtegemee Yehova na ufanye mema”

Muwe na uhakika kwamba Yehova ataendelea kubariki utumishi mnaofanya kwa uaminifu. Iwe mnatoa mchango wa kiasi kikubwa au mchango mdogo, jambo la maana kwa Yehova ni kwamba mnatoa kilicho bora na mnatoa kwa nia njema. Zawadi zote kama hizo zinagusa moyo wake na anazikubali kwa furaha. (2 Kor. 9:6, 7) Kwa hiyo, endelea kumkaribia Baba yako mwenye upendo kwa kusali kwa ukawaida, kujifunza Neno la Mungu, kuhudhuria mikutano ya Kikristo, na kushiriki kwa ukawaida katika huduma.

Kwa kuwa hiki “kipindi kifupi cha wakati” ambacho Ibilisi ameruhusiwa kutenda hakijakwisha, huyo mwovu amekusudia kutumia kila njia anayoweza ili kutupotosha kutoka kwenye njia tusiendelee kudumisha utimilifu wetu kwa Yehova. (Ufu. 12:12) Kaa karibu na Yehova, na hakuna jaribu la Ibilisi litakalofanikiwa. (Zab. 16:8) Tunataka mjue kwamba tunawapenda sana na tunathamini msaada wenu wa kushughulikia mambo ya Ufalme wa Bwana wetu katika siku hizi za mwisho.

Ndugu zenu,

Baraza Linaloongoza la Mashahidi wa Yehova