KILA mzazi hushiriki katika tukio ambalo wanadamu hawawezi kulielewa kikamili. Kila mmoja wao anachangia sehemu ya mwili wake, na sehemu hiyo inakua ndani ya tumbo la mama na kufanyiza mtoto aliye hai. Basi, si ajabu mtoto anapozaliwa, watu husema kwamba ni “muujiza wa uzazi.”

Bila shaka kuzaa si kazi, kazi ni kulea. Mwanzoni watoto wa wanadamu huwategemea wazazi kabisa, lakini kadiri wanavyokua, ndivyo wanavyokuwa na mahitaji mengine zaidi. Wanahitaji msaada ili wakue kiakili, kihisia, kiadili, na kiroho.

Watoto wanahitaji hasa upendo wa wazazi wao ili wakomae inavyofaa. Ijapokuwa ni muhimu wazazi kuwaambia watoto kwamba wanawapenda, wanapaswa kuwaonyesha kwa matendo kwamba wanawapenda. Watoto wanahitaji mfano mzuri wa wazazi. Wanahitaji mwongozo bora wa maadili, na kanuni za kuwaongoza maishani. Wanahitaji mwongozo huo tangu utoto. Mambo yenye kuvunja moyo hutokea watoto wasipopata msaada wakiwa wangali wachanga.

Kanuni bora zaidi zinapatikana katika Biblia. Mashauri ya Biblia yana faida zisizo na kifani. Mashauri hayo yanawasaidia watoto kuelewa kwamba wanayoambiwa ni yale ambayo Muumba, yaani Baba yao wa mbinguni, anasema na wala si mambo ya binadamu tu. Hivyo, shauri hilo linakuwa na mamlaka na haliwezi kulinganishwa na la wanadamu.

Biblia inawatia moyo wazazi kuwafundisha watoto kujua kanuni zinazofaa na kuzitumia maishani mwao. Watoto wanapoendelea kukua, mara nyingi wazazi hushindwa kuongea nao kuhusu mambo yaliyo  muhimu zaidi maishani. Kitabu hiki, Jifunze Kutoka kwa Mwalimu Mkuu, kimekusudiwa kiwasaidie wazazi kuzungumza na watoto wao. Kinawapa wazazi na watoto wao mambo ya kiroho wanayoweza kusoma pamoja. Na zaidi, kitaweza kuchochea mazungumzo kati ya watoto na wale wanaosoma kitabu hiki pamoja nao.

Kitabu hiki kina maswali yanayomchochea mtoto kujibu. Baada ya swali kuna kistari kirefu kama hiki (—). Kistari hiki ni cha kukukumbusha kwamba unapaswa kutua na kumtia moyo mtoto atoe maoni yake. Watoto wanapenda kuhusishwa katika mazungumzo. Mtoto huchoka upesi asipohusishwa katika mazungumzo.

Jambo la maana hata zaidi ni kwamba maswali hayo yatakusaidia kujua jinsi mtoto anavyofikiri. Ni jambo la kawaida kwamba nyakati nyingine mtoto atatoa majibu yasiyo sahihi. Lakini maandishi yanayofuata kila swali yamekusudiwa kumsaidia mtoto kufikiri katika njia inayofaa.

Sehemu ya pekee katika kitabu hiki ni picha zake zaidi ya 230. Nyingi za picha hizi zina maelezo yanayochochea mtoto atoe maoni yake kulingana na yale anayoona na kusoma. Basi zichunguze picha hizi pamoja na mtoto. Zitakusaidia sana kufundisha na kukazia mambo muhimu katika akili ya mtoto.

Mtoto akijua kusoma, mtie moyo akusomee kwa sauti kitabu hiki na vilevile ajisomee. Kadiri anavyokisoma, ndivyo mashauri yake mazuri yatakavyoingia akilini mwake na moyoni mwake. Lakini ili kuimarisha upendo na heshima kati yako na mtoto wako, jaribuni kabisa msome kitabu hiki pamoja, na kwa ukawaida.

Leo watoto huonyeshwa ngono, mawasiliano na roho waovu, na mambo mengine machafu sana ambayo hawangeweza kuonyeshwa miaka michache iliyopita. Kwa hiyo, wanahitaji ulinzi unaoandaliwa na kitabu hiki kwa njia ya wazi na yenye heshima. Na watoto wanahitaji zaidi kuelekezwa kwa chanzo cha hekima yote, Baba yetu wa mbinguni, Yehova Mungu. Kila wakati Mwalimu Mkuu, Yesu, aliwaelekeza watu kwenye chanzo cha hekima yote, Muumba wetu. Kitabu hiki na kikusaidie sana pamoja na familia yako kumpendeza Yehova ili mpokee baraka za milele.