Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Chagua lugha Kiswahili

 SURA YA 7

Utii Unakulinda Wewe

Utii Unakulinda Wewe

JE, UNGEPENDA kufanya mambo vile utakavyo? Kuna wakati ambapo wewe hupendi kuambiwa jambo la kufanya? Hebu niambie ukweli.—

Kwa nini uwasikilize watu wazima?

Lakini ni vizuri kufanya jambo gani? Je, kweli ni sawa kufanya vile unavyotaka? Au mambo yanakuwa mazuri unapowatii baba na mama?— Mungu anasema kwamba unapaswa kuwatii wazazi wako, basi ni lazima kuwe na sababu nzuri ya kuwaheshimu wazazi. Hebu tuone kama tunaweza kuelewa sababu hiyo.

Wewe una miaka mingapi?— Unajua baba yako ana miaka mingapi?— Mama au nyanya yako au babu yako ana miaka mingapi?— Wameishi miaka mingi kukushinda. Na mtu anapoishi miaka mingi anajifunza mambo mengi. Yeye husikia mambo mengi na kuona mambo mengi na kufanya mambo mengi kila mwaka. Kwa hiyo watoto wanaweza kujifunza kutoka kwa watu wazima.

Unajua mtoto yeyote ambaye ni mdogo kwako?— Yeye hajui mambo mengi kama wewe, sivyo?— Kwa nini?— Kwa sababu wewe una miaka mingi kumshinda. Umekuwa na wakati mwingi wa kujifunza mambo mengi kuliko mtoto mwenye umri mdogo kuliko wewe.

 Ni nani ambaye ameishi miaka mingi kuliko watu wote?— Ni Yehova Mungu. Anajua mambo mengi kuliko mtu yeyote. Anapotuambia tufanye jambo fulani, tuna hakika kwamba ni sawa kulifanya, hata kama labda si rahisi. Je, unajua kwamba wakati mmoja haikuwa rahisi kwa Mwalimu Mkuu kutii?—

Wakati mmoja Mungu alimwambia Yesu afanye jambo gumu sana. Yesu alisali kulihusu kama unavyoona kwenye picha. Alisali hivi: “Ikiwa unataka, niondolee kikombe hiki.” Kwa kusali hivyo, Yesu alionyesha kwamba si rahisi kufanya mapenzi ya Mungu nyakati zote. Na Yesu alimalizia sala yake namna gani? Unajua?—

Sala ya Yesu inaweza kutufunza nini?

Yesu alimalizia hivi: ‘Hata hivyo, si mapenzi yangu, bali yako yatendeke.’ (Luka 22:41, 42) Ndiyo, alitaka mapenzi ya Mungu yafanyike, wala si yake. Basi Yesu akafanya mapenzi ya Mungu badala ya kufanya kile alichofikiri kingekuwa bora.

Tunajifunza nini?— Kwamba kila wakati ni vizuri kufanya kile ambacho Mungu anasema, hata kama si rahisi kukifanya. Kuna jambo jingine tunalojifunza. Unajua ni jambo gani?— Kwamba Mungu na Yesu si mtu mmoja kama vile watu wengine wanavyosema. Yehova Mungu ni mkuu zaidi na anajua mengi kuliko Yesu Mwana wake.

Tunapomtii Mungu, tunaonyesha kwamba tunampenda. Biblia inasema hivi: “Kumpenda Mungu humaanisha hivi, kwamba tuzishike amri zake.” (1 Yohana 5:3) Unaona, sisi sote tunahitaji kumtii Mungu. Unataka kumtii, sivyo?—

 Hebu tufungue Biblia yetu tuone kile ambacho Mungu anawaambia watoto wafanye. Tusome Waefeso sura ya 6, mstari wa 1, 2, na 3. Mistari hiyo inasema: “Enyi watoto, watiini wazazi wenu katika muungano na Bwana, kwa maana hilo ni jambo la uadilifu: ‘Mheshimu baba yako na mama yako’; ambayo ndiyo amri ya kwanza yenye ahadi: ‘Ili mambo yakuendee vema nawe ukae muda mrefu duniani.’”

Unaona, ni Yehova Mungu mwenyewe ambaye anakuambia utii baba na mama yako. Inamaanisha nini ‘kuwaheshimu’ baba na mama? Inamaanisha kuwatendea kwa adabu. Na Mungu anaahidi kwamba ukiwatii wazazi wako, ‘mambo yatakuendea vema.’

Hebu nikusimulie hadithi ya watu ambao waliokolewa kwa sababu ya utii. Watu hao waliishi zamani katika mji mkubwa wa Yerusalemu. Watu wengi katika mji huo hawakumsikiliza Mungu, kwa hiyo Yesu aliwaonya kwamba Mungu angeharibu mji wao. Yesu aliwaambia pia namna ambavyo wangeokoka ikiwa wanapenda mema. Alisema hivi: ‘Mkiona majeshi yamezingira Yerusalemu, mjue kwamba uharibifu wake umekaribia. Na huo ndio wakati wa kuondoka Yerusalemu na kukimbilia milimani.’—Luka 21:20-22.

Kutii amri ya Yesu kuliwaokoa namna gani watu hawa?

Kama Yesu alivyosema, majeshi yalishambulia Yerusalemu. Majeshi ya Roma yalizingira mji. Kisha kwa sababu fulani majeshi hayo yakaondoka. Watu wengi wakafikiri kwamba kuna usalama tena. Wakaendelea kukaa katika mji huo. Lakini Yesu alisema walipaswa kufanya nini?— Kama ungeishi Yerusalemu wakati huo, ungefanya nini?— Wale ambao waliamini kabisa maneno ya Yesu waliacha nyumba zao na kukimbilia milimani mbali sana na Yerusalemu.

 Kwa mwaka mzima, hakuna kilichoupata mji wa Yerusalemu. Hata mwaka wa pili na wa tatu hakuna kilichotendeka. Huenda watu wengine walifikiri kwamba wale walioondoka mjini ni wajinga. Lakini mwaka wa nne, majeshi ya Roma yalirudi. Tena yakauzingira Yerusalemu. Sasa ikawa vigumu sana kutoroka. Wakati huo hayo majeshi yaliuharibu mji. Wengi wa watu waliokuwa katika mji huo wakafa, na wengine wakachukuliwa mateka.

Lakini namna gani wale waliomtii Yesu?— Walikuwa salama. Walikuwa mbali na Yerusalemu. Kwa hiyo hawakuumia. Wakawa salama kwa sababu walitii.

Je, unaweza kuwa salama?— Wazazi wako wanaweza kukuambia usicheze barabarani. Kwa nini wakuambie hivyo?—  Ni kwa sababu unaweza kugongwa na gari. Lakini labda siku moja utasema hivi: ‘Hakuna magari sasa. Siwezi kuumia. Watoto wengine hucheza barabarani, na hawaumii.’

Kwa nini unapaswa kutii hata kama huoni hatari yoyote?

Hivyo ndivyo watu wengi wa Yerusalemu walivyofikiri. Baada ya majeshi ya Roma kuondoka, hali ilionekana kuwa salama. Waliona kwamba ikiwa wengine wanaishi mjini, wao pia wanaweza kuendelea kukaa humo. Walionywa, lakini hawakusikiliza. Kwa sababu hiyo walikufa.

Hebu ona mfano mwingine. Umewahi kucheza na viberiti?— Labda unaweza kufurahia kuona moto ukiwaka unapowasha kiberiti. Lakini inaweza kuwa hatari kucheza na viberiti. Unaweza kuchoma nyumba, na hata unaweza kufa!

Kumbuka kwamba tunapaswa kutii wakati wote. Ukiwa mtiifu wakati wote, utapata ulinzi. Na ni nani anayesema, “Enyi watoto, watiini wazazi wenu”?— Ni Mungu. Naye anasema hivyo kwa sababu anakupenda.

Sasa soma maandiko haya yanayoonyesha faida ya kuwa mtiifu: Mithali 23:22; Mhubiri 12:13; Isaya 48:17, 18; na Wakolosai 3:20.