Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Chagua lugha Kiswahili

 SURA YA 22

Kwa Nini Hatupaswi Kusema Uwongo?

Kwa Nini Hatupaswi Kusema Uwongo?

HEBU wazia msichana akimwambia mama yake hivi: “Nitakuja nyumbani mara tu baada ya shule.” Lakini anakaa na kucheza na rafiki zake kisha baadaye anamwambia mama yake: “Mwalimu alinichelewesha shuleni.” Je, ni sawa kusema hivyo?—

Mvulana huyu amefanya kosa gani?

Au labda mvulana anamwambia baba yake hivi: “La, sikupiga mpira ndani ya nyumba.” Lakini namna gani ikiwa kwa kweli alifanya hivyo? Je, ni vibaya kusema kwamba hakupiga mpira?—

Mwalimu Mkuu alituonyesha jambo tunalopaswa kufanya. Alisema: “Acheni tu neno lenu Ndiyo limaanishe Ndiyo, Siyo yenu, Siyo; kwa maana linalozidi hayo linatoka kwa yule mwovu.” (Mathayo 5:37) Yesu alimaanisha nini aliposema hivyo?— Alimaanisha kwamba tunapaswa kufanya yale tusemayo.

Kuna hadithi moja katika Biblia inayoonyesha kwamba ni jambo la maana sana kusema kweli. Habari hiyo inahusu watu wawili waliodai kuwa wanafunzi wa Yesu. Hebu tuone kilichotokea.

 Muda unaopungua miezi miwili baada ya kifo cha Yesu, watu wengi kutoka sehemu za mbali wanakuja Yerusalemu kwa ajili ya sikukuu muhimu ya Wayahudi inayoitwa Pentekoste. Mtume Petro anatoa hotuba nzuri juu ya Yesu aliyefufuliwa na Yehova kutoka kwa wafu. Hii ndiyo mara ya kwanza kwa wengi waliokuja Yerusalemu kujifunza juu ya Yesu. Na sasa wanataka kujua zaidi. Basi, wanafanya nini?—

Wanakaa kwa muda mrefu kuliko walivyotazamia. Lakini baada ya muda mfupi wengine wao wanamaliza pesa na wanahitaji msaada ili kununua chakula. Wanafunzi huko Yerusalemu wanataka kuwasaidia wageni. Kwa hiyo, wengi wao wanauza vitu vyao na kuwaletea mitume wa Yesu pesa. Kisha mitume wanawapa wenye uhitaji.

Anania na mke wake Safira, ambao wanashirikiana na kutaniko la Kikristo huko Yerusalemu, wanauza shamba lao. Hakuna anayewaambia waliuze. Ni uamuzi wao wenyewe. Lakini hawafanyi hivyo kwa sababu wanawapenda wanafunzi wapya wa Yesu. Kwa kweli  Anania na Safira wanataka watu wawaone kuwa watu wazuri sana. Hivyo wanaamua kusema kwamba watatoa pesa zote ili kuwasaidia wengine. Ingawa wanasema kwamba watatoa pesa zote, wao wanataka tu kutoa kiasi fulani. Unaonaje jambo hilo?—

Basi, Anania anakuja kuwaona mitume. Anawapa pesa hizo. Bila shaka Mungu anajua kwamba hajawapa pesa zote. Kwa hiyo Mungu anamfunulia mtume Petro kwamba Anania anawadanganya.

Anania anamdanganya Petro kuhusu nini?

Kisha Petro anasema: ‘Anania, mbona umemruhusu Shetani kukushawishi kufanya hivi? Shamba lilikuwa lako. Hukuhitaji kuliuza. Na hata baada ya kuliuza, ilikuwa juu yako kuamua kile ambacho ungefanyia pesa hizo. Lakini kwa nini wajifanya kuwa umetoa pesa zote na kumbe umetoa kiasi tu cha pesa hizo? Kwa kufanya hivyo umemdanganya Mungu, si wanadamu.’

Hilo ni jambo zito sana. Anania anadanganya! Hafanyi anavyosema. Anajifanya tu. Biblia inatuambia mambo yanayofuata. Inasema: ‘Aliposikia maneno hayo ya Petro, Anania akaanguka chini akafa.’ Mungu akamwua Anania! Baadaye, mwili wake unapelekwa nje kuzikwa.

Ni nini kinachompata Anania kwa sababu ya kusema uwongo?

 Baada ya muda wa saa tatu hivi, Safira anaingia. Hajui kilichompata mume wake. Kwa hiyo Petro anamwuliza: ‘Je, ninyi wawili mliliuza shamba kwa kiasi hiki cha pesa ambazo mmetupatia?’

Safira anajibu: ‘Ndiyo, tuliliuza shamba kwa kiasi hicho tu.’ Lakini huo ni uwongo! Walikuwa wameficha pesa nyingine kwa matumizi yao wenyewe. Basi Mungu akamwua Safira pia. —Matendo 5:1-11.

Tunapaswa kujifunza nini kutokana na yaliyowapata Anania na Safira?— Tunajifunza kwamba Mungu hapendi waongo. Yeye anataka tuseme kweli kila wakati. Lakini watu wengi wanasema kwamba ni sawa kudanganya. Je, unafikiri wanasema kweli?— Je, unajua kwamba magonjwa yote, maumivu na kifo yalitokea duniani kwa sababu ya uwongo?—

Yesu alisema ni nani aliyekuwa wa kwanza kusema uwongo, na matokeo yakawa nini?

Kumbuka kwamba Ibilisi alimdanganya mwanamke wa kwanza, Hawa. Alimwambia kwamba hawezi kufa akikosa kumtii Mungu na kula tunda ambalo Mungu alisema asile. Hawa akamwamini Ibilisi, akala tunda hilo. Akamsihi Adamu pia ale tunda hilo. Walipokula wakawa wenye dhambi, na watoto wao wote wangezaliwa wakiwa na dhambi. Na kwa sababu walikuwa wenye dhambi, watoto wote wa Adamu wanateseka na kufa. Matatizo hayo yote yalianzaje?— Kwa kusema uwongo.

Si ajabu Yesu alisema kwamba Ibilisi “ni mwongo na ndiye baba ya uwongo”! Alikuwa wa kwanza kusema uwongo. Mtu yeyote anaposema uwongo, anafanya kile ambacho Ibilisi alifanya kwanza. Tunapaswa kufikiria jambo hili wakati wowote tunaposhawishiwa kusema uwongo.—Yohana 8:44.

 Ni wakati gani huenda ukapata kishawishi cha kusema uwongo?— Je, si wakati ambapo umefanya kosa?— Huenda ukavunja kitu bila kukusudia. Ukiulizwa, je, useme kwamba ndugu yako au dada yako ndiye aliyekivunja? Au utajifanya kwamba hujui kilivunjikaje?—

Ni wakati gani unaweza kupata kishawishi cha kusema uwongo?

Vipi iwapo hukumaliza kufanya kazi yako ya shule? Je, useme kwamba ulifanya yote, hata kama hukuimaliza?— Tunapaswa kuwakumbuka Anania na Safira. Hawakusema kweli kwa sababu walificha mambo mengine. Na Mungu akaonyesha uzito wa jambo hilo kwa kuwaua.

Kwa hiyo hata tufanye nini, mambo yatakuwa mabaya zaidi iwapo tunadanganya, na hata hatupaswi kusema kweli nusunusu. Biblia inasema: “Semeni kweli.” Inasema pia: “Msiwe mkiambiana uwongo.” Yehova anasema kweli kila wakati na anatazamia sisi pia tufanye hivyo.—Waefeso 4:25; Wakolosai 3:9.

Tunapaswa kusema kweli kila wakati. Ndilo jambo linalozungumziwa kwenye Kutoka 20:16; Mithali 6:16-19; 12:19; 14:5; 16:6; na Waebrania 4:13.