Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Chagua lugha Kiswahili

 SURA YA 21

Je, Ni Vizuri Kujisifia Jambo Lolote?

Je, Ni Vizuri Kujisifia Jambo Lolote?

NI NINI maana ya kujisifu? Je, wajua?— Hapa pana mfano. Umewahi kujaribu kufanya jambo ambalo hulijui vizuri? Labda ulijaribu kupiga mpira. Au labda ulijaribu kuruka kamba. Je, kuna mtu aliyekucheka na kukudhihaki akisema “Nakushinda”?— Basi, huyo alikuwa anajisifu.

Unasikiaje watu wanapojisifu? Je, unafurahi?— Basi, unafikiri wengine watasikiaje ukijisifu?— Je, ni jambo la fadhili kumwambia mtu mwingine, “Nakushinda”?— Je, Yehova anapenda watu wanaofanya hivyo?—

Mwalimu Mkuu alijua watu waliofikiri wao ni bora kuliko wengine. Walijisifu, au kujivuna, na kuwadharau wengine. Kwa hiyo siku moja Yesu aliwasimulia hadithi ili kuwaonyesha kwamba ni kosa kujisifu. Hebu tuisikilize.

Hadithi hiyo inahusu Farisayo na mkusanya-kodi. Mafarisayo walikuwa walimu wa dini ambao kwa kawaida walijifanya kuwa wenye haki au watakatifu kuliko watu wengine. Huyo Farisayo katika hadithi ya Yesu alienda kusali katika hekalu la Mungu huko Yerusalemu.

Kwa nini Mungu alipendezwa na mkusanya-kodi wala si Farisayo?

Yesu akasema kwamba mkusanya-kodi pia alienda hekaluni kusali. Watu wengi hawakuwapenda wakusanya-kodi. Walihisi kwamba wakusanya-kodi ni wadanganyifu. Na ni kweli kwamba wakusanya-kodi wengi hawakuwa wanyofu nyakati nyingine.

 Akiwa hekaluni, Farisayo alianza kusali hivi: ‘Ee, Mungu, nakushukuru ya kuwa mimi si kama wale watu wengine wenye dhambi. Siwadanganyi watu au kufanya mambo mengine mabaya. Mimi si kama yule mkusanya-kodi pale. Mimi ni mtu mwenye haki. Mimi hukaa bila kula mara mbili kwa juma ili kuwa na wakati mwingi wa kukufikiria. Nami hutoa sehemu ya kumi ya vitu vyote nilivyo navyo.’ Farisayo huyo kwa kweli alifikiri kwamba yeye ni bora kuliko wengine, sivyo?— Na akamwambia Mungu hivyo pia.

Lakini yule mkusanya-kodi hakuwa hivyo. Hata hakuweza kuinua macho yake kuelekea mbinguni alipokuwa anasali. Alisimama mbali akiwa ameinamisha kichwa. Mkusanya-kodi alijuta sana kwa sababu ya dhambi zake, akapiga kifua chake kwa huzuni. Hakujaribu kumwambia Mungu jinsi alivyo mzuri. Badala yake alisali hivi: ‘Ee Mungu unirehemu mimi mtenda-dhambi.’

Ni nani kati ya watu hao wawili unafikiri alimpendeza Mungu? Je, ni Farisayo, aliyejidhania kuwa bora? Au ni mkusanya-kodi, aliyejisikitikia kwa sababu ya dhambi zake?—

Yesu alisema kwamba mkusanya-kodi ndiye aliyempendeza Mungu. Kwa nini? Yesu alieleza: ‘Kwa sababu yeyote anayejaribu kujifanya kuwa bora kuliko wengine atashushwa. Lakini yule aliye mnyenyekevu atainuliwa.’—Luka 18:9-14.

 Yesu alikuwa akifundisha somo gani katika hadithi hiyo?— Alikuwa akifundisha kwamba ni kosa kufikiri kwamba sisi ni bora kuliko wengine. Huenda tusiseme kwamba tunafikiri sisi ni bora, lakini kwa matendo yetu tunaweza kuonyesha kwamba tunafikiri sisi ni bora. Umewahi kutenda katika njia hiyo?— Mfikirie mtume Petro.

Yesu alipowaambia mitume wake kwamba atakapokamatwa wote wangemwacha, Petro alijisifu: ‘Hata kama wengine wote watakuacha, mimi sitakuacha kamwe!’ Lakini Petro alikosea. Alijiamini sana. Alimwacha Yesu. Hata hivyo, alirudi kama tutakavyojifunza katika Sura ya 30 ya kitabu hiki.—Mathayo 26:31-33.

Hebu tuchukue mfano wa siku hizi. Labda mkiwa shuleni wewe na mwanafunzi mwenzako mnaulizwa maswali. Vipi ikiwa wewe unapata majibu mara moja, lakini yule mwanafunzi mwingine anashindwa? Bila shaka unafurahi unapojua majibu. Lakini je, ni vizuri kujilinganisha na yule mwanafunzi asiyepata majibu mara moja?— Je, ni vizuri kujaribu kujifanya kuwa bora kwa kumfanya mtu mwingine aonekane kuwa hafai?—

Hivyo ndivyo yule Farisayo alivyofanya. Alijisifu kwamba yeye ni bora kuliko yule mkusanya-kodi. Lakini Mwalimu Mkuu alisema kwamba Farisayo huyo alikosea. Ni kweli kwamba mtu mmoja anaweza kufanya jambo fulani vizuri kuliko mtu mwingine. Lakini hiyo haimaanishi kwamba yeye ni bora kuliko yule mwingine.

Je, kujua mambo mengi kunakufanya uwe bora kuliko mwingine?

Kwa hiyo ikiwa tunajua mambo mengi kuliko mwingine, je, hiyo ni sababu ya kujisifu?— Fikiria jambo hili? Je, tulijiumbia ubongo?— La, Mungu ndiye aliyetupatia sisi sote ubongo. Na mambo mengi tunayojua tumejifunza kutoka kwa mtu mwingine. Labda tunayasoma kwenye kitabu. Au labda mtu alituambia mambo hayo. Hata kama tulifahamu kitu bila kusaidiwa, tunatumia nini?— Bila shaka ni ubongo tuliopewa na Mungu.

 Mtu anapojitahidi sana, ni jambo la fadhili kumwambia jambo ambalo litamtia moyo. Mwambie kwamba unapenda jambo alilofanya. Labda unaweza kumsaidia afanye vizuri hata zaidi. Hivyo ndivyo ungependa watu wakufanyie, sivyo?—

Kwa nini ni kosa kujisifu iwapo tuna nguvu kuliko mwingine?

Wengine wana nguvu kuliko sisi. Vipi ikiwa wewe una nguvu kuliko ndugu au dada yako? Je, hiyo ni sababu ya kujisifia?— La. Chakula tunachokula ndicho hutupatia nguvu. Na je, si Mungu anayetupatia jua na mvua na kila kitu kinachohitajiwa ili kukuza mazao ya chakula?— Basi, tunapaswa kumshukuru Mungu tunapokuwa wenye nguvu. —Matendo 14:16, 17.

Hatupendi kusikia mtu akijisifu, sivyo?— Hebu tujikumbushe maneno haya ya Yesu: ‘Kama vile mnavyotaka watu wawatendee, wawatendeeni vivyo hivyo.’ Tukifanya hivyo, hatutakuwa kamwe kama yule Farisayo aliyejisifu katika hadithi iliyosimuliwa na Mwalimu Mkuu. —Luka 6:31.

 Siku moja mtu fulani alimwita Yesu mwema. Je, Mwalimu Mkuu alikubali na kusema, ‘Ndiyo, mimi ni mwema?’— La, hakufanya hivyo. Badala yake alisema: “Hakuna mtu aliye mwema, ila mmoja, Mungu.” (Marko 10:18) Ingawa Mwalimu Mkuu alikuwa mkamilifu, yeye hakujisifu. Badala yake alimpa sifa zote Baba yake, Yehova.

Kwa hiyo, kuna yeyote tunayeweza kujisifia?— Ndiyo. Tunaweza kujisifia Muumba wetu, Yehova Mungu. Tunapoona machweo maridadi ya jua au maajabu mengine ya uumbaji, tunaweza kumwambia mtu, ‘Yehova, Mungu wetu wa ajabu ndiye aliyeviumba vitu hivi!’ Kila wakati tuwe tayari kusema kuhusu mambo makuu ambayo tayari Yehova amefanya na atakayofanya wakati ujao.

Mvulana huyu anajisifia nini?

Soma maoni ya Maandiko kuhusu kujisifu au kujivuna, na ujifunze kuepuka kujisifu: Mithali 16:5, 18; Yeremia 9:23, 24; 1 Wakorintho 4:7; na 13:4.