Mtu huyu ana tatizo gani?

SIKU moja mtu fulani alikuja kumwona Yesu. Alijua kwamba Yesu ana hekima sana, kwa hiyo akamwambia: “Mwalimu, mwambie ndugu yangu tugawane urithi.” Mtu huyo alifikiri kwamba anapaswa kuwa na baadhi ya vitu hivyo.

Kama ungalikuwa Yesu wakati huo, ungalifanya nini?— Yesu aliona kwamba mtu huyo ana tatizo. Lakini tatizo lake halikuwa kutaka kile ambacho ndugu yake alikuwa nacho bali hakujua kilichokuwa cha maana kwelikweli maishani.

Hebu tufikirie. Ni nini kinachopaswa kuwa cha maana sana kwetu? Je, ni kuwa na vitu vizuri vya kuchezea, nguo mpya, au vitu kama hivyo?— La, kuna kitu kilicho cha maana zaidi. Na hilo ndilo somo ambalo Yesu alitaka kufundisha. Basi alisimulia hadithi kuhusu mtu mmoja aliyemsahau Mungu. Je, ungependa kuisikia?

Mtu huyo alikuwa tajiri sana. Alikuwa na mashamba na maghala. Mazao yake yalikua vizuri sana. Hakuwa na nafasi ghalani ya kuweka mavuno yake yote. Basi, angefanya nini? Akajiambia: ‘Nitabomoa maghala yangu na kujenga makubwa. Halafu nitaweka mazao yangu yote na vitu vyangu vyote vizuri katika maghala hayo mapya.’

Tajiri huyo alifikiri kwamba ni jambo la hekima kufanya hivyo. Alifikiri ni  jambo la hekima sana kuweka akiba ya vitu vingi. Akajiambia hivi: ‘Nina vitu vingi vizuri akibani. Nitavitumia kwa miaka mingi. Basi sasa ninaweza kupumzika. Nitakula, ninywe, na nijifurahishe.’ Lakini tajiri huyo alikosea. Unajua alikoseaje?— Alijifikiria tu na kufikiria raha yake mwenyewe. Alimsahau Mungu.

Tajiri huyu anafikiria nini?

Basi Mungu akazungumza na tajiri huyo. Akamwambia: ‘Wewe usiye na akili, usiku huu utakufa. Ni nani basi atakayekuwa na vitu hivyo ulivyoweka akibani?’ Je, tajiri huyo angeweza kutumia vitu hivyo baada ya kufa?— La, mtu mwingine atavichukua. Yesu akasema: ‘Hivyo ndivyo huwa kwa mtu anayejikusanyia hazina lakini si tajiri kwa Mungu.’—Luka 12:13-21.

Hutaki kuwa kama tajiri huyo, sivyo?— Kusudi lake kuu maishani lilikuwa kupata vitu vya kimwili. Hilo  ni kosa. Kila wakati alitaka zaidi. Lakini hakuwa “tajiri kwa Mungu.”

Watu wengi ni kama tajiri huyo. Wao hutaka zaidi wakati wote. Lakini hilo laweza kuwaletea matatizo makubwa. Kwa mfano, una vitu vya kuchezea, sivyo?— Unaweza kunitajia vichache? Hebu niambie.— Vipi ikiwa rafiki yako ana mpira au kitu kingine ambacho huna? Je, ni vizuri ujaribu kuwalazimisha wazazi wako wakununulie kitu kama cha wale watoto wengine?

Kuna wakati ambapo huenda kitu cha kuchezea kikaonekana kuwa cha maana sana. Lakini baada ya muda fulani kinazeeka, sivyo?— Huenda kikavunjika, na ukakichukia. Kwa kweli, una kitu kilicho bora zaidi kuliko vitu vya kuchezea. Je, unajua ni nini?—

Una nini ambacho ni bora kuliko vitu vya kuchezea?

Ni uhai wako. Uhai wako ni muhimu sana kwa sababu bila huo, huwezi kufanya kitu chochote. Lakini uhai wako unategemea kufanya yale yanayompendeza Mungu, sivyo?— Basi tusiwe kama yule tajiri asiye na akili ambaye alimsahau Mungu.

 Si watoto tu wanaoweza kufanya mambo yasiyo ya akili kama tajiri huyo. Watu wazima wengi wanafanya hivyo pia. Mara nyingi wengine wao hutaka kuwa na mali nyingi zaidi. Wanaweza kuwa na chakula cha kutosha kwa siku, mavazi, na mahali pa kuishi. Lakini bado wanataka zaidi. Wanataka nguo nyingi na nyumba kubwa-kubwa. Vitu hivyo vinahitaji pesa. Kwa hiyo wanafanya kazi kwa bidii ili wapate pesa nyingi. Na kadiri wanavyokuwa na pesa nyingi, ndivyo wanavyotaka kuwa na mali zaidi.

Watu wengine wana shughuli nyingi sana hivi kwamba hawapati wakati wa kuwa na familia zao. Na hawana wakati kwa ajili ya Mungu. Je, pesa zao zinaweza kuwapa uhai?— La. Wanaweza kutumia pesa hizo baada ya kufa?— La. Hawawezi kwa sababu wafu hawawezi kufanya jambo lolote. —Mhubiri 9:5, 10.

Je, hii inamaanisha kwamba ni kosa kuwa na pesa?— La. Tukiwa na pesa tunaweza kununua chakula na mavazi. Biblia inasema kwamba pesa ni ulinzi. (Mhubiri 7:12) Lakini ikiwa tunapenda pesa, tutapata matatizo mengi. Tutakuwa kama yule tajiri asiye na akili aliyejiwekea akiba ya vitu vizuri lakini hakuwa tajiri kumwelekea Mungu.

Inamaanisha nini kuwa tajiri kumwelekea Mungu?— Inamaanisha kumweka Mungu kwanza katika maisha yetu. Watu wengine husema kwamba wanamwamini Mungu. Wanafikiri kwamba kuamini tu kunatosha. Lakini je, wao ni matajiri kumwelekea Mungu?— La, wao ni kama yule tajiri ambaye alimsahau Mungu.

Yesu hakuwahi kumsahau Baba yake wa mbinguni. Hakujaribu kutafuta pesa nyingi. Wala hakuwa na vitu vingi vya kimwili. Yesu alijua kilicho cha maana kwelikweli maishani. Unajua ni nini?— Ni kuwa tajiri kumwelekea Mungu.

Mtoto huyu anafanya jambo gani ambalo kweli ni muhimu kwelikweli?

Hebu niambie, tunawezaje kuwa matajiri kumwelekea Mungu?— Tunaweza kuwa matajiri kumwelekea Mungu kwa kufanya yale yanayompendeza. Yesu alisema: “Sikuzote mimi  hufanya mambo yanayompendeza.” (Yohana 8:29) Mungu anafurahi tunapofanya mambo anayotaka tufanye. Hebu niambie sasa, ni mambo gani unayoweza kufanya ili umpendeze Mungu?— Ni kusoma Biblia, kuhudhuria mikutano ya Kikristo, kusali kwa Mungu, na kuwasaidia wengine wajifunze juu yake. Hayo ndiyo mambo muhimu zaidi maishani.

Kwa sababu Yesu alikuwa tajiri kumwelekea Mungu, Yehova alimtunza. Alimpa Yesu zawadi ya kuishi milele. Tukiwa kama Yesu, Yehova atatupenda na kututunza pia. Basi tuwe kama Yesu na si kama yule tajiri ambaye alimsahau Mungu.

Hapa pana maandiko ya Biblia yanayoonyesha maoni yanayofaa kuhusu vitu vya kimwili: Mithali 23:4; 28:20; 1 Timotheo 6:6-10; na Waebrania 13:5.