Kwa nini Yehova ni “Mungu mwenye furaha”?

SOTE tunapenda kuwa na furaha, sivyo?— Lakini watu wengi hawana furaha. Unajua ni kwa nini?— Ni kwa sababu hawajajifunza siri ya kupata furaha. Wanafikiri kwamba kuwa na mali nyingi ndiyo njia ya kupata furaha. Lakini wanapopata mali hizo, furaha yao haidumu.

Hii ndiyo siri ya maana. Mwalimu Mkuu alisema: “Kuna furaha zaidi katika kutoa kuliko ilivyo katika kupokea.” (Matendo 20:35) Basi tunawezaje kuwa wenye furaha?— Ni kwa kuwapa wengine vitu na kuwafanyia mambo. Unajua hivyo?—

Hebu tufikirie zaidi mambo haya. Je, Yesu alisema kwamba mtu aliyepokea zawadi hawezi kuwa na furaha?— La, hakusema hivyo. Unapenda kupewa zawadi, sivyo?— Kila mtu anapenda. Tunafurahi tunapopewa vitu vizuri.

 Lakini Yesu alisema kwamba kuna furaha hata zaidi tunapowapa wengine vitu. Basi kwa maoni yako, unafikiri ni nani ambaye amewapa watu vitu vingi kuliko mtu mwingine yeyote?— Bila shaka, ni Yehova Mungu.

Biblia inasema kwamba Mungu “huwapa watu wote uhai na pumzi na vitu vyote.” Anatupatia mvua kutoka mbinguni na jua ili mimea ikue na tupate chakula. (Matendo 14:17; 17:25) Hiyo ndiyo sababu Biblia inamwita Yehova “Mungu mwenye furaha”! (1 Timotheo 1:11) Mojawapo ya mambo ambayo humletea Mungu furaha ni kutoa. Nasi tukifanya hivyo, tunaweza kupata furaha pia.

Ni nini kinachoweza kukufanya ufurahi zaidi kuliko kula peke yako vitu vyote vizuri ambavyo mlipika?

Basi ni nini tunachoweza kuwapa wengine? Unaonaje?— Wakati mwingine zawadi inahitaji pesa. Ikiwa zawadi hiyo inapatikana dukani, utahitaji kuinunua. Kwa hiyo ikiwa unataka kumpa mtu zawadi ya aina hiyo, utahitaji kuweka akiba hadi uwe na pesa za kutosha kuinunua.

Lakini si lazima zawadi zote zinunuliwe. Kwa mfano, maji baridi yanaburudisha sana wakati wa joto. Basi unapompa mtu mwenye kiu maji, unaweza kupata furaha inayotokana na kutoa.

Labda siku moja mtapika maandazi na mama yako. Litakuwa jambo la kufurahisha. Lakini utafanya nini na maandazi mengine ili ufurahi badala ya kula maandazi yote peke yako?— Unaweza kuwapa rafiki zako. Je, siku moja utafanya hivyo?

 Mwalimu Mkuu na mitume wake wote walijua furaha ya kutoa. Je, unajua kile ambacho waliwapa watu wengine?— Kilikuwa kitu bora zaidi ulimwenguni! Walijua kweli kumhusu Mungu, na walifurahia kuwaambia wengine habari hiyo njema. Walifanya hivyo bila kutazamia kulipwa na mtu yeyote.

Siku moja mtume Paulo na rafiki yake wa karibu, mwanafunzi Luka, walikutana na mwanamke mmoja aliyetaka pia kupata furaha ya kutoa. Walikutana naye karibu na mto. Paulo na Luka walienda huko kwa sababu walikuwa wamesikia kwamba hapo ni mahali pa sala. Na kwa kweli walipofika huko, waliwapata wanawake kadhaa wakisali.

Paulo akaanza kuwaambia wanawake hao habari njema kumhusu Yehova Mungu na Ufalme wake. Mmoja wao aliyeitwa Lidia alisikiliza kwa makini. Baadaye, Lidia akataka kufanya jambo ambalo lingeonyesha kwamba anapendezwa sana na habari njema aliyokuwa amesikia. Basi akawasihi Paulo na Luka: “Ikiwa ninyi mmeniona kuwa mwaminifu kwa Yehova, ingieni ndani ya nyumba yangu mkae.” Akawasihi waende kwake. —Matendo 16:13-15.

Lidia anawaambia nini Paulo na Luka?

Lidia alifurahi kwamba watumishi hao wa Mungu wamemtembelea. Aliwapenda kwa sababu walimsaidia kujifunza kuhusu Yehova na Yesu na kuhusu jinsi watu wanavyoweza kuishi milele. Alifurahia kuwapa Paulo na Luka chakula na mahali pa kupumzikia. Kwa hiyo ukarimu wa Lidia ulimpa furaha kwa sababu hivyo ndivyo alivyotaka kufanya. Na hilo ni jambo tunalopaswa kukumbuka. Huenda mtu akatuambia kwamba ni lazima tutoe zawadi. Lakini ikiwa kwa kweli hatutaki kutoa, hata tukifanya hivyo hatutafurahi.

Kwa nini Lidia anafurahi kuwapa Paulo na Luka chakula na mahali pa kupumzika?

Kwa mfano, vipi kama una peremende kadhaa unazotaka kula? Nikikuambia kwamba ni lazima umpe mtoto mwingine peremende chache, je, utafurahi kuitoa?— Lakini namna gani ukikutana na rafiki yako ambaye unampenda sana na una peremende? Ikiwa wewe mwenyewe  unapenda kumpa rafiki yako peremende nyingine, je, si utafurahi kufanya hivyo?—

Wakati mwingine tunapenda mtu sana hivi kwamba tunataka kumpa kila kitu tulicho nacho. Tunapoendelea kukuza upendo wetu kwa Mungu, hivyo ndivyo tunavyopaswa kuhisi kumhusu.

Kwa nini mwanamke huyu maskini alifurahi kutoa vyote alivyokuwa navyo?

Mwalimu Mkuu alijua mwanamke mmoja maskini aliyehisi hivyo. Alimwona hekaluni huko Yerusalemu. Alikuwa na sarafu mbili tu ndogo. Lakini alizitia zote mbili ndani ya sanduku ziwe mchango, au zawadi kwa ajili ya hekalu. Hakuna mtu aliyemlazimisha kufanya hivyo. Watu wengi waliokuwapo huko hata hawakujua alichofanya. Alifanya hivyo kwa kutaka na kwa sababu alimpenda Yehova. Alifurahia kutoa. —Luka 21:1-4.

Tunaweza kutoa kwa njia nyingi. Unaweza kufikiria baadhi ya njia hizo?— Tukitoa kwa sababu tunataka, tutakuwa wenye furaha. Hiyo ndiyo sababu Mwalimu Mkuu anatuambia: “Muwe na mazoea ya kuwapa watu.” (Luka 6:38) Tukifanya hivyo, tutafanya watu wengine wafurahi. Nasi tutakuwa wenye furaha zaidi!

Hebu tusome zaidi kuhusu jinsi kutoa kunavyoleta furaha, kwenye Mathayo 6:1-4; Luka 14:12-14; na 2 Wakorintho 9:7.