JE, WEWE huzungumza na Yehova Mungu?— Yehova anataka uzungumze naye. Unazungumza na Mungu unapotoa sala. Mara nyingi Yesu alizungumza na Baba yake wa mbinguni. Wakati mwingine alitaka awe peke yake ili azungumze na Mungu. Biblia inasema kwamba wakati mmoja ‘alipanda kwenda mlimani akiwa peke yake ili kusali. Ingawa ilikuwa jioni, alikuwa huko peke yake.’—Mathayo 14:23.

Unaweza kwenda wapi ukiwa peke yako ili usali kwa Yehova?— Unaweza kuzungumza na Yehova ukiwa peke yako usiku kabla ya kulala. Yesu alisema: “Wewe unaposali, ingia ndani ya chumba chako cha faragha na, baada ya kufunga mlango wako, sali kwa Baba yako.” (Mathayo 6:6) Je, wewe husali kila usiku kabla ya kwenda kulala?— Unapaswa kufanya hivyo.

Yesu alisali akiwa peke yake . . . na akiwa na watu wengine

Yesu alisali akiwa na watu wengine pia. Rafiki ya Yesu, Lazaro, alipokufa, Yesu alisali akiwa na  watu wengine mahali ambapo Lazaro alizikwa. (Yohana 11:41, 42) Yesu alisali pia alipokuwa na mikutano na wanafunzi wake. Je, wewe huenda mikutanoni ambapo sala hutolewa?— Kwa kawaida mtu mzima ndiye husali huko. Sikiliza kwa makini anachosema kwa sababu anazungumza na Mungu kwa niaba yako. Kisha utaweza kusema “Amina” baada ya sala. Kusema “Amina” baada ya sala kunamaanisha nini?— Kunamaanisha unapenda sala hiyo, unakubaliana nayo, na unataka iwe sala yako pia.

Kwa nini usikilize kwa makini sala zinazotolewa mikutanoni?

Yesu alisali pia wakati wa chakula. Alimwambia Yehova asante kwa chakula. Je, wewe husali kwa ukawaida kabla ya kula? Ni vizuri kumwambia Yehova asante kwa chakula kabla ya kuanza kula. Mnapokula pamoja na wengine mtu mwingine anaweza kusali. Lakini namna gani unapokula peke yako? Au namna gani ikiwa unakula pamoja na watu ambao hawamwambii Yehova asante?— Basi unahitaji kutoa sala yako mwenyewe.

Je, ni lazima kila wakati usali kwa sauti? Au Yehova anaweza kukusikia ukitoa sala moyoni?— Tunaweza kupata jibu kutokana na yale yaliyompata Nehemia. Yeye alikuwa mwabudu wa  Yehova aliyefanya kazi katika makao ya Mfalme Artashasta wa Uajemi. Siku moja Nehemia alikuwa na huzuni sana kwa sababu alikuwa amesikia kwamba kuta za Yerusalemu, jiji kubwa la watu wake, zilikuwa zimebomoka.

Ni wakati gani unaweza kusali moyoni kama alivyofanya Nehemia?

Mfalme alipomwuliza Nehemia kwa nini ana huzuni, kwanza Nehemia alisali kimoyo-moyo. Kisha akamwambia mfalme sababu ya huzuni yake, akamwomba mfalme amruhusu aende Yerusalemu ili kujenga upya kuta zake. Ikawaje?

Mungu alijibu sala ya Nehemia. Mfalme akamruhusu aende! Mfalme hata alimpa Nehemia miti mingi ya kujengea kuta. Kwa kweli Mungu anaweza kujibu sala zetu, hata kama tunasali kimoyo-moyo. —Nehemia 1:2, 3; 2:4-8.

Sasa fikiria. Je, unapaswa kuinamisha kichwa  unaposali? Au kupiga magoti? Unaonaje?— Wakati mwingine Yesu aliposali alipiga magoti. Wakati mwingine alisimama. Na wakati mwingine alitazama mbinguni aliposali, kama alivyofanya aliposali kwa ajili ya Lazaro.

Kwa hiyo, hii inamaanisha nini?— Inamaanisha kwamba jambo la maana si kusali ukiwa umekaa kwa njia fulani hususa. Wakati mwingine ni vizuri kuinamisha kichwa na kufunga macho. Wakati mwingine hata unaweza kupiga magoti, kama Yesu alivyofanya. Lakini kumbuka kwamba tunaweza kusali kwa Mungu wakati wowote mchana au usiku, naye atatusikiliza. Jambo la maana kuhusu sala ni kuamini kabisa kwamba Yehova anasikiliza. Je, unaamini kwamba Yehova anasikiliza sala zako?

Unaweza kumwambia Mungu nini katika sala?

Tunapaswa kusema nini tunaposali kwa Yehova?— Hebu niambie: Unaposali, unamwambia Mungu nini?— Yehova ametupatia vitu vingi vizuri na inafaa kumwambia asante, sivyo?— Tunaweza kumwambia asante kwa chakula. Lakini umewahi kumwambia asante kwa kutupatia anga la buluu, miti ya kijani, na maua mazuri?— Aliviumba vyote hivyo pia.

Wakati fulani, wanafunzi wa Yesu walimwambia awafunze jinsi ya kusali. Mwalimu Mkuu aliwafundisha na kuwaonyesha mambo muhimu ya kusema katika sala. Unajua  mambo hayo?— Hebu chukua Biblia yako na ufungue Mathayo sura ya 6. Katika mstari wa 9 hadi 13, tunapata ile inayoitwa na watu wengi, Sala ya Bwana. Hebu tuisome pamoja.

Hapa tunajifunza kwamba Yesu alisema tusali kuhusu jina la Mungu. Alisema tusali kwamba jina la Mungu litakaswe, au lionwe kuwa takatifu. Jina la Mungu ni nani?— Ndiyo, ni Yehova na sisi tunapaswa kulipenda jina hilo.

Pili, Yesu alitufundisha tusali kwamba Ufalme wa Mungu uje. Ufalme huo ni wa maana kwa sababu utaleta amani duniani na kuifanya dunia iwe paradiso.

Tatu, Mwalimu Mkuu alisema tusali mapenzi ya Mungu yatendeke duniani kama vile mbinguni. Iwapo tunasali Ufalme uje, basi tunapaswa kufanya mapenzi ya Mungu.

Baadaye, Yesu alitufundisha tusali kwa ajili ya chakula cha kila siku. Pia alisema tunapaswa kumwomba Mungu msamaha tunapokosea. Lakini kabla ya kumwomba msamaha, ni lazima tuwasamehe wengine iwapo wametukosea. Je, ni rahisi kwako kufanya hivyo?—

Kwa kumalizia, Yesu alisema tunapaswa kumwomba Yehova Mungu atulinde kutokana na yule mwovu, Shetani Ibilisi. Hayo yote ni mambo mazuri ya kutaja tunaposali kwa Mungu.

Tunapaswa kuamini kwamba Yehova anasikia sala zetu. Mbali na kumwomba tu atusaidie, tunapaswa kuendelea kumshukuru. Yeye hufurahi tunaposema kweli katika sala zetu na tunapomwomba vitu vinavyofaa. Naye atatupatia vitu hivyo. Je, unaamini hivyo?

Mashauri mengine mazuri kuhusu sala yanapatikana kwenye Waroma 12:12; 1 Petro 3:12; na 1 Yohana 5:14.