KAMA unavyojua, leo watu wanazeeka, wanakuwa wagonjwa, na kufa. Hata watoto wengine hufa. Je, uogope kifo au mtu yeyote aliyekufa?— Je, unajua inakuwaje tunapokufa?—

Hakuna mtu anayeishi leo aliyewahi kufa na kuwa hai tena ili atuambie kinachotokea mtu anapokufa. Lakini Yesu, Mwalimu Mkuu alipokuwa duniani, kuna mtu aliyekufa na kuwa hai tena. Kwa kusoma kuhusu mtu huyo, tunaweza kujua kinachowapata wale wanaokufa. Mtu huyo alikuwa rafiki ya Yesu na aliishi Bethania, mji mdogo karibu na Yerusalemu. Jina lake ni Lazaro, na alikuwa na dada wawili, walioitwa Martha na Maria. Na tuone yale ambayo Biblia inasema kumhusu.

Siku moja Lazaro anakuwa mgonjwa sana. Wakati huo Yesu yuko mbali sana. Kwa hiyo, Martha na Maria wanamtuma mtu aende amwambie Yesu kwamba Lazaro, ndugu yao, ni mgonjwa. Wanafanya hivyo kwa sababu wanajua kwamba Yesu anaweza kumponya ndugu yao. Yesu si daktari, lakini ana nguvu kutoka kwa Mungu ili aweze kuponya magonjwa ya kila aina.—Mathayo 15:30, 31.

Hata hivyo, kabla ya Yesu kwenda kumwona, Lazaro anazidiwa kisha anakufa. Lakini Yesu anawaambia wanafunzi wake kwamba Lazaro amelala na kwamba ataenda kumwamsha. Wanafunzi hawamwelewi Yesu. Basi Yesu anawaambia waziwazi: “Lazaro amekufa.” Hiyo inamaanisha nini?— Kwamba kifo ni  kama usingizi mzito. Ni usingizi mzito sana hivi kwamba mtu hawezi hata kuota ndoto.

Sasa Yesu yuaja kuwatembelea Martha na Maria. Wengi wa rafiki zao tayari wamefika. Wamekuja kuwafariji Martha na Maria kwa sababu ndugu yao amekufa. Martha anaposikia kwamba Yesu anakuja, anaenda kumlaki. Muda mfupi tu baadaye Maria pia anatoka amwone Yesu. Ana huzuni nyingi na analia, na kuanguka miguuni pake. Rafiki wengine wanaoambatana na Maria wanalia pia.

Mwalimu Mkuu anaulizia walipomweka Lazaro. Basi watu wanampeleka Yesu pangoni alimozikwa Lazaro. Yesu anapoona watu wote wanalia, hata yeye anaanza kulia pia. Anajua jinsi inavyohuzunisha mtu unayempenda anapokufa.

Kuna jiwe mbele ya pango, kwa hiyo Yesu anasema: “Liondoeni jiwe.” Je, waliondoe?— Martha haoni kama ni sawa kuliondoa jiwe hilo. Anasema: “Bwana, kufikia sasa lazima awe anuka, kwa maana ni siku nne.”

Lakini Yesu anamwambia: “Je, sikukuambia kwamba ukiamini utauona utukufu wa Mungu?” Yesu anamaanisha kwamba Martha ataona jambo ambalo litamletea Mungu utukufu. Yesu anafanya nini? Jiwe linapoondolewa, Yesu anasali kwa Yehova kwa sauti. Kisha Yesu anasema hivi kwa sauti kubwa: “Lazaro njoo huku nje!” Je, Lazaro atatoka? Je, anaweza?

Je, unaweza kumwamsha mtu aliyelala?— Ndiyo, ukimwita kwa sauti kubwa, ataamka. Lakini je, unaweza kumwamsha mtu aliyelala katika kifo?— La. Hata ukimwita kwa sauti kubwa namna gani, yule aliyekufa hawezi kusikia. Hakuna kitu ambacho wewe wala mimi wala mtu yeyote duniani leo anaweza kufanya ili kuwaamsha wafu.

Yesu amemfanyia nini Lazaro?

 Lakini Yesu ni tofauti. Ana nguvu za kipekee kutoka kwa Mungu. Kwa hiyo, Yesu anapomwita Lazaro, jambo la kustaajabisha linatokea. Mtu aliyekuwa mfu kwa siku nne anatoka pangoni! Anakuwa hai tena! Anaweza kupumua, kutembea na kuongea tena! Ndiyo, Yesu anamfufua Lazaro kutoka kwa wafu.—Yohana 11:1-44.

Sasa fikiria: Ni nini kilichompata Lazaro alipokufa? Je, kitu fulani kama nafsi au roho kiliacha mwili wake na kuenda kuishi mahali pengine? Je, nafsi ya Lazaro ilienda mbinguni? Je, alikuwa hai kwa siku hizo nne huko mbinguni pamoja na Mungu na malaika watakatifu?—

La. Kumbuka Yesu alisema Lazaro amelala. Inakuaje unapokuwa usingizini? Unapokuwa usingizini, hujui kinachoendelea, sivyo?— Na unapoamka, hujui umelala kwa muda gani mpaka uangalie saa.

 Ndivyo ilivyo na wafu. Hawajui lolote. Hawahisi chochote. Na hawawezi kufanya chochote. Ndivyo ilivyokuwa na Lazaro alipokufa. Kifo ni kama usingizi mzito ambapo mtu hawezi kukumbuka chochote. Biblia inasema: ‘Wafu hawafahamu lolote kamwe.’—Mhubiri 9:5, 10.

Lazaro alikuwa katika hali gani alipokuwa amekufa?

Fikiria hili pia: Kama Lazaro angalikuwa mbinguni kwa hizo siku nne, je hangalitaja jambo hilo?— Na kama angalikuwa mbinguni, je, Yesu angalimlazimisha kurudi duniani na kuacha mahali pazuri hivyo?— Bila shaka la!

Hata hivyo, watu wengi wanasema kwamba tuna nafsi, na wanasema kwamba nafsi inaendelea kuishi baada ya mwili kufa. Wanasema kwamba nafsi ya Lazaro ilikuwa hai mahali fulani. Lakini Biblia haisemi hivyo. Inasema kwamba Mungu alimfanya mtu wa kwanza Adamu “nafsi hai.” Adamu alikuwa nafsi. Biblia inasema pia kwamba Adamu alipofanya dhambi, alikufa. Akawa ‘nafsi iliyokufa,’ akarudi mavumbini alikokuwa ametolewa. Biblia inasema pia kwamba wazao wote wa Adamu walirithi dhambi na kifo.—Mwanzo 2:7; 3:17-19; Hesabu 6:6; Waroma 5:12.

 Bila shaka basi, hatuna nafsi iliyo kando na mwili wetu. Kila mmoja wetu ni nafsi. Na kwa sababu watu wamerithi dhambi kutoka kwa mtu wa kwanza, Adamu, Biblia inasema: ‘Nafsi inayotenda dhambi itakufa.’—Ezekieli 18:4.

Kwa nini hakuna sababu ya kuwaogopa wafu?

Watu wengine wanaogopa wafu. Hawawezi kukaribia makaburi kwa sababu wanafikiri kwamba wafu wana nafsi zilizo kando na miili yao ambazo zinaweza kuumiza walio hai. Lakini je, mtu aliyekufa anaweza kuumiza mtu aliye hai?— La, hawezi.

Watu wengine hata wanaamini kwamba wafu wanaweza kurudi wakiwa roho ili kuwatembelea walio hai. Kwa hiyo wanaandaa chakula kwa ajili ya wafu. Lakini watu wanaofanya hivyo kwa kweli hawaamini yale Mungu anayosema kuhusu wafu. Tukiamini yale Mungu anayosema, hatutawaogopa wafu. Na ikiwa tunamshukuru Mungu kwa uhai, tutaonyesha hivyo kwa kufanya mambo ambayo Mungu anayakubali.

Lakini labda unajiuliza: ‘Je, Mungu atawafufua watoto waliokufa? Je, kweli Mungu angependa kuwafufua?’ Hebu tuzungumzie hilo baadaye.

Tuendelee kusoma Biblia kuhusu hali ya wafu katika Zaburi 115:17 (113:17, “Dy”); 146:3, 4 (145:3, 4, “Dy”); 146:3, 4; na Yeremia 2:34.