Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Chagua lugha Kiswahili

Jifunze Kutoka kwa Mwalimu Mkuu

Kanuni bora zinapatikana katika Biblia.Watoto wanaweza kujifunza si mafundisho ya wanadamu bali ya Baba yao wa mbinguni.

Watoto Wanahitaji Nini Kutoka kwa Wazazi?

Kitabu hiki kimetayarishwa kwa njia ambayo itachochea mazungumzo yenye kujenga kati ya watoto na wale wanaojifunza nao.

Kwa Nini Yesu Alikuwa Mwalimu MKuu

Yesu alifundisha mambo gani? Mafundisho yake yalitoka wapi?

Barua Kutoka kwa Mungu Mwenye Upendo

Barua Yake inapatikana katika kitabu chenye thamani kuliko vitabu vingine vyote.

Yule Aliyeviumba Vitu Vyote

Ni nani aliyewaumba ndege na kuwafundisha kuimba? Ni nani alitokeza nyasi? Ni nani aliyekuumba?

Mungu Ana Jina

Sote tuna majina. Je, unajua Mungu anaitwa nani? Kwa nini jina hilo ni muhimu?

“Huyu Ni Mwanangu”

Kwa nini Yesu alikuwa mtu wa pekee?

Mwalimu Mkuu Aliwahudumia Wengine

Je, unafurahi mtu anapokufanyia jambo zuri? Sisi sote hufurahi, na Mwalimu Mkuu alijua hivyo.

Utii Unakulinda Wewe

Watoto wanaweza kujifunza kutoka kwa watu wazima. Mungu anapotuambia tufanye jambo fulani, tuna uhakika kwamba ni sawa kulifanya.

Wengine Wana Mamlaka Kuliko Sisi

Baadhi yao ni wazuri na wengine ni wabaya.

Tuepuke Vishawishi

Unapaswa kufanya nini mtu akikushawishi kufanya makosa?

Yesu Ana Mamlaka Kuliko Roho Waovu

Hatupaswi kuwaogopa roho waovu, lakini tunapaswa kujilinda ili wasitupotoshe.

Msaada wa Malaika wa Mungu

Malaika wa Mungu huwasaidia watu ambao wanaompenda Yehova na kumtumikia.

Yesu Anatufundisha Kusali

Unaweza kuzungumza na Mungu wakati wowote iwe ni mchana au usiku, naye atakusikia.

Wale Walioitwa Wawe Wanafunzi wa Yesu

Walikuwa watu wa namna gani?

Kwa Nini Tuwe Wenye Kusamehe

Yesu alisimulia hadithi ili kutusaidia kuelewa.

Jinsi ya Kuwa Mwenye Fadhili

Jifunze somo kutoka kwa hadithi ya Msamaria mwenye fadhili.

Ni Nini Ambacho Kwa Kweli Ni cha Maana Maishani?

Tunawezaje kuwa tajiri kumwelekea Mungu?

Jinsi ya Kuwa Wenye Furaha

Mwalimu Mkuu anafunua siri ya maana.

Je, Wewe Hukumbuka Kusema Asante?

Unaweza kujifunza kutokana na mfano wa watu kumi wenye ukoma.

Je, Ni Vizuri Kupigana?

Unapaswa kufanya nini tatizo likianza?

Je, Unapenda Kujitanguliza Kila Wakati?

Yesu aliwaambia nini wanafunzi wake walipobishania hilo?

Je, Ni Vizuri Kujisifia Jambo Lolote?

Yesu anasimulia hadithi ya Farisayo na mkusanya kodi.

Kwa Nini Hatupaswi Kusema Uwongo?

Yehova alimwua Anania na Safira.

Kwa Nini Tunakuwa Wagonjwa?

Je, kuna wakati ambapo watu hawatakuwa wagonjwa tena?

Usiwe Mwizi Kamwe!

Chunguza mifano ya watu wanne ambao waliiba.

Je, Watu Wanaofanya Mabaya Wanaweza Kubadilika?

Mifano ya Sauli na kahaba inajibu swali hilo.

Kwa Nini Si Rahisi Kutenda Mema?

Watu watatendaje ikiwa utakataa kufanya yale wanayotaka ufanye?

Mungu Wako Ni Nani?

Leo, watu huabudu miungu wengi. Unapaswa kufanya nini? Vijana watatu Waebrania wanajibu swali hilo.

Jinsi ya Kujua Yule Tunayepaswa Kumtii

“Mlipeni Kaisari vitu vya Kaisari, lakini Mungu vitu vya Mungu.”

Je, Karamu Zote Zinampendeza Mungu?

Je unajua kwamba kuna masimulizi ya karamu kadhaa katika Biblia. Acheni tuone maoni ya Mungu kuzihusu.

Jinsi Tunavyoweza Kuushinda Woga

Mwalimu Mkuu hakusema itakuwa rahisi kumtumikia Yehova. Hata hivyo, tunaweza kuwa jasiri.

Mahali pa Kupata Faraja

Unapaswa kufanya nini ukihuzunika au kuhisi mpweke?

Jinsi Yesu Alivyolindwa

Jifunze njia mbalimbali ambazo Yehova alimlinda Yesu kutokana na watu waliotaka kumuua alipokuwa mtoto.

Yesu Anaweza Kutulinda

Alipokuwa duniani, Yesu alionyesha jinsi angewalinda wale wanaompenda.

Inakuwaje Tunapokufa?

Je, unapaswa kuogopa kifo au wale waliokufa?

Tunaweza Kufufuliwa!

Mungu alimpatia Yesu nguvu za kuwafufua watu kutia ndani watoto.

Ni Nani Watakaofufuliwa? Nao Wataishi Wapi?

Yesu alijibu maswali hayo jinsi gani?

Kumkumbuka Yehova na Mwana Wake

Yesu aliwafundisha wafuasi wake njia ya pekee ya kukumbuka kile ambacho Yehova na Yesu walitufanyia.

Kwa Nini Tumpende Yesu?

Alitoa uhai wake mkamilifu ili tuweze kuishi milele!

Jinsi ya Kumfurahisha Mungu

Methali moja ya Biblia inasema hivi: “Uwe na hekima , mwanangu, na kuufanya moyo wangu ushangilie.”

Watoto Wanaomfurahisha Mungu

Ni mambo gani yanayoweza kumfurahisha Mungu?

Kwa Nini Tufanye Kazi?

Kazi inatufaidi kimwili na kiakili pia. Jifunze jinsi unavyoweza kufurahia kufanya kazi.

Ndugu Zetu na Dada Zetu Ni Akina Nani?

Je, wanatia ndani watu ambao si watoto wa wazazi wetu?

Rafiki Zetu Wanapaswa Kuwa Watu Wanaompenda Mungu

“Mashirika mabaya huharibu tabia nzuri.”

Ufalme wa Mungu Ni Nini? Na Tunaonyeshaje Kwamba Tunautaka?

Yesu atakapoanza kutawala dunia, atafanya mabadiliko makubwa sana.

Je, Mungu Atauharibu Ulimwengu Tena Kwa Maji

Waadilifu wataishi duniani milele.

Unaweza Kuishi Katika Ulimwengu Mpya wa Mungu Wenye Amani

Unapaswa kufanya nini ili ufurahie kuishi milele?