Hamia kwenye habari

Hamia kwenye menyu ya pili

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Kiswahili

Igeni Imani Yao

 SURA YA ISHIRINI NA MOJA

Alishinda Woga na Shaka

Alishinda Woga na Shaka

1-3. Petro alishuhudia nini wakati wa mchana wenye shughuli nyingi, na alikabili nini wakati wa usiku?

PETRO aling’ang’ana kupiga makasia wakati wa usiku. Je, mwangaza hafifu alioona upande wa mashariki ulikuwa ishara ya alfajiri? Alihisi maumivu mgongoni na kwenye mabega kwa sababu ya kupiga makasia kwa saa nyingi. Upepo uliokuwa ukimpiga usoni ulikuwa umeichafua Bahari ya Galilaya. Mawimbi yalipiga mashua yao ya uvuvi na hivyo akaloa maji. Lakini bado aliendelea kupiga makasia.

2 Petro na wenzake walikuwa wamemwacha Yesu ufuoni. Siku hiyo walikuwa wamemwona Yesu akilisha maelfu ya watu wenye njaa kwa kutumia mikate na samaki wachache. Hivyo, watu walitaka kumfanya Yesu awe mfalme, lakini hakutaka kujiingiza katika siasa. Pia, hakutaka wafuasi wake wajihusishe na siasa. Akiepuka umati huo, aliwaagiza wanafunzi wake wapande mashua na kuvuka ziwa, naye akaenda mlimani kusali akiwa peke yake.Marko 6:35-45; soma Yohana 6:14-17.

3 Wanafunzi walikuwa wamesafiri ndani ya mashua usiku kucha na sasa asubuhi ilikuwa inakaribia. Hata hivyo, walikuwa wamesafiri kilomita chache tu. Ilikuwa vigumu kuzungumza kwa sababu ya kazi yao ngumu ya kupiga makasia na kelele za mawimbi na upepo mkali. Huenda Petro alikuwa akiwaza na kuwazua.

Kwa miaka miwili Petro alijifunza mengi kutoka kwa Yesu, na bado angejifunza zaidi

4. Kwa nini tunaweza kuiga mfano wa Petro?

4 Alikuwa na mambo mengi ya kufikiria! Petro alikuwa amemfuata Yesu wa Nazareti kwa zaidi ya miaka miwili. Alikuwa amejifunza mambo mengi, na bado angeendelea kujifunza.  Utayari wake wa kujifunza, ingawa alipambana na shaka na woga, ulimfanya awe mfano mzuri wa kuiga. Acheni tuone jinsi tunavyoweza kufanya hivyo.

“Tumempata Masihi”!

5, 6. Petro aliishi maisha ya aina gani?

5 Petro hangesahau siku ambayo alikutana na Yesu. Ndugu yake, Andrea, alikuwa amemletea habari hizi zenye kustaajabisha: “Tumempata Masihi.” Maneno hayo yalianza kubadili maisha ya Petro, na yangebadilika kabisa.Yoh. 1:41.

6 Petro aliishi huko Kapernaumu, jiji lililokuwa kwenye ufuo wa ziwa la maji baridi lililoitwa Bahari ya Galilaya. Yeye na Andrea walishirikiana na Yakobo na Yohana, wana wa Zebedayo, katika biashara ya uvuvi. Petro alikuwa akiishi na mke wake, mama-mkwe, na ndugu yake Andrea. Kutunza familia kama hiyo kwa kutegemea uvuvi kulihitaji jitihada, nguvu, na ubunifu. Tunaweza kuwazia wavuvi hao wakishusha nyavu zao kati ya mashua mbili usiku kucha na kuvua samaki ambao wangepatikana. Tunaweza pia kuwazia kazi nyingi waliyofanya mchana ya kuchagua na kuuza samaki, kurekebisha nyavu na kuziosha.

7. Petro alisikia nini kumhusu Yesu, na kwa nini habari hizo zilikuwa zenye kusisimua?

7 Biblia inatueleza kwamba Andrea alikuwa mwanafunzi wa Yohana Mbatizaji. Bila shaka, Petro alimsikiliza kwa makini ndugu yake alipozungumza kuhusu ujumbe wa Yohana. Siku moja, Andrea alimsikia Yohana akisema hivi kumhusu Yesu: “Ona, Mwana-Kondoo wa Mungu!” Mara moja Andrea akawa mfuasi wa Yesu na akampa Petro ujumbe huu wenye kusisimua: Masihi amefika! (Yoh. 1:35-40) Miaka 4,000 hivi ilikuwa imepita tangu uasi ulipotokea huko Edeni, na Yehova Mungu alikuwa ameahidi kwamba mtu wa pekee angewaletea wanadamu tumaini hakika. (Mwa. 3:15) Andrea alikuwa amekutana na Mwokozi huyo, Masihi mwenyewe! Hivyo, Petro akatoka haraka ili kwenda kukutana na Yesu.

8. Ni nini maana ya jina ambalo Yesu alimpa Petro, na kwa nini wengine hutilia shaka maana ya jina hilo?

8 Kufikia wakati huo, Petro alijulikana kwa jina Simoni, au Simeoni. Lakini Yesu alimtazama na kumwambia: “‘Wewe ni Simoni mwana wa Yohana; utaitwa Kefa’ (ambalo linatafsiriwa Petro).” (Yoh. 1:42) “Kefa” ni neno linalomaanisha “jiwe,” au “mwamba.” Inaelekea, maneno ya Yesu yalikuwa ya kinabii. Aliona kimbele kwamba Petro angekuwa mwamba, mtu imara  mwenye kutegemeka kati ya wafuasi wa Kristo. Je, Petro alijua hivyo? Huenda hakujua. Hata leo watu fulani wanaposoma masimulizi ya Injili hawamwoni Petro akiwa mtu imara na mwenye kutegemeka. Wengine wamesema kwamba maelezo ya Biblia kumhusu yanaonyesha mtu asiye na msimamo na mwenye kuyumbayumba.

9. Yehova na Mwana wake hutazama nini, na kwa nini hatupaswi kutilia shaka maoni yao?

9 Petro alikuwa na udhaifu wake. Naye Yesu aliujua. Lakini kama Yehova, Baba yake, sikuzote Yesu aliona sifa nzuri za watu wengine. Yesu alijua Petro alikuwa na sifa fulani nzuri, hivyo akamsaidia kuziboresha. Vivyo hivyo, Yehova na Mwana wake hukazia fikira sifa nzuri ndani yetu. Huenda ikawa vigumu kwetu kuamini kwamba wanaona sifa nzuri ndani yetu. Hata hivyo, tunahitaji kuamini maoni yao na kukubali kufinyangwa kama Petro alivyofanya.Soma 1 Yohana 3:19, 20.

“Acha Kuogopa”

10. Petro alishuhudia nini, na bado alirudi kufanya nini?

10 Inaelekea Petro aliandamana na Yesu katika safari yake ya kuhubiri iliyofuata. Huenda alishuhudia Yesu akifanya muujiza wake wa kwanza, kubadili maji yawe divai katika karamu ya ndoa huko Kana. Jambo muhimu hata zaidi, alimsikia Yesu akitangaza ujumbe wenye kupendeza kuhusu Ufalme wa Mungu. Lakini bado alimwacha na akarudi kwenye biashara yake ya uvuvi. Hata hivyo, miezi kadhaa baadaye, Petro alikutana tena na Yesu, na wakati huu Yesu akamwomba Petro amfuate katika kazi ya kuhubiri.

11, 12. (a) Petro alikuwa amefanya kazi gani usiku kucha? (b) Ingawa alikuwa akimsikiliza Yesu huenda Petro alifikiria nini?

11 Petro alikuwa amefanya kazi usiku kucha bila mafanikio. Walikuwa wameshusha nyavu zao tena na tena, lakini hawakuvua chochote. Bila shaka, Petro alitumia uzoefu na ustadi wake wote, akijaribu maeneo mbalimbali katika ziwa hilo ili apate samaki. Kwa hakika, kuna pindi ambapo, kama wavuvi wengi, Petro alitamani kutazama ndani ya maji hayo ili aone mahali ambapo samaki walikuwa na kuwaingiza katika nyavu zake. Bila shaka, mawazo kama hayo yalimfanya akate tamaa hata zaidi. Petro hakuwa akicheza; alitegemea kazi hiyo ili kutunza familia yake. Mwishowe, alirudi ufuoni mikono mitupu. Lakini bado alihitaji kusafisha nyavu. Kwa hiyo, alikuwa na kazi nyingi Yesu alipomwendea.

Petro hakuchoka kumsikiliza Yesu akizungumzia kichwa kikuu cha mahubiri yake—Ufalme wa Mungu

 12 Yesu alikuwa amezungukwa na umati uliomsikiliza kwa makini. Kwa hiyo, Yesu akaingia katika mashua ya Petro na kumwomba aivute mbali kidogo na nchi kavu. Huku sauti yake ikisikika waziwazi juu ya maji, Yesu aliufundisha umati. Kama watu waliokuwa ufuoni, Petro alisikiliza kwa makini sana. Hakuchoka kumsikiliza Yesu akizungumzia kichwa kikuu cha mahubiri yake—Ufalme wa Mungu. Lingekuwa pendeleo kubwa kumsaidia Kristo kueneza ujumbe huo wenye tumaini katika nchi yote! Lakini je, angekubali pendeleo hilo? Petro angetunzaje familia yake? Labda Petro alifikiria tena kuhusu usiku uliotangulia ambapo alijaribu kuvua samaki bila mafanikio.Luka 5:1-3.

13, 14. Yesu alifanya muujiza gani kwa ajili ya Petro, na Petro aliitikiaje?

13 Yesu alipomaliza kuzungumza, alimwambia Petro hivi: “Vuta mpaka mahali penye kilindi, nanyi mshushe nyavu zenu, mvue.” Petro alikuwa na shaka sana. Alisema: “Mwalimu, tulitaabika usiku wote na hatukupata chochote, lakini nitazishusha nyavu kwa amri yako.” Petro alikuwa amemaliza tu kuosha nyavu. Kwa kweli, Petro hakutaka kushusha nyavu hizo tena, hasa wakati huo ambapo huenda samaki hawakuwa wakila! Lakini alikubali, na inaelekea aliwaita wenzake waliokuwa katika mashua ya pili wamfuate.Luka 5:4, 5.

14 Petro alihisi uzito alipojaribu kuvuta nyavu. Akiwa na shaka, alivuta kwa nguvu, na baada ya muda mfupi akaona samaki wengi sana wakirukaruka ndani ya nyavu! Kwa msisimko aliwaita wanaume waliokuwa katika mashua ya pili waje kumsaidia. Walipokuja wakatambua kwamba samaki hao hawangetoshea katika mashua moja. Walijaza mashua zote mbili, na bado samaki walikuwa wengi sana hivi kwamba mashua zikaanza kuzama. Petro alishangaa sana. Kabla ya hapo alikuwa ameona nguvu za Kristo, lakini pindi hii muujiza ulimhusu kibinafsi! Mwanamume huyu alikuwa na uwezo wa kuwaingiza samaki ndani ya nyavu! Petro akaanza kuogopa. Alipiga magoti na kusema: “Ondoka kwangu, kwa sababu mimi ni mtu mwenye dhambi, Bwana.” Alihisi kwamba hakustahili kushirikiana na Mtu aliyekuwa na mamlaka ya kutumia nguvu za Mungu katika njia hiyo.Soma Luka 5:6-9.

“Mimi ni mtu mwenye dhambi, Bwana”

15. Yesu alimfundishaje Petro kwamba hakupaswa kuogopa wala kushuku?

15 Yesu alisema hivi kwa fadhili: “Acha kuogopa. Tangu sasa  na kuendelea utakuwa ukiwavua watu wakiwa hai.” (Luka 5:10, 11) Huo haukuwa wakati wa kuogopa au kushuku. Petro hakuwa tena na shaka kuhusu uvuvi, wala hakuwa na wasiwasi kuhusu kasoro na upungufu wake. Yesu alikuwa na kazi kubwa sana, huduma ambayo ingebadili wakati ujao wa wanadamu. Alimtumikia Mungu ambaye ‘husamehe kwa njia kubwa.’ (Isa. 55:7) Yehova angemsaidia Petro kupata mahitaji yake ya kimwili na ya kiroho.Mt. 6:33.

16. Petro, Yakobo, na Yohana waliitikiaje mwaliko wa Yesu, na kwa nini huo ulikuwa uamuzi bora?

16 Petro, Yakobo, na Yohana walitii mara moja! “Wakazirudisha mashua kwenye nchi kavu, wakaacha kila kitu, wakamfuata.” (Luka 5:11) Petro alimwamini Yesu na Yule aliyekuwa amemtuma. Huo ulikuwa uamuzi bora. Vivyo hivyo, leo Wakristo  wanaoshinda hisia za shaka na woga ili wamtumikie Mungu wanaonyesha kwamba wana imani. Yehova hawaachi kamwe wale wanaomtumikia.—Zab. 22:4, 5.

“Kwa Nini Umekuwa na Shaka?”

17. Petro alikumbuka nini miaka miwili tangu alipokutana na Yesu?

17 Miaka miwili baada ya kukutana na Yesu, Petro aliendesha mashua kwenye Bahari ya Galilaya usiku ule wenye upepo mkali uliotajwa mwanzoni mwa sura hii. Bila shaka, hatujui alichokuwa akifikiria. Alikuwa amejionea mambo mengi sana. Yesu alikuwa amemponya mama-mkwe wa Petro. Alikuwa ametoa Mahubiri ya Mlimani. Kupitia mafundisho na kazi zake za nguvu, alikuwa amethibitisha tena na tena kwamba alikuwa Masihi, Mchaguliwa wa Yehova. Miezi ilipopita, Petro alifaulu kudhibiti kwa kiasi fulani mwelekeo wake wa kuogopa na kuwa na shaka. Hata Yesu alikuwa amemchagua Petro kuwa mmoja wa wale mitume 12! Hata hivyo, punde si punde, Petro angegundua kwamba hakuwa ameshinda hisia za woga na shaka.

18, 19. (a) Fafanua kile ambacho Petro aliona kwenye bahari ya Galilaya. (b) Yesu alitimizaje ombi la Petro?

18 Katika kipindi cha kesha la nne la usiku, au wakati fulani kati ya saa tisa usiku na alfajiri, ghafla Petro aliacha kupiga makasia. Kule mbele—juu ya mawimbi—aliona kitu fulani kikisogea! Je, mawimbi yalikuwa yakimulikwa na mwezi? Hapana, kitu hicho kilikuwa kimesimama wima. Akatambua kwamba ni mtu! Ndiyo, kuna mtu aliyekuwa akitembea juu ya bahari! Kadiri alivyokaribia, walidhani kwamba angepita kando yao. Wakiwa na woga, wanafunzi walifikiri ulikuwa mzuka fulani. Mtu huyo akaanza kuzungumza: “Jipeni moyo, ni mimi; msiogope.” Alikuwa Yesu!Mt. 14:25-28.

19 Petro alijibu hivi: “Bwana, ikiwa ni wewe, niamuru nije kwako juu ya maji.” Alikuwa na ujasiri mwingi. Akiwa amesisimuka kwa sababu ya muujiza huo wa pekee, Petro alitaka imani yake iimarishwe. Alitaka kuhusishwa katika muujiza huo. Kwa fadhili, Yesu alimwita. Petro alishuka kutoka kwenye mashua na kukanyaga juu ya maji. Hebu wazia jinsi Petro alivyohisi alipokanyaga na kusimama juu ya maji. Bila shaka, alishangaa sana alipokuwa akitembea kumwelekea Yesu. Hata hivyo, alianza kuogopa.Soma Mathayo 14:29.

“Akiitazama ile dhoruba ya upepo, akaogopa”

20. (a) Petro alikengeushwaje, na hilo lilikuwa na matokeo gani? (b) Yesu alimfundisha Petro somo gani?

20 Petro alihitaji kumkazia fikira Yesu. Akitumia nguvu za  Yehova, Yesu ndiye aliyekuwa akimzuia Petro asizame. Na Yesu alikuwa akifanya hivyo kwa sababu ya imani ya Petro. Lakini Petro alikengeushwa. Tunasoma hivi: “Akiitazama ile dhoruba ya upepo, akaogopa.” Petro alipoona mawimbi hayo yakiipiga mashua na kuruka, alijawa na wasiwasi. Huenda alijiwazia akizama katika ziwa hilo na kufa maji. Aliogopa sana, na hivyo imani yake ikafifia. Mwanamume aliyekuwa ameitwa Mwamba kwa sababu alikuwa imara, akaanza kuzama kama jiwe kwa sababu imani yake iliyumbayumba. Ingawa Petro alikuwa mwogeleaji stadi, pindi hii hakutegemea uwezo huo. Alipaaza sauti: “Bwana, niokoe!” Yesu alimshika mkono na kumvuta. Kisha, akiwa bado juu ya maji, Yesu alimfundisha somo hili muhimu: “Wewe mwenye imani kidogo, kwa nini umekuwa na shaka?”Mt. 14:30, 31.

21. Kwa nini ni hatari kuwa na shaka, na tunawezaje kushinda hisia hiyo?

21 “Umekuwa na shaka”—maneno hayo yalifafanua vizuri hali ya Petro! Shaka inaweza kumwangamiza mtu. Tukijiruhusu tuwe na shaka, imani yetu inaweza kufifia na mwishowe tuangamie kiroho. Tunapaswa kupambana kabisa! Jinsi gani? Kwa kukazia fikira mambo yanayofaa. Tukikazia fikira mambo tunayoogopa, yanayovunja moyo, yanayotukengeusha fikira kutoka kwa Yehova na Mwana wake, tutazidi kuwa na shaka. Tukikazia fikira Yehova na Mwana wake, mambo ambayo tayari wamefanya, wanayofanya kwa sasa, na watakayofanya kwa ajili ya watu wanaowapenda, tutaepuka kuwa na shaka.

22. Kwa nini tunapaswa kuiga imani ya Petro?

22 Petro alipomfuata Yesu na kurudi kwenye mashua, aliona dhoruba ikitulia. Bahari ya Galilaya ikatulia. Petro na wanafunzi wenzake walisema hivi kwa uhakika: “Wewe kwa kweli ni Mwana wa Mungu.” (Mt. 14:33) Jua lilipochomoza juu ya ziwa hilo, kwa kweli moyo wa Petro ulijaa shukrani. Alikuwa amejifunza jinsi ya kushinda woga na shaka. Ni kweli kwamba bado alihitaji kufanya mabadiliko mengi ili awe Mkristo imara kama mwamba ambao Yesu alikuwa ametabiri. Lakini alikuwa ameazimia kuendelea kujitahidi. Je, una mtazamo kama huo? Petro alituwekea mfano mzuri kuhusiana na imani.