Kwa Ndugu na Dada Zetu Wapendwa:

Gazeti la kwanza, toleo la watu wote la Mnara wa Mlinzi Januari 1, 2008, lilikuwa na mfululizo mpya wa makala zenye kusisimua wenye kichwa “Igeni Imani Yao.” Tangu wakati huo, tumefurahia kusoma makala mpya ya mfululizo huo kila baada ya miezi mitatu!

Wasomaji wana maoni gani kuhusu mfululizo huo? Baada ya kusoma makala kuhusu Martha, msomaji mmoja aliandika: “Nilicheka nilipoisoma kwa sababu kama yeye, sikuzote ninatamani kuwa mpishi bora na kuwa mwenye shughuli, lakini nyakati nyingine ninasahau kupumzika na kufurahia kushirikiana na marafiki.” Kijana mmoja alisema hivi aliposoma hadithi ya Esta: “Ninaelewa kwamba huenda tukapenda kupita kiasi mavazi na mitindo ya kisasa. Tunapaswa kuvalia kwa unadhifu lakini, hatupaswi kupita mipaka.” Aliongezea hivi: “Yehova anapendezwa na jinsi tulivyo kwa ndani.” Na baada ya kusoma makala kuhusu mtume Petro dada mmoja Mkristo aliandika: “Niliisoma kwa makini sana. Simulizi hilo lilikuwa halisi. Nilihusisha hisia zangu ili nielewe vizuri.”

Wasomaji hao—na wengine ambao wameandika barua za shukrani—kwa ajili ya mfululizo huo, wanathibitisha maneno haya ya mtume Paulo: “Mambo yote yaliyoandikwa zamani yaliandikwa ili kutufundisha.” (Rom. 15:4) Ndiyo, Yehova aliweka masimulizi hayo katika Biblia ili kutufundisha mambo muhimu. Sisi sote, hata tuwe tumejua ukweli kwa miaka mingapi, tunaweza kujifunza kutokana na masimulizi hayo.

Tunakutia moyo usome kitabu hiki bila kukawia. Kiweke kwenye ratiba yako ya Ibada ya Familia—watoto watakipenda! Kutaniko litakapokisoma kwenye Funzo la Biblia la Kutaniko, usikose hata juma moja! Kisome polepole, usiwe na haraka. Wazia mambo unayosoma; husisha hisia zako. Hisi kama watu wanaotajwa katika Biblia walivyohisi, ona mambo waliyoona. Linganisha jinsi walivyotenda katika hali fulani, na jinsi ambavyo huenda ungetenda.

Tunafurahi sana kushiriki pamoja nanyi kitabu hiki. Na kiwe baraka kwako na kwa familia yako. Pokeeni salamu zetu changamfu na tunawatakia mema,

Baraza Linaloongoza la Mashahidi wa Yehova