• 1. Ibada safi isiyohusisha kuabudu sanamu

  • 2. Mwisho wa njaa ya kiroho

  •  3. Dhabihu za sifa zatolewa

  • 4. Wanaume waaminifu waongoza

  • 5. Umoja wa ibada ulimwenguni pote