UFUNUO 22:9

WAZO KUU: Mambo makuu ya kitabu cha Ezekieli na jinsi yanavyotuhusu leo na wakati ujao

1, 2. (a) Sisi sote tunakabili uamuzi gani? (b) Malaika mwaminifu alitendaje Yohana alipotaka kumwabudu?

KILA mmoja wetu anapaswa kujibu swali hili muhimu: Nitamwabudu nani? Huenda wengi wakasema suala hili lina utata na si rahisi kuamua. Hata hivyo, ukweli ni kwamba liko wazi na ni rahisi kufanya uamuzi. Tunaweza kuamua kumwabudu Yehova Mungu au kuamua kumwabudu Shetani Ibilisi.

2 Shetani anatamani kuabudiwa. Hilo lilionekana wazi hasa alipomjaribu Yesu. Kama ilivyozungumziwa katika Sura ya 1 ya kitabu hiki, Shetani alimwahidi Yesu jambo kubwa—mamlaka juu ya falme zote duniani. Ibilisi alitaka afanyiwe nini? Alimsihi Yesu hivi: “[Nifanyie] tendo la ibada.” (Mt. 4:9) Kinyume chake, malaika aliyempa mtume Yohana ufunuo alikataa kuabudiwa. (Soma Ufunuo 22:8, 9.) Yohana alipotaka kumwabudu malaika huyo, mwana huyo wa kiroho wa Mungu aliyekuwa mnyenyekevu alijibu: “Usifanye hivyo!” Badala ya kusema, ‘Niabudu,’ malaika huyo alisema, “Mwabudu Mungu.”

3. (a) Lengo la kitabu hiki limekuwa nini? (b) Tutachunguza nini sasa?

3 Lengo la kitabu hiki limekuwa kuimarisha azimio letu la kufanya kama malaika alivyoagiza—kumwabudu Yehova Mungu  peke yake. (Kum. 10:20; Mt. 4:10) Acheni tupitie kifupi mambo ambayo tumejifunza kuhusu ibada safi kutokana na unabii na maono ya Ezekieli. Kisha, kwa kutumia Maandiko, tutachunguza wakati ujao ambapo kila mtu duniani atakabili jaribu la mwisho—jaribu litakaloamua wale watakaoishi na kuona ibada safi ya Yehova ikiwa imerudishwa kikamili milele.

Mambo Makuu Matatu Yanayokaziwa Katika Kitabu cha Ezekieli

4. Kitabu cha Ezekieli kinakazia mambo gani matatu?

4 Kitabu cha Ezekieli kinatufundisha kwamba ibada safi haihusishi kufanya mambo kidesturi. Inahusisha (1) kumwabudu Yehova peke yake, (2) kudumisha umoja katika ibada safi, na (3) kuwapenda wengine. Chunguza jinsi unabii na maono yaliyozungumziwa katika kitabu hiki yanavyokazia mambo hayo makuu matatu.

Jambo kuu la kwanza: Mwabudu Yehova peke yake

5-9. Tumejifunza nini kuhusu kumwabudu Yehova peke yake?

5 Sura ya 3: * Maono yenye kustaajabisha kumhusu Yehova akiwa amezungukwa na upinde wa mvua na akiwa juu ya viumbe wa roho wenye nguvu yanakazia akilini mwetu ukweli huu muhimu—Mweza Yote peke yake ndiye anayestahili kuabudiwa.—Eze. 1:4, 15-28.

6 Sura ya 5: Inashtua sana kuchunguza maono kuhusu kuchafuliwa kwa hekalu la Yehova! Maono hayo yanaonyesha kwamba Yehova anaona kila kitu. Anaona matendo ya kukosa ushikamanifu, kama vile watu wake wanapoabudu sanamu, hata ikiwa matendo hayo yanafanywa kisiri. Matendo hayo yanamuumiza na anawaadhibu wale wanaoyafanya.—Eze. 8:1-18.

7 Sura ya 7: Matangazo ya hukumu dhidi ya mataifa yaliyozunguka Israeli na kulitendea taifa hilo kwa “dharau kubwa” yanathibitisha kwamba Yehova anawachukulia hatua wale wanaowatesa watu wake. (Eze. 25:6) Lakini pia tunajifunza somo lingine kutokana na jinsi Israeli walivyoshughulika na mataifa hayo—tunapaswa kutanguliza ushikamanifu wetu kwa Yehova kabla ya kitu kingine chochote. Hatungependa kamwe kulegeza msimamo wetu ili kuwapendeza watu wa ukoo wasiomwabudu Yehova; wala hatungependa kutegemea utajiri au kuunga mkono serikali za wanadamu badala ya kushikamana na Yehova kama anavyostahili.

8 Sura ya 13 na 14: Maono ya hekalu lililo juu ya mlima mrefu yanatufundisha kwamba lazima tuishi kulingana na viwango vya juu vya Yehova, na kutambua kwamba yuko juu kuliko miungu mingine yote.—Eze. 40:1–48:35.

 9 Sura ya 15: Ufafanuzi wa kinabii kuhusu Israeli na Yuda wakiwa kama makahaba, unatukumbusha kwamba Yehova anachukia sana ukahaba wa kiroho.—Eze. sura ya 16, 23.

Jambo kuu la pili: Kudumisha umoja katika ibada safi

10-14. Uhitaji wetu wa kuendelea kudumisha umoja katika ibada safi umekaziwaje?

10 Sura ya 8: Unabii unaoahidi kwamba Yehova angemwinua “mchungaji mmoja” ili awatunze watu Wake unakazia kwamba tunapaswa kufanya kazi kwa umoja na amani chini ya mwongozo wa Yesu.—Eze. 34:23, 24; 37:24-28.

11 Sura ya 9: Unabii wa Ezekieli kuhusu kuachiliwa kwa watu wa Mungu kutoka utekwa wa Babiloni na kurudishwa katika nchi yao una ujumbe kwa wote wanaotaka kumpendeza Mungu leo. Waabudu safi wa Yehova wanapaswa kujitenga na kuwa huru kutokana na uvutano wenye kuchafua wa dini ya uwongo. Ingawa tumetoka katika dini, jamii, na hali mbalimbali za kiuchumi, tunapaswa kudumisha umoja unaotutambulisha kuwa watu wa Mungu.—Eze. 11:17, 18; 12:24; Yoh. 17:20-23.

12 Sura ya 10: Ujumbe kuhusu umoja ulikaziwa kupitia maono ya mifupa mikavu iliyokuwa hai tena. Ni pendeleo kubwa kuwa kati ya kikundi cha waabudu safi waliorudishwa wanaofanya kazi pamoja kama jeshi!—Eze. 37:1-14.

13 Sura ya 12: Umoja ulikaziwa hasa kupitia unabii kuhusu vijiti viwili vilivyounganishwa na kuwa kijiti kimoja. Inaimarisha sana imani kuona watiwa mafuta na kondoo wengine wakitimiza unabii huo! Ingawa tunaishi katika ulimwengu uliogawanyika kwa sababu ya chuki ya kidini na kisiasa, tunaendelea kuwa na umoja kwa sababu tuna upendo na ushikamanifu.—Eze. 37:15-23.

14 Sura ya 16: Maono kuhusu mwanamume mwenye kidau cha wino na wanaume wenye silaha za kuponda yanatoa onyo muhimu—kwamba wale watakaotiwa alama ya kuokoka ni wale tu wanaoingia katika “dhiki kuu” wakiwa waabudu wa kweli.—Mt. 24:21; Eze. 9:1-11.

Jambo kuu la tatu: Kuwapenda wengine

15-18. Kwa nini tunapaswa kuendelea kupendana, na tunawezaje kufanya hivyo?

15 Sura ya 4: Maono ya viumbe hai wanne yanatufundisha kuhusu sifa za Yehova, sifa kuu ikiwa upendo. Tunapozungumza na kutenda kwa upendo, tunathibitisha kwamba Yehova ndiye Mungu wetu.—Eze. 1:5-14; 1 Yoh. 4:8.

16 Sura ya 6 na 11: Upendo wa Mungu ulimchochea kuwatuma walinzi, kama vile Ezekieli. Kwa kuwa Mungu ni upendo, hangependa yeyote aangamizwe atakapoharibu utawala wa Shetani  duniani. (2 Pet. 3:9) Leo, tuna pendeleo la kuonyesha upendo kama wa Mungu kwa kutimiza jukumu letu la kuunga mkono kazi ya mlinzi.—Eze. 33:1-9.

17 Sura ya 17 na 18: Yehova anajua kwamba wengi watakataa rehema zake na watajaribu kuwaangamiza waabudu wake washikamanifu. Upendo utamchochea Yehova awapiganie watu wake walio washikamanifu “Gogu wa nchi ya Magogu” atakapowashambulia. Kuwapenda wengine hutuchochea kuwaonya wengi kadiri tuwezavyo kwamba Yehova atawaharibu wote wanaowatesa watu wake.—Eze. 38:1–39:20; 2 The. 1:6, 7.

18 Sura ya 19, 20, na 21: Upendo wa Yehova kwa watu wake unaonekana waziwazi katika maono kuhusu kijito cha maji yanayoleta uhai na kugawanywa kwa nchi. Maono hayo yanafafanua matokeo ya tendo kubwa zaidi la upendo wa Yehova, yaani, kuutoa uhai wa Mwana wake ili tusamehewe dhambi zetu na kufurahia uhai mkamilifu tukiwa sehemu ya familia ya Mungu. Mojawapo ya njia bora tunayowaonyesha watu upendo ni kwa kuwaambia kuhusu wakati ujao mzuri ambao Yehova amewaandalia wale wanaomwamini Mwana wake.—Eze. 45:1-7; 47:1–48:35; Ufu. 21:1-4; 22:17.

Tendo Kubwa la Unyenyekevu Baada ya Utawala wa Miaka Elfu Moja

19. Yesu atafanya nini wakati wa Utawala wa Miaka Elfu Moja? (Tazama sanduku “Kukabili Jaribu la Mwisho.”)

19 Wakati wa Utawala wa Miaka Elfu Moja, Yesu atawafufua mabilioni ya watu na kuponya maumivu yanayoletwa na ‘adui yetu kifo.’ (1 Kor. 15:26; Marko 5:38-42; Mdo. 24:15) Historia ya wanadamu ni kama hadithi yenye kuvunja moyo iliyojaa huzuni na vifo. Lakini kila kizazi kitakapofufuliwa, Yesu atakuwa akifuta hadithi hiyo yenye huzuni na kuwapa waliofufuliwa nafasi ya kuandika hadithi nzuri. Kwa msingi wa dhabihu ya fidia, ataondoa madhara yote yaliyosababishwa na magonjwa, vita, na njaa. Isitoshe, atatusaidia kuondoa chanzo cha huzuni yetu—dhambi tuliyorithi kutoka kwa Adamu. (Rom. 5:18, 19) Yesu ‘atavunja [kabisa] kazi za Ibilisi.’ (1 Yoh. 3:8) Ni nini kitakachofuata?

Watakaofufuliwa watakuwa na nafasi ya kuandika hadithi nzuri

20. Yesu na wale 144,000 wataonyeshaje unyenyekevu mkubwa? Eleza. (Tazama picha mwanzoni mwa sura hii.)

20 Soma 1 Wakorintho 15:24-28. Wanadamu wote watakapokuwa wakamilifu, na dunia kugeuzwa kuwa Paradiso ambayo Yehova alikusudia mwanzoni, Yesu na watawala wenzake 144,000 wataonyesha unyenyekevu mkubwa; watamkabidhi Yehova Ufalme. Watamkabidhi kwa hiari, na kwa amani, mamlaka waliyokuwa nayo kwa miaka elfu moja. Mambo yote yaliyotimizwa na Ufalme yatadumu milele.

 Jaribu la Mwisho

21, 22. (a) Ulimwengu utakuwaje mwishoni mwa miaka elfu moja? (b) Kwa nini Yehova atamwachilia Shetani na roho waovu?

21 Kisha Yehova atafanya jambo lisilo la kawaida, linaloonyesha kwamba ana uhakika na waabudu wake duniani. Ataagiza Shetani na roho waovu waachiliwe kutoka katika shimo refu lisilo na mwisho walimokuwa wamefungwa kwa miaka elfu moja. (Soma Ufunuo 20:1-3.) Watapata watu na dunia ikiwa tofauti kabisa na jinsi walivyoifahamu. Kabla ya Har–Magedoni, Shetani aliwapotosha wanadamu wengi na umoja wa wanadamu ukavunjwa na chuki na ubaguzi. (Ufu. 12:9) Lakini mwishoni mwa ile miaka elfu moja, wanadamu wote watakuwa wakimwabudu Yehova kwa umoja wakiwa familia yenye upendo. Dunia itakuwa Paradiso yenye amani.

22 Kwa nini Yehova ataruhusu wahalifu hao, Shetani na roho waovu, waingie katika mazingira hayo safi? Kwa sababu uaminifu  wa wengi kati ya wale watakaokuwa hai mwishoni mwa miaka elfu moja hautakuwa umejaribiwa ili kuthibitisha kwamba ni waabudu washikamanifu wa Yehova. Wengi wao walikufa bila kumjua Yehova na walifufuliwa katika Paradiso. Yehova hakuwapa tu uhai bali pia aliwaandalia mahitaji yao ya kimwili na kiroho. Hawatakuwa wamekabili hali zozote mbaya, bali watakuwa wameshirikiana tu na watu wazuri. Watakuwa wamezungukwa na watu wanaomwabudu na kumpenda Yehova. Huenda Shetani atatoa mashtaka dhidi ya watakaofufuliwa kama yale aliyotoa wakati wa Ayubu—kwamba wanamtumikia Mungu kwa sababu tu anawalinda na kuwabariki. (Ayu. 1:9, 10) Basi kabla Yehova hajaandika milele majina yetu katika kitabu cha uzima, atatupatia nafasi ya kuthibitisha kabisa kwamba sisi ni washikamanifu kwake akiwa Baba yetu na Mwenye Enzi Kuu.—Ufu. 20:12, 15.

23. Kila mtu atakabili suala gani?

 23 Kwa kipindi kifupi, Shetani atapewa nafasi ya kuwashawishi wanadamu waache kumtumikia Mungu. Jaribu hilo litakuwaje? Bila shaka, kila mtu atakabili suala kama lile ambalo Adamu na Hawa walikabili—kukubali viwango vya Yehova, kuunga mkono utawala wake, na kumwabudu au kumwasi Mungu na kumuunga mkono Shetani.

24. Kwa nini wale wanaoasi wanaitwa Gogu na Magogu?

24 Soma Ufunuo 20:7-10. Wale watakaoasi mwishoni mwa miaka elfu moja wanaitwa Gogu na Magogu. Wana tabia kama za waasi ambao Ezekieli alitabiri kwamba wangewashambulia watu wa Mungu wakati wa dhiki kuu. Kikundi cha kwanza, “Gogu wa nchi ya Magogu,” kilifanyizwa na mataifa yaliyopinga utawala wa Mungu. (Eze. 38:2) Vivyo hivyo, wale watakaoasi mwishoni mwa Utawala wa Kristo wa Miaka Elfu Moja wanaitwa “mataifa.” Ufafanuzi huo unasisimua. Kwa nini? Kwa sababu wakati wa Utawala wa Miaka Elfu Moja, migawanyiko yote ya kitaifa itakuwa imeondolewa; watu wote watakuwa raia wa serikali moja, Ufalme wa Mungu. Tutakuwa raia wa taifa moja la kiroho. Unabii huo unapowaita waasi hao Gogu na Magogu  na kusema kwamba ni “mataifa,” unaonyesha kwamba Shetani atafaulu kutokeza migawanyiko kati ya watu wa Mungu. Hakuna mtu atakayelazimishwa kumuunga mkono Shetani. Kila mwanadamu mkamilifu atafanya uamuzi wake mwenyewe.

Wale watakaoasi wanaitwa Gogu na Magogu (Tazama fungu la 24)

25, 26. Ni watu wangapi watakaojiunga na Shetani, nao watapatwa na nini?

25 Ni watu wangapi watakaomuunga mkono Shetani? Idadi ya wale watakaoasi ni “kama mchanga wa bahari.” Maneno hayo hayamaanishi kwamba idadi kubwa ya wanadamu wataasi. Tunajuaje? Fikiria ahadi aliyopewa Abrahamu. Yehova alisema kwamba wazao wa Abrahamu wangekuwa kama “chembe za mchanga kwenye ufuo wa bahari.” (Mwa. 22:17, 18) Hata hivyo, hatimaye idadi ya uzao wake ilifikia watu 144,001. (Gal. 3:16, 29) Ingawa idadi hiyo ni kubwa, ni asilimia ndogo tu ya idadi ya wanadamu. Vivyo hivyo, huenda wale watakaomuunga mkono Shetani watakuwa idadi kubwa, lakini si wengi sana. Waasi hao hawatakuwa tishio kwa watumishi washikamanifu wa Yehova.

 26 Wale watakaojiunga na waasi hao wataharibiwa. Wataangamizwa kabisa pamoja na Shetani na roho waovu—bila tumaini la kuishi tena. Maamuzi yao mabaya na matokeo ya maamuzi hayo ndiyo yatakayokumbukwa milele.—Ufu. 20:10.

27-29. Wale watakaopita jaribu la mwisho watafurahia nini?

27 Kwa upande mwingine, majina ya wale watakaopita jaribu la mwisho yataandikwa milele katika “kitabu cha uzima.” (Ufu. 20:15) Kisha, wakiwa familia yenye umoja, wana na binti wote wa Yehova watampa ibada ambayo kwa kweli anastahili.

28 Fikiria wakati huo ujao. Mbele yako, una fursa ya kuishi na kufanya kazi yenye kuridhisha na kuwa na marafiki wenye kujenga. Wewe na wapendwa wako hamtateseka tena. Bila mpatanishi, utasimama mbele za Yehova ukiwa bila dhambi yoyote. Kila mtu atakuwa na urafiki usio na mipaka pamoja na Mungu. Na jambo muhimu zaidi, ibada safi itaendelezwa kwa ukamilifu mbinguni na duniani. Wakati huo, ibada safi itakuwa imerudishwa kikamili!

Utakapokuwa mkamilifu, utasimama mbele za Yehova bila mpatanishi, ukiwa bila dhambi yoyote (Tazama fungu la 28)

29 Je, utakuwapo ili ujionee kipindi hicho cha pekee? Utakuwapo ikiwa utaendelea kufanya mambo matatu muhimu tunayojifunza katika kitabu cha Ezekieli—kumwabudu Yehova peke  yake, kudumisha umoja katika ibada safi, na kuwapenda wengine. Mwishowe, unabii wa Ezekieli una somo lingine muhimu. Ni somo gani?

Wazia shangwe itakayokuwapo hatimaye viumbe wote mbinguni na duniani watakapoungana katika ibada safi (Tazama fungu la 27-29)

“Watalazimika Kujua Kwamba Mimi Ni Yehova”

30, 31. Maneno “watalazimika kujua kwamba mimi ni Yehova” yatamaanisha nini (a) kwa maadui wa Mungu? (b) kwa watu wa Mungu?

30 Katika kitabu cha Ezekieli, maneno “watalazimika kujua kwamba mimi ni Yehova” yanarudiwa tena na tena. (Eze. 6:10; 39:28) Kwa adui za Mungu, maneno hayo yatamaanisha vita na kifo. Watalazimika kufanya mengi zaidi tu ya kukubali kwamba Yehova yupo. Watajifunza kupitia hali ngumu maana ya jina lake kuu—“Yeye Husababisha Kuwa.” “Yehova wa majeshi” atakuwa “shujaa mwenye nguvu,” atakayepigana nao. (1 Sam. 17:45; Kut. 15:3) Watatambua kwa kuchelewa mno ukweli huu muhimu kumhusu Yehova: Hakuna jambo linaloweza kumzuia kutimiza kusudi lake.

31 Kwa watu wa Mungu, maneno “watalazimika kujua kwamba mimi ni Yehova” yatamaanisha amani na uzima. Yehova atatufanya tuwe kile alichokusudia mwanzoni tuwe—wana na binti wanaoiga kikamili sifa zake. (Mwa. 1:26) Tayari Yehova amekuwa Baba yetu mwenye upendo na Mchungaji anayetulinda. Hivi karibuni atakuwa Mfalme wetu mshindi. Kabla siku hiyo haijafika, acheni tuzingatie ujumbe wa Ezekieli. Acheni kila siku tuonyeshe kwa maneno na matendo yetu kwamba tunamjua Yehova na viwango vyake. Kisha, pepo za uharibifu za dhiki kuu zitakapoachiliwa, hatutaogopa. Kinyume chake, tutainua vichwa vyetu, kwa maana tutajua kwamba ukombozi wetu unakaribia. (Luka 21:28) Kwa sasa, acheni tuwasaidie watu kila mahali wamjue na kumpenda Mungu pekee anayestahili kuabudiwa, Yule aliye na jina kuu zaidi—Yehova.—Eze. 28:26.

^ fu. 5 Namba za sura zinarejelea sura katika kitabu hiki.