Mungu anawaalika watu wa aina zote wamkaribie katika sala. Lakini je, anasikiliza, au kukubali, sala zote?