Ikiwa wanadamu ndio walioandika Biblia, kwa nini inaitwa “neno la Mungu”? (1 Wathesalonike 2:13) Mungu aliwasilishaje mawazo yake kwa wanadamu?