Hamia kwenye habari

Hamia kwenye menyu ya pili

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Kiswahili

Biblia Inatufundisha Nini?

 SURA YA NANE

Ufalme wa Mungu Ni Nini?

Ufalme wa Mungu Ni Nini?

1. Tutazungumzia sala gani maarufu?

MAMILIONI ya watu wanaijua ile sala maarufu ya Baba yetu au Sala ya Bwana. Yesu alitumia sala hii kuwafundisha wanafunzi wake jinsi ya kusali. Alisali kuhusu nini? Kwa nini sala hiyo ni muhimu kwetu leo?

2. Yesu alitufundisha tusali kuhusu mambo gani matatu?

2 Yesu alisema: “Basi, ninyi msali hivi: ‘Baba yetu uliye mbinguni, jina lako na litakaswe. Ufalme wako na uje. Mapenzi yako na yatendeke duniani kama ilivyo mbinguni.’” (Soma Mathayo 6: 9-13.) Kwa nini Yesu alitufundisha tusali kuhusu mambo hayo matatu?—Soma Maelezo ya Ziada 20.

3. Tunahitaji kujua mambo gani kuhusu Ufalme wa Mungu?

3 Tumejifunza kwamba jina la Mungu ni Yehova. Pia tumejua kusudi la Mungu kwa wanadamu na dunia. Lakini Yesu alimaanisha nini aliposema: “Ufalme wako na uje”? Tutajifunza kuhusu Ufalme wa Mungu, mambo utakayotimiza, na jinsi utakavyolitakasa jina la Mungu.

UFALME WA MUNGU NI NINI?

4. Ufalme wa Mungu ni nini, na Mfalme wake ni nani?

4 Yehova amesimamisha serikali mbinguni na amemchagua Yesu kuwa Mfalme. Biblia inaiita serikali hiyo Ufalme wa Mungu. Yesu ni “Mfalme wa wale wanaotawala wakiwa wafalme na Bwana wa wale wanaotawala wakiwa mabwana.” (1 Timotheo 6:15) Yesu  ana nguvu za kufanya mambo mengi mazuri kwa ajili ya wanadamu kuliko mtawala yeyote wa wanadamu.

5. Serikali ya Mungu itatawala kutoka wapi? Itatawala nini?

5 Yesu alirudi mbinguni siku arobaini baada ya kufufuliwa. Alichaguliwa na Yehova awe Mfalme wa Ufalme huo. (Matendo 2:33) Serikali ya Mungu itatawala dunia kutoka mbinguni. (Ufunuo 11:15) Ndiyo sababu Biblia inauita Ufalme wa Mungu ‘Ufalme wa mbinguni.’—2 Timotheo 4:18.

6, 7. Kwa nini Yesu ni mfalme bora kuliko wafalme wa kibinadamu?

6 Biblia inasema kwamba Yesu ni mkuu kuliko mwanadamu yeyote kwa sababu ni “yeye peke yake asiyeweza kufa.” (1 Timotheo 6:16) Watawala wote wa kibinadamu hufa lakini Yesu hatakufa milele. Mambo mazuri ambayo Yesu atatufanyia yatadumu milele.

7 Unabii wa Biblia unasema kwamba Yesu atakuwa mfalme mwenye huruma na haki. Unabii huo unasema: “Roho ya Yehova itatua juu yake, roho ya hekima na ya uelewaji, roho ya shauri na ya nguvu, roho ya ujuzi na ya kumwogopa Yehova; naye atakuwa na shangwe katika kumwogopa Yehova. Na hatahukumu kulingana na sura inayoonekana kwa macho yake tu, wala kukaripia kulingana tu na jambo lililosikiwa na masikio yake. Naye atawahukumu kwa uadilifu watu wa hali ya chini.” (Isaya 11:2-4) Je hungependa mfalme kama huyo?

8. Tunajuaje kwamba Yesu hatatawala peke yake?

8 Mungu amewachagua baadhi ya wanadamu watawale pamoja na Yesu huko mbinguni. Kwa mfano, mtume Paulo alimwambia Timotheo hivi: “Tukiendelea kuvumilia, tutatawala pamoja pia tukiwa wafalme.”  (2 Timotheo 2:12) Ni watu wangapi watatawala pamoja na Yesu?

9. Ni watu wangapi watakaotawala pamoja na Yesu? Mungu alianza kuwachagua lini?

9 Kama tulivyojifunza katika sura ya 7, mtume Yohana alimwona Yesu katika maono akiwa Mfalme pamoja na 144,000. Hao 144,000 ni nani? Yohana anaeleza kwamba ‘jina la Yesu na jina la Baba yake limeandikwa juu ya mapaji ya nyuso zao.’ Na akaongezea: “Hao ndio wale wanaoendelea kumfuata Mwana-Kondoo [Yesu] popote anapoenda. Walinunuliwa kutoka kati ya wanadamu.” (Soma Ufunuo 14:1, 4.) Hao 144,000 ni Wakristo waaminifu ambao Mungu amewachagua “watawale wakiwa wafalme juu ya dunia” pamoja na Yesu. Wakifa wanafufuliwa na kwenda kuishi mbinguni. (Ufunuo 5:10) Yehova amekuwa akichagua Wakristo waaminifu ili kukamilisha kikundi hicho cha wafalme 144,000 tangu nyakati za mitume.

10. Kuchaguliwa kwa Yesu na wale 144,000 kutawala dunia kunathibitishaje kwamba Yehova anatupenda?

10 Yehova anatupenda sana ndiyo sababu amewachagua wanadamu watawale pamoja na Yesu. Yesu atakuwa mtawala mzuri kwa sababu anatujua vizuri. Anajua hali ya wanadamu na mateso wanayokabili. Paulo alisema kwamba Yesu anajua hisia zetu, anaweza “kuusikitikia udhaifu wetu,” na “amejaribiwa katika mambo yote kama sisi.” (Waebrania 4:15; 5:8) Hata wale 144,000 wanajua hali za wanadamu. Walikabiliana na hali ya kutokamilika na magonjwa. Kwa hiyo tunaweza kuwa na uhakika kabisa kwamba Yesu  pamoja na hao 144,000 wataelewa vizuri hisia na mahitaji yetu na kuyatatua.

UFALME WA MUNGU UTATIMIZA NINI?

11. Kwa nini Yesu aliwafundisha wanafunzi wake wasali mapenzi ya Mungu yatendeke mbinguni?

11 Yesu aliwafundisha wanafunzi wake wasali mapenzi ya Mungu yatendeke mbinguni. Kwa nini? Katika sura ya 3 tulijifunza kwamba Shetani Ibilisi alimwasi Yehova. Baada ya kuasi Yehova aliruhusu Shetani na malaika walioasi wabaki kwa muda mbinguni. Kwa hiyo wakati huo si malaika wote waliokuwa mbinguni walifanya mapenzi ya Mungu. Katika ya sura 10, tutajifunza mengi kuhusu Shetani na malaika zake.

12. Ni matukio gani mawili muhimu yanayoelezwa katika Ufunuo 12:10?

12 Biblia inasema kwamba baada ya Yesu kuwekwa kuwa Mfalme wa Ufalme wa Mungu, angepigana vita na Shetani. (Soma Ufunuo 12:7-10.) Mstari wa 10 unaeleza matukio mawili muhimu. Ufalme wa Mungu ungeanza kutawala Yesu akiwa Mfalme wa Ufalme huo, kisha Shetani angetupwa duniani kutoka mbinguni. Kama tutakavyojifunza, mambo hayo yamekwisha tukia.

13. Ni nini kilichotokea baada ya Shetani kufukuzwa mbinguni?

13 Biblia inaelezea jinsi malaika waaminifu walivyofurahi baada ya Shetani na malaika zake kufukuzwa mbinguni. Tunasoma hivi: “Furahini, enyi mbingu nanyi mnaokaa ndani yake!” (Ufunuo 12:12) Sasa, mbinguni kuna amani na umoja kwa sababu malaika wote wanafanya mapenzi ya Mungu.

Tangu Shetani na malaika zake wafukuzwe mbinguni, kumekuwa na mateso mengi duniani. Mateso hayo yatakoma hivi karibuni

14. Hali zimekuwaje duniani baada ya Shetani kufukuzwa mbinguni?

 14 Lakini hali duniani ni tofauti sana. Kuna mambo mengi mabaya “kwa sababu Ibilisi ameshuka” akiwa na “hasira kali, akijua kwamba ana kipindi kifupi cha wakati.” (Ufunuo 12:12) Shetani ana hasira kali. Alifukuzwa mbinguni na anajua kwamba hivi karibuni ataharibiwa. Anafanya kila awezalo kusababisha matatizo, maumivu, na mateso ya kila aina.

15. Mungu ana kusudi gani kwa dunia?

15 Hata hivyo, kusudi la Mungu kwa dunia halijabadilika. Anapenda wanadamu waaminifu waishi milele katika dunia paradiso. (Zaburi 37:29) Ufalme wa Mungu utatimiza kusudi hilo jinsi gani?

16, 17. Andiko la Danieli 2:44 linatueleza nini kuhusu Ufalme wa Mungu?

16 Unabii wa Danieli 2:44 unasema: “Na katika siku za wafalme hao, Mungu wa mbinguni atausimamisha ufalme ambao hautaharibiwa kamwe. Na ufalme huo hautapewa watu wengine wowote. Utazivunja na kuzikomesha falme hizi zote, nao utasimama mpaka wakati usio na kipimo.” Unabii huo unatufundisha nini kuhusu Ufalme wa Mungu?

17 Kwanza, unabii huo unaeleza kwamba Ufalme wa Mungu ungeanza kutawala “katika siku za wafalme hao.” Jambo hilo linamaanisha kwamba serikali nyingine zingekuwa zikitawala wakati ambapo Ufalme wa Mungu ungeanza kutawala. Pili, unabii huo unaeleza kwamba Ufalme wa Mungu utadumu milele na hakuna serikali nyingine itakayochukua mahali pake. Tatu, kutakuwa na vita kati ya Ufalme wa Mungu na serikali za wanadamu. Ufalme wa Mungu  utashinda na kuwa serikali pekee inayotawala dunia yote. Mwishowe wanadamu watakuwa na serikali bora ambayo hawajawahi kuwa nayo kamwe.

18. Vita vya mwisho kati ya Ufalme wa Mungu na serikali za wanadamu inaitwaje?

18 Ufalme wa Mungu utaziondoa jinsi gani serikali za wanadamu? Kabla ya vita vya mwisho, vinavyoitwa Har–Magedoni, mashetani watawapotosha “wafalme wa dunia nzima inayokaliwa, ili kuwakusanya pamoja kwa vita vya ile siku kuu ya Mungu Mweza-Yote.” Serikali za wanadamu zitapigana na Ufalme wa Mungu.—Ufunuo 16:14, 16; Soma Maelezo ya Ziada 10.

19, 20. Kwa nini tunahitaji Ufalme wa Mungu utawale dunia?

19 Kwa nini tunahitaji Ufalme wa Mungu? Kuna sababu tatu. Kwanza, tunakuwa wagonjwa na kufa kwa sababu sisi ni wenye dhambi. Hata hivyo, Biblia inasema kwamba chini ya utawala wa Mungu, tutaishi milele. Andiko la Yohana 3:16 linasema: “Mungu aliupenda ulimwengu sana hivi kwamba akamtoa Mwana wake mzaliwa-pekee, ili kila mtu anayemwamini asiangamizwe bali awe na uzima wa milele.”

20 Sababu ya pili ni kwamba tumezungukwa na watu waovu. Watu wengi si waaminifu, ni waongo, na wana maadili mabaya. Hatuwezi kuwaondoa, lakini Mungu atawaondoa. Watu wote wanaofanya mambo maovu wataangamizwa wakati wa Har–Magedoni. (Soma Zaburi 37:10.) Sababu ya tatu ni kwamba serikali za wanadamu ni dhaifu, katili, na zimejaa ufisadi. Serikali hizo haziwasaidii watu wamtii Mungu. Biblia inasema kwamba “mwanadamu amemtawala mwanadamu kwa kumuumiza.”—Mhubiri 8:9.

21. Ufalme utatimiza mapenzi ya Mungu duniani jinsi gani?

 21 Baada ya Har–Magedoni, Ufalme wa Mungu utahakikisha kwamba mapenzi ya Mungu yanatendeka duniani. Kwa mfano, Ufalme huo utamwangamiza Shetani na malaika zake. (Ufunuo 20:1-3) Hatimaye, hakutakuwa na magonjwa wala kifo. Fidia itawawezesha watu wote waaminifu kuishi milele katika Paradiso. (Ufunuo 22:1-3) Ufalme huo utalitakasa jina la Mungu. Hilo linamaanisha nini? Wanadamu wote watalitukuza jina la Yehova wakati ambapo Ufalme wa Mungu utaitawala dunia.—Soma Maelezo ya Ziada 21.

YESU ALIWEKWA KUWA MFALME LINI?

22. Tunajuaje kwamba Yesu hakuwekwa kuwa Mfalme alipokuwa duniani au mara tu alipofufuliwa?

22 Yesu aliwafundisha wanafunzi wake wasali hivi: “Ufalme wako na uje.” Hivyo, ni wazi kwamba serikali ya Mungu ingeanza kutawala baadaye. Kwanza, Yehova angesimamisha serikali yake na kumweka Yesu kuwa Mfalme. Je, Yesu aliwekwa kuwa Mfalme mara tu aliporudi mbinguni? Hapana, alipaswa kusubiri.  Muda mfupi baada ya kufufuliwa, Petro na Paulo walieleza jambo hilo waliponukuu unabii kumhusu Yesu ulio katika Zaburi 110:1. Katika unabii huo Yehova anasema: “Keti kwenye mkono wangu wa kuume, mpaka niwaweke adui zako kuwa kiti cha miguu yako.” (Matendo 2:32-35; Waebrania 10:12, 13) Yesu angewekwa na Yehova kuwa Mfalme lini?

Ufalme wa Mungu utahakikisha kwamba mapenzi ya Mungu yanatendeka duniani

23. (a) Yesu alianza kutawala lini akiwa Mfalme wa serikali ya Mungu? (b) Tutajifunza nini katika sura inayofuata?

23 Kwa miaka mingi, kikundi cha Wakristo waaminifu walijua kwamba mwaka wa 1914 ungekuwa mwaka muhimu katika utimizo wa unabii wa Biblia. Matukio ya ulimwengu tangu mwaka wa 1914 yanathibitisha kwamba walikuwa sahihi. Yesu alianza kutawala mwaka huo. (Zaburi 110:2) Baada tu ya Yesu kuanza kutawala, Shetani alitupwa duniani, na kwa sasa “ana kipindi kifupi cha wakati.” (Ufunuo 12:12) Katika sura inayofuata, tutaona uthibitisho zaidi unaoonyesha kwamba tunaishi katika kipindi hicho cha wakati. Pia, tutajifunza kwamba hivi karibuni Ufalme wa Mungu utafanya mapenzi ya Mungu yatendeke duniani.—Soma Maelezo ya Ziada 22.