Hamia kwenye habari

Hamia kwenye menyu ya pili

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Kiswahili

Biblia Inatufundisha Nini?

 SURA YA SITA

Tukifa Tunaenda Wapi?

Tukifa Tunaenda Wapi?

1-3. Huenda ukauliza maswali gani kuhusu kifo, na baadhi ya dini hujibuje?

BIBLIA inatuahidi kwamba “kifo hakitakuwapo tena.” (Ufunuo 21:4) Katika sura ya 5, tulijifunza kwamba fidia inatuwezesha kupata uzima wa milele. Lakini bado tunaendelea kufa. (Mhubiri 9:5) Hivyo swali ni, Tukifa tunaenda wapi?

2 Jibu la swali hilo ni muhimu hasa tunapofiwa na mtu tunayempenda. Huenda tukajiuliza: ‘Ameenda wapi? Je, anatuona? Je, anaweza kutusaidia? Je, tutamwona tena?’

3 Dini nyingi hujibu maswali hayo kwa njia tofauti. Baadhi hufundisha kwamba ikiwa unatenda mema utaenda mbinguni na ikiwa unatenda mabaya utaenda motoni. Nyingine hufundisha kwamba ukifa unabadilika na kuwa roho kisha unaenda kuishi na ndugu zako waliokufa. Na nyingine hufundisha kwamba baada ya kufa na kuhukumiwa, unazaliwa upya, au kuwa hai tena ukiwa na mwili tofauti, labda ukiwa mwanadamu au mnyama.

4. Ni wazo gani kuu ambalo dini nyingi hufundisha kuhusu kifo?

4 Mambo ambayo dini hufundisha hutofautiana. Hata hivyo, karibu dini hizo zote hufundisha wazo moja kuu. Zinafundisha kwamba mtu akifa, sehemu fulani ya mwanadamu huendelea kuishi. Je, ni kweli?

 TUKIFA TUNAENDA WAPI?

5, 6. Tukifa tunaenda wapi?

5 Yehova anajua hali ya wafu, na ametueleza kwamba mtu akifa, uhai wake unakoma. Kifo ni kinyume cha uhai. Kwa hiyo mtu akifa, haendelei kuishi mahali pengine, hisia na mawazo yake hupotea. * Tukifa hatuwezi kuona, kusikia, wala kufikiri.

6 Mfalme Sulemani aliandika kwamba “wafu hawajui lolote kamwe.” Wafu hawawezi kupenda au kuchukia, na “hakuna kazi, wala utungaji wala ujuzi wala hekima katika Kaburi.” (Soma Mhubiri 9:5, 6, 10.) Na katika Zaburi 146:4, Biblia inatuambia kwamba, mtu akifa “mawazo yake” hupotea.

YESU ALISEMA NINI KUHUSU KIFO?

Yehova aliwaumba wanadamu ili waishi milele duniani

7. Yesu alisema nini kuhusu kifo?

7 Rafiki yake mpendwa Lazaro alipokufa, Yesu aliwaambia wanafunzi wake: “Lazaro rafiki yetu amelala usingizi.” Lakini Yesu hakumaanisha kwamba Lazaro alikuwa amepumzika. Yesu akaendelea kusema: “Lazaro amekufa.” (Yohana 11:11-14) Kwa hiyo Yesu alilinganisha kifo na usingizi. Hakusema kwamba Lazaro alikuwa mbinguni au pamoja na watu wa familia yake waliokufa zamani. Wala hakusema Lazaro anateseka katika moto wa mateso au amezaliwa upya akiwa mwanadamu au mnyama. Alimaanisha kwamba ni kama Lazaro alikuwa amelala usingizi mzito. Maandiko mengine hufananisha kifo na usingizi mzito. Biblia inasema kwamba Stefano alipouawa, ‘alilala  usingizi katika kifo.’ (Matendo 7:60) Pia, mtume Paulo aliandika kwamba baadhi ya Wakristo walikuwa “wamelala usingizi katika kifo.”—1 Wakorintho 15:6.

8. Tunajuaje kwamba Yehova hakuwaumba wanadamu ili wafe?

8 Je, Mungu aliwaumba Adamu na Hawa ili wafe? Hapana! Yehova aliwaumba wafurahie maisha milele wakiwa na uhai mkamilifu. Yehova aliwaumba wanadamu wakiwa na tamaa ya kuishi milele. (Mhubiri 3:11) Wazazi hawapendi watoto wao wazeeke na kufa na Yehova pia anahisi hivyo kutuhusu. Hata hivyo, ikiwa Yehova alituumba tuishi milele, kwa nini tunakufa?

 KWA NINI TUNAKUFA?

9. Kwa nini Adamu na Hawa walipaswa kutii amri ya Yehova?

9 Katika bustani ya Edeni, Yehova alimwagiza Adamu hivi: “Matunda ya kila mti wa bustani unaweza kula mpaka ushibe. Lakini kuhusu matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa maana siku utakapokula, utakufa hakika.” (Mwanzo 2:9, 16, 17) Haikuwa vigumu kutii amri hiyo iliyo wazi na Yehova alikuwa na haki ya kuwaeleza Adamu na Hawa jambo linalofaa na lisilofaa. Kwa kumtii Yehova, wangeonyesha kwamba wanaheshimu mamlaka yake. Pia, utii ungeonyesha kwamba wanathamini mambo yote ambayo Yehova aliwapa.

10, 11. (a) Shetani aliwadanganya Adamu na Hawa jinsi gani? (b) Kwa nini Adamu na Hawa hawakuwa na sababu ya kutotii amri ya Mungu?

10 Inasikitisha kwamba Adamu na Hawa waliamua kutomtii Yehova. Shetani alimwuliza Hawa hivi: “Je, ni kweli kwamba Mungu alisema msile matunda ya kila mti wa bustani?” Hawa akamjibu: “Tunaweza kula matunda ya miti ya bustani. Lakini kuhusu kula matunda ya mti ulio katikati ya bustani, Mungu amesema, ‘Msiyale, wala msiyaguse ili msife.’”—Mwanzo 3:1-3.

11 Ndipo Shetani akamwambia: “Hakika hamtakufa. Kwa maana Mungu anajua kwamba siku ileile mtakapokula matunda yake macho yenu yatafunguliwa, nanyi mtakuwa kama Mungu, mkijua mema na mabaya.” (Mwanzo 3:4-6) Shetani alitaka Hawa afikiri kwamba angeweza kujiamulia mwenyewe mambo mema na mabaya. Pia, alimdanganya kuhusu matokeo ya kutomtii Mungu. Shetani alimwambia Hawa  kwamba hangekufa, hivyo akala tunda na baadaye akampa mume wake. Adamu na Hawa walijua kabisa kwamba Mungu aliwakataza kula matunda hayo. Hivyo walipokula tunda hilo, walikosa kutii amri rahisi na iliyo wazi. Jambo hilo lilionyesha wazi kwamba walimdharau Baba yao mpendwa wa mbinguni. Hawakuwa na sababu ya kutotii amri ya Mungu!

12. Kwa nini inasikitisha kwamba Adamu na Hawa walimwasi Yehova?

12 Inasikitisha kwamba wazazi wetu wa kwanza hawakumheshimu Muumba wao! Ungehisije ikiwa umejitahidi kuwalea vizuri watoto wako lakini baadaye wanakuasi na kufanya mambo tofauti kabisa na uliyowafundisha? Je, hungeumia sana?

Adamu aliumbwa kwa mavumbi na alirudi kuwa mavumbi

13. Yehova alimaanisha nini aliposema “utarudi mavumbini”?

13 Walipomwasi Mungu, Adamu na Hawa walipoteza fursa ya kuishi milele. Yehova alimwambia Adamu hivi: “Kwa maana wewe ni mavumbi nawe utarudi mavumbini.” (Soma Mwanzo 3:19.) Jambo hilo lilimaanisha kwamba Adamu angekuwa mavumbi kana kwamba hakuwahi kuishi. (Mwanzo 2:7) Baada ya Adamu kutenda dhambi alikufa na hayupo tena.

14. Kwa nini tunakufa?

14 Kama Adamu na Hawa wangemtii Mungu,  wangekuwa hai mpaka leo. Lakini walipokataa kumtii, walitenda dhambi na hatimaye walikufa. Dhambi ni kama ugonjwa hatari tuliorithi kutoka kwa wazazi wetu wa kwanza. Sote huzaliwa tukiwa na dhambi na ndiyo sababu tunakufa. (Waroma 5:12) Lakini hilo halikuwa kusudi la Mungu alipowaumba wanadamu. Mungu hakutaka wanadamu wafe, ndiyo sababu Biblia hukiita kifo “adui.”—1 Wakorintho 15:26.

UKWELI UNATUWEKA HURU

15. Kwa nini kujua ukweli kuhusu kifo hutuweka huru?

15 Kujua ukweli kuhusu wafu hutuweka huru na maoni yaliyopotoka. Biblia inatufundisha kwamba wafu hawahisi maumivu wala huzuni. Hatuwezi kuwasiliana nao. Hatuwezi kuwasaidia, wala hawawezi kutusaidia. Hawawezi kutudhuru, hivyo hatupaswi kuwaogopa. Hata hivyo, dini nyingi hufundisha kwamba wafu wanaendelea kuishi mahali fulani na tunaweza kuwasaidia kwa kuwapa viongozi wa kidini au watakatifu kiasi fulani cha pesa ili wawaombee. Lakini tukijua ukweli kuhusu kifo hatutadanganywa.

16. Dini nyingi hufundisha uwongo gani kuhusu wafu?

16 Shetani anatumia dini za uwongo kutupotosha na kufanya tuhisi kwamba wafu wapo hai. Kwa mfano, baadhi ya dini hufundisha kwamba tunapokufa, roho huendelea kuishi mahali fulani. Je, dini yako imekufundisha hivyo au je, inakufundisha mambo ambayo Biblia hufundisha kuhusu wafu? Shetani anatumia uwongo kuwatenganisha watu na Yehova.

17. Kwa nini fundisho la moto wa mateso linamshushia heshima Yehova?

17 Mambo ambayo dini nyingi hufundisha  yanatisha. Kwa mfano, baadhi ya dini hufundisha kwamba Mungu huwatesa watu waovu motoni milele. Uwongo huo humshushia heshima Yehova. Hawezi kamwe kuwatesa hivyo wanadamu! (Soma 1 Yohana 4:8.) Ungehisije ikiwa mzazi anamwadhibu mtoto wake kwa kumchoma moto mikono? Bila shaka utamwona kuwa katili sana. Hata, hungependa awe rafiki yako. Hivyo ndivyo Shetani anataka tuhisi hivyo kumhusu Yehova!

18. Kwa nini hatupaswi kuogopa wafu?

18 Baadhi ya dini hufundisha kwamba watu wakifa, hubadilika na kuwa viumbe wa roho. Dini hizo hufundisha kwamba wanapaswa kuwaheshimu na kuwaogopa roho hao kwa sababu wanaweza kuwa rafiki au maadui. Watu wengi wanaamini uwongo huo. Wanawaogopa wafu, kwa hiyo huwaabudu badala ya kumwabudu Yehova. Kumbuka kwamba wafu hawahisi chochote, hivyo basi hatuna sababu ya kuwaogopa. Yehova ndiye aliyetuumba. Yeye ndiye Mungu wa kweli, na tunapaswa kumwabudu peke yake.—Ufunuo 4:11.

19. Kuna faida gani kujua ukweli kuhusu kifo?

19 Kujua ukweli kuhusu kifo, hutuweka huru kutokana na mafundisho ya uwongo. Pia, ukweli huo unatusaidia kuelewa vizuri sana ahadi za Yehova za wakati ujao.

20. Tutajifunza nini katika sura inayofuata?

20 Miaka mingi iliyopita, mtumishi wa Mungu, Ayubu, aliuliza hivi: “Mtu akifa, je, anaweza kuishi tena?” (Ayubu 14:14) Je, kweli mtu aliyekufa anaweza kufufuka? Mungu anatupatia jibu zuri sana katika Biblia. Tutajifunza jambo hilo katika sura inayofuata.

^ fu. 5 Baadhi ya watu huamini kwamba roho huendelea kuishi baada ya mtu kufa. Ili kupata habari zaidi, tafadhali soma Maelezo ya Ziada 17 na 18.

Pata Kujua Mengi Zaidi

MNARA WA MLINZI (TOLEO LA FUNZO)

Kukabiliana na Kifo cha Mwenzi Wako wa Ndoa

Mtu huumia sana moyoni kwa muda mrefu kwa sababu ya kufiwa na mwenzi wa ndoa. Chunguza uone jinsi tumaini la ufufuo linalopatikana katika Neno la Mungu linavyofariji.

AMKENI!

Mtoto Wako Anapokuuliza Kuhusu Kifo

Mambo manne yanayoweza kukusaidia kujua jinsi ya kumjibu mtoto wako na kumsaidia kukubaliana na kifo kinapotokea