Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Chagua lugha Kiswahili

 SURA YA TANO

Fidia—Zawadi Bora Kutoka kwa Mungu

Fidia—Zawadi Bora Kutoka kwa Mungu

1, 2. (a) Wewe ungependa zawadi ya aina gani? (b) Kwa nini fidia ni zawadi muhimu sana ambayo Mungu amewapa wanadamu?

NI ZAWADI gani bora ambayo umewahi kupewa? Si lazima zawadi iwe ya bei ghali ili uithamini. Zawadi bora ni ile unayofurahia au inayotimiza mahitaji yako.

2 Kuna zawadi moja tu kutoka kwa Mungu ambayo wanadamu wanahitaji sana. Ni zawadi muhimu sana ambayo Mungu amewapa wanadamu. Katika sura hii, tutajifunza kwamba Yehova alimtuma Mwana wake, Yesu Kristo, ili tuweze kuishi milele. (Soma Mathayo 20:28.) Yehova amethibitisha kwamba anatupenda sana kwa kumtuma Yesu duniani ili awe fidia.

FIDIA NI NINI?

3. Kwa nini wanadamu wanakufa?

3 Fidia ni njia ya Mungu ya kuwakomboa wanadamu kutokana na dhambi na kifo. (Waefeso 1:7) Ili tuelewe umuhimu wa fidia, tunahitaji kujua kilichotokea miaka mingi iliyopita katika bustani ya Edeni. Wazazi wetu wa kwanza, Adamu na Hawa, walifanya dhambi. Kwa sababu hiyo, walikufa. Sisi pia, tunakufa kwa sababu tumerithi dhambi kutoka kwa Adamu na Hawa.Soma Maelezo ya Ziada 9.

4. Adamu alikuwa nani, na alikuwa na nini?

 4 Yehova alipomuumba mwanadamu wa kwanza, Adamu, alimpa kitu chenye thamani. Alimpa uhai mkamilifu. Alikuwa na mwili na akili kamilifu. Adamu hangekuwa mgonjwa, hangezeeka, na kufa. Yehova alikuwa baba yake kwa sababu ndiye aliyemuumba. (Luka 3:38) Yehova alizungumza kwa ukawaida na Adamu. Alimweleza waziwazi mapenzi yake na kumpa kazi yenye kuridhisha.Mwanzo 1:28-30; 2:16, 17.

5. Biblia inamaanisha nini inaposema kwamba Adamu aliumbwa “kwa mfano wa Mungu”?

5 Adamu aliumbwa “kwa mfano wa Mungu.” (Mwanzo 1:27) Inamaanisha Adamu aliumbwa akiwa na sifa kama za Yehova, yaani, upendo, hekima, haki, na nguvu. Adamu alipewa uhuru wa kuchagua na hakuwa kama mashine. Aliumbwa na Mungu akiwa na uhuru wa kuchagua kufanya mambo yanayofaa au yasiyofaa. Ikiwa Adamu angechagua kumtii Mungu, angeishi milele katika dunia Paradiso.

6. Adamu alipoteza nini alipokosa kumtii Mungu? Hali hiyo inatuathirije?

6 Adamu alipokosa kumtii Mungu, alihukumiwa kifo na kusababisha hasara kubwa sana. Alipoteza uhusiano wake pamoja na Yehova, uhai mkamilifu, na makao yake katika Paradiso. (Mwanzo 3:17-19) Adamu na Hawa walipoteza tumaini kwa sababu walichagua kutomtii Mungu. Uamuzi huo wa Adamu ulifanya ‘dhambi iingie katika ulimwengu na kifo kupitia dhambi, na hivyo kifo kikaenea kwa watu wote kwa sababu wote walikuwa wamefanya dhambi.’ (Waroma 5:12) Adamu alipofanya dhambi ‘alijiuza’  mwenyewe na wazao wake katika utumwa wa dhambi na kifo. (Waroma 7:14) Je, wazao wa Adamu wana tumaini lolote? Ndiyo.

7, 8. Fidia ni nini?

7 Fidia ni nini? Fidia inahusisha mambo mawili ya msingi. Kwanza, fidia ni bei inayolipwa ili kumkomboa mtu au kurudisha kitu. Pili, fidia ni gharama ambayo mtu hulipia kitu fulani alichopoteza au kuharibu.

8 Hakuna mwanadamu ambaye angeweza kulipia hasara kubwa ambayo Adamu alisababisha alipofanya dhambi na hivyo kutuletea kifo. Hata hivyo, Yehova aliandaa njia ya kutukomboa kutokana na dhambi na kifo. Hebu tuzungumzie fidia na jinsi ambavyo tunaweza kufaidika.

JINSI AMBAVYO YEHOVA ALIANDAA FIDIA

9. Fidia ingelipwa jinsi gani?

9 Hakuna mwanadamu ambaye angeweza kulipia fidia kwa ajili ya uhai mkamilifu ambao Adamu alipoteza. Kwa nini? Kwa sababu hatujakamilika. (Zaburi 49:7, 8) Fidia hiyo ingeweza kulipwa na uhai mwingine mkamilifu wa mwanadamu. Ndiyo sababu inaitwa “fidia inayolingana.” (1 Timotheo 2:6) Fidia hiyo ilipaswa kuwa na thamani inayolingana na uhai ambao Adamu aliupoteza.

10. Yehova aliandaa fidia jinsi gani?

10 Yehova aliandaa fidia jinsi gani? Yehova alimtuma duniani Mwana wake mpendwa. Mwana huyo, Yesu, ndiye uumbaji wa kwanza wa Mungu. (1 Yohana 4:9, 10) Yesu alikuwa tayari kumwacha Baba na makao yake ya mbinguni. (Wafilipi 2:7) Yehova alimhamisha  Yesu kutoka mbinguni hadi duniani, naye akazaliwa akiwa mwanadamu mkamilifu, asiye na dhambi.Luka 1:35.

Yehova alimtoa Mwana wake mpendwa awe fidia kwa ajili yetu

11. Mtu mmoja angewezaje kuwa fidia kwa ajili ya wanadamu wote?

11 Mwanadamu wa kwanza, Adamu, alipoteza uhai mkamilifu wa wanadamu wote alipokosa kumtii Yehova. Je, ingewezekana mwanadamu mwingine kuondoa kifo kwa wanadamu wote? Ndiyo. (Soma Waroma 5:19.) Yesu, ambaye hajawahi kutenda dhambi alitoa uhai wake mkamilifu uwe fidia. (1 Wakorintho 15:45) Uhai wake mkamilifu ungewaondolea kifo wazao wote wa Adamu.1 Wakorintho 15:21, 22.

12. Kwa nini ilikuwa lazima Yesu ateseke?

12 Biblia hueleza jinsi Yesu alivyoteseka kabla ya kifo chake. Alipigwa mijeledi, akatundikwa katika mti wa mateso, na kuvumilia kifo chenye maumivu. (Yohana 19:1, 16-18, 30) Kwa nini ilikuwa lazima Yesu ateseka sana? Ni kwa sababu Shetani alidai kwamba wanadamu hawawezi kuendelea kuwa waaminifu kwa Mungu wanapojaribiwa. Yesu alithibitisha kwamba mwanadamu mkamilifu anaweza kuendelea kuwa mwaminifu kwa Mungu licha ya mateso. Naam, uaminifu wa Yesu ulimfurahisha sana Yehova!Methali 27:11; soma Maelezo ya Ziada 15.

13. Fidia ililipwa jinsi gani?

13 Fidia ililipwa jinsi gani? Yesu alimpa Baba yake uhai wake mkamilifu. Mwaka wa 33, Nisani 14, kulingana na kalenda ya Kiyahudi, Yehova aliruhusu mwana wake auawe na maadui zake. (Waebrania 10:10) Baada ya siku tatu, Yehova alimfufua Yesu akiwa kiumbe wa roho. Yesu aliporudi mbinguni, alimpa Yehova thamani ya uhai wake mkamilifu wa  kibinadamu uwe fidia. (Waebrania 9:24) Kwa kuwa fidia imelipwa, tumewekwa huru kutokana na dhambi na kifo.—Soma Waroma 3:23, 24.

JINSI TUNAVYOFAIDIKA NA FIDIA

14, 15. Ni lazima tufanye nini ili tusamehewe dhambi zetu?

14 Tunafaidika na zawadi bora ya Mungu. Hebu tuzungumzie jinsi tunavyofaidika sasa na wakati ujao.

15 Tunasamehewa dhambi zetu. Si rahisi kufanya yaliyo sawa kila wakati. Mara nyingi sisi hutenda au kusema mambo mabaya. (Wakolosai 1:13, 14) Tunapaswa kufanya nini ili tusamehewe? Ni lazima tutubu na kumwomba Yehova atusamehe dhambi zetu. Tuwe na uhakika kwamba dhambi zetu zitasamehewa.—1 Yohana 1:8, 9.

16. Ni lazima tufanye nini ili tuwe na dhamiri safi?

16 Tunakuwa na dhamiri safi. Dhamiri yetu inapotushtaki kwamba tumetenda dhambi, tunajihisi hatufai au wenye hatia. Hata hivyo, tusikate tamaa. Tuna uhakika kwamba Yehova atatusikiliza na kutusamehe ikiwa tutamwomba msamaha. (Waebrania 9:13, 14) Yehova angependa tumweleze matatizo na udhaifu wetu pia. (Waebrania 4:14-16) Kwa njia hiyo, tunakuwa na uhusiano mzuri na Mungu.

17. Tutapata baraka gani kwa sababu ya kifo cha Yesu?

17 Tuna tumaini la kuishi milele. “Kwa maana mshahara ambao dhambi hulipa ni kifo, lakini zawadi ambayo Mungu hutoa ni uzima wa milele kupitia Kristo Yesu Bwana wetu.” (Waroma 6:23) Kwa kuwa Yesu alikufa kwa ajili yetu, tuna tumaini la kuishi milele na kuwa na afya kamilifu. (Ufunuo 21:3, 4) Hata hivyo, tunapaswa kufanya nini ili tupate baraka hizo?

 ITHAMINI FIDIA!

18. Tunajua jinsi gani kwamba Yehova anatupenda?

18 Fikiria jinsi unavyofurahi ukipewa zawadi. Fidia ni zawadi bora sana, na tunapaswa kumshukuru Yehova kwa zawadi hiyo. Andiko la Yohana 3:16 linasema kwamba “Mungu aliupenda ulimwengu sana hivi kwamba akamtoa Mwana wake mzaliwa-pekee.” Naam, Yehova anatupenda sana hivi kwamba alimtoa Mwana wake mpendwa, Yesu. Tunajua kwamba Yesu anatupenda kwa sababu alikubali kufa kwa ajili yetu. (Yohana 15:13) Zawadi hiyo ya fidia inapaswa kukusadikishia kwamba Yehova na Yesu wanakupenda sana.Wagalatia 2:20.

Tukiendelea kujifunza kumhusu Yehova tutakuwa rafiki zake na tutampenda zaid

19, 20. (a) Unaweza kufanya nini ili uwe rafiki ya Yehova? (b) Unaweza kuonyesha jinsi gani kwamba unathamini dhabihu ya fidia ya Yesu?

19 Kwa kuwa umejifunza kuhusu upendo mkubwa wa Mungu, ufanye nini ili uwe rafiki yake? Si rahisi kumpenda mtu usiyemjua. Andiko la Yohana 17:3 linasema kwamba tuendelee kupata ujuzi juu ya Yehova. Kadiri unavyomjua, utazidi kumpenda, kumfurahisha, na kuwa rafiki yake. Kwa hiyo, endelea kumjua Yehova kwa kujifunza Biblia.—1 Yohana 5:3.

20 Thamini dhabihu ya fidia ya Yesu. Biblia inasema kwamba “yule anayemwamini Mwana ana uzima wa milele.” (Yohana 3:36) Kuwa na imani kuna maanisha nini? Humaanisha kufanya mambo ambayo Yesu alifundisha. (Yohana 13:15) Haitoshi tu kusema tunamwamini Yesu. Ili tuonyeshe kwamba tunaithamini fidia ni lazima tutende kulingana na imani yetu. Tunasoma hivi katika Yakobo 2:26, “Imani bila matendo imekufa.”

21, 22. (a) Kwa nini tunapaswa kuhudhuria Ukumbusho wa kifo cha Yesu kila mwaka? (b) Tutazungumzia nini katika Sura ya 6 na ya 7?

 21 Hudhuria Ukumbusho wa kifo cha Kristo. Kabla ya kifo chake, Yesu alitufundisha kwamba tunapaswa kukumbuka kifo chake. Tunakumbuka kifo cha Yesu kila mwaka, na tukio hilo huitwa Ukumbusho au “Mlo wa Jioni wa Bwana.” (1  Wakorintho 11:20; Mathayo 26:26-28) Yesu angependa tukumbuke kwamba alitoa uhai wake mkamilifu kuwa fidia kwa ajili yetu. Alisema hivi: “Endeleeni kufanya hivi kwa kunikumbuka mimi.” (Soma Luka 22:19.) Kwa kuhudhuria Ukumbusho, unaonyesha kwamba unathamini fidia na jinsi Yehova na Yesu wanavyotupenda sana.Soma Maelezo ya Ziada 16.

22 Fidia ndiyo zawadi bora zaidi ambayo tunaweza kupata. (2 Wakorintho 9:14, 15) Zawadi hiyo yenye thamani itawanufaisha hata mamilioni ya watu ambao wamekufa. Habari hiyo itazungumziwa katika sura ya 6 na ya 7.