Hamia kwenye habari

Hamia kwenye menyu ya pili

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Kiswahili

Biblia Inatufundisha Nini?

 SURA YA KUMI NA TATU

Heshimu Zawadi ya Uhai

Heshimu Zawadi ya Uhai

1. Ni nani aliyetupatia uhai?

YEHOVA ni “Mungu aliye hai.” (Yeremia 10:10) Ni Muumba wetu, naye ametupatia uhai. Biblia inasema: “Uliumba vitu vyote, na kwa sababu ya mapenzi yako vilikuwako navyo vikaumbwa.” (Ufunuo 4: 11) Ndiyo, Yehova anataka tuishi. Uhai ni zawadi kutoka kwa Yehova.—Soma Zaburi 36:9.

2. Tunahitaji kufanya nini ili tufaulu maishani?

2 Yehova hutuandalia mahitaji kama vile chakula na maji ili tuishi. (Matendo 17:28) Zaidi ya hayo, anataka tufurahie maisha. (Matendo 14:15-17) Ili tufaulu maishani ni lazima tutii amri za Mungu.—Isaya 48:17, 18.

MUNGU ANA MAONI GANI KUHUSU UHAI?

3. Yehova alifanya nini Kaini alipomuua Abeli?

3 Biblia hutufundisha kwamba Yehova huthamini uhai wetu na uhai wa wengine. Kwa mfano, Kaini mwana wa Adamu na Hawa alipomkasirikia ndugu yake Abeli, Yehova alimwonya adhibiti hasira yake. Lakini Kaini hakumsikiliza, alikasirika sana na mwishowe “akamshambulia Abeli ndugu yake, na kumuua.” (Mwanzo 4:3-8) Yehova alimwadhibu Kaini kwa sababu ya kumuua Abeli. (Mwanzo 4:9-11) Hivyo, ni hatari kusitawisha hasira na chuki kwa sababu huenda zikatufanya tutende kwa jeuri au ukatili. Watu wenye jeuri hawatapata uzima wa milele. (Soma 1 Yohana 3:15.) Ili tumpendeze Mungu, ni lazima tuwapende wengine.—1 Yohana 3:11, 12.

4. Sheria ambayo Mungu aliwapa Waisraeli inatufundisha nini kuhusu zawadi ya uhai?

 4 Miaka mingi baadaye, Yehova alionyesha anathamini uhai alipompa Musa Amri kumi. Amri moja ilisema hivi: “Usiue.” (Kumbukumbu la Torati 5:17) Ikiwa mtu angemuua mwenzake kwa kukusudia, yeye pia alipaswa kuuawa.

5. Mungu ana maoni gani kuhusu kutoa mimba?

5 Mungu ana maoni gani kuhusu kutoa mimba? Yehova anathamini hata uhai wa mtoto ambaye hajazaliwa. Katika sheria ambayo Yehova aliwapa Waisraeli, Yehova aliwaambia kwamba mtu yeyote ambaye angemwumiza mwanamke mwenye mimba na kusababisha kifo cha mtoto ambaye hajazaliwa, mtu huyo angeuawa. (Soma Kutoka 21:22, 23; Zaburi 127:3.) Hilo linatufundisha kwamba ni kosa kutoa mimba.—Soma Maelezo ya Ziada 28.

6, 7. Tunaweza kuonyesha jinsi gani kwamba tuna maoni kama ya Yehova kuhusu uhai?

6 Tunaweza kuonyesha jinsi gani kwamba tuna maoni kama ya Yehova kuhusu uhai wetu na wa wengine? Tukiepuka kufanya jambo lolote linaloweza kuhatarisha uhai wetu au wa wengine. Kwa hivyo tutaepuka kuvuta sigara, kutafuna mirungi (miraa) au kutumia dawa za kulevya kwa sababu zitatudhuru na zinaweza kusababisha kifo.

7 Mungu ndiye aliyetupatia uhai na mwili wetu, nasi tunapaswa kuishi kulingana na kusudi lake. Kwa hiyo, tunapaswa kuutunza mwili wetu. Tusipofanya hivyo, hatutakuwa safi machoni pa Mungu. (Waroma 6:19; 12:1; 2 Wakorintho 7:1) Yehova hawezi kukubali ibada yetu ikiwa hatuthamini uhai ambao ametupatia. Ingawa si rahisi kuacha mazoea hayo mabaya, tukijitahidi  Yehova atatusaidia kuacha mazoea hayo kwa sababu tunauthamini uhai.

8. Tutafanya nini ili tusihatarishe uhai wetu na wa wengine?

8 Tumejifunza kwamba uhai ni zawadi yenye thamani. Yehova ana uhakika kwamba tutajitahidi kuutunza uhai wetu na wa wengine. Tutaendesha kwa uangalifu magari, pikipiki na vyombo vingine vya usafiri. Tutaepuka michezo hatari au yenye jeuri. (Zaburi 11:5) Pia, tunajitahidi kudumisha usalama nyumbani. Yehova aliwaamuru Waisraeli hivi: “Ikiwa utajenga nyumba mpya, pia utafanya ukuta wa ukingoni kwa ajili ya dari lako, ili usiletee nyumba yako hatia ya damu kwa sababu mtu anaweza kuanguka kutoka hapo.”—Kumbukumbu la Torati 22:8.

9. Tunapaswa kuwatendea wanyama jinsi gani?

9 Yehova anajali pia jinsi tunavyowatendea wanyama. Ameturuhusu kuchinja wanyama kwa ajili ya chakula na mavazi au kuua mnyama ikiwa anahatarisha uhai wetu. (Mwanzo 3:21; 9:3; Kutoka 21:28) Hata hivyo, hatupaswi kuwatesa wanyama au kuwaua ili kujifurahisha tu.—Methali 12:10.

HESHIMU UTAKATIFU WA DAMU

10. Tunajua jinsi gani kwamba damu huwakilisha uhai?

10 Damu ni takatifu machoni pa Yehova kwa sababu inawakilisha uhai. Baada ya Kaini kumuua Abeli, Yehova alimwambia hivi: “Damu ya ndugu yako inanililia kutoka katika udongo.” (Mwanzo 4:10) Damu ya Abeli iliwakilisha uhai wake, na Yehova alimwadhibu Kaini kwa kumuua Abeli. Baada ya Gharika ya siku za Noa, Yehova alionyesha tena kwamba bado damu inawakilisha uhai. Yehova alimruhusu Noa na familia yake kuchinja wanyama kwa ajili ya chakula. Alisema  hivi: “Kila mnyama anayetembea ambaye yuko hai anaweza kuwa chakula chenu. Kama nilivyowapa mimea ya majani, nawapeni hao wote.” Hata hivyo, Yehova aliwakataza jambo moja: “Isipokuwa tu nyama pamoja na nafsi yake—damu yake—msile.”—Mwanzo 1:29; 9:3, 4.

11. Mungu aliwapa Waisraeli sheria gani kuhusu damu?

11 Miaka 800 hivi baada ya Yehova kumwambia Noa asile damu, aliwaamuru watu wake hivi: “Na mtu yeyote kati ya wana wa Israeli au mkaaji mgeni yeyote anayekaa akiwa mgeni katikati yenu ambaye katika kuwinda anamkamata mnyama-mwitu au ndege anayeweza kuliwa, basi ataimwaga damu yake na kuifunika kwa mavumbi.” Kisha akaongeza hivi: “Hamtakula damu.” (Mambo ya Walawi 17:13, 14) Yehova bado alitaka watu wake waione damu kuwa takatifu. Waliruhusiwa kula nyama lakini si damu. Walipomchinja mnyama kwa ajili ya chakula, walipaswa kumwaga damu yake.

12. Wakristo wana maoni gani kuhusu damu?

12 Miaka michache baada ya Yesu kufa, mitume na wazee wa kutaniko la Kikristo huko Yerusalemu walikutana ili waamue amri walizopewa Waisraeli ambazo bado Wakristo walihitaji kushika. (Soma Matendo 15:28, 29; 21:25.) Yehova aliwasaidia waelewe kwamba bado damu ilikuwa yenye thamani kwake, nao walipaswa kuiheshimu. Wakristo wa mapema hawakula au kunywa damu wala kula nyama ya mnyama aliyenyongwa au kibudu. Lilikuwa kosa kula au kunywa damu kama tu kuabudu sanamu au kufanya uasherati. Tangu wakati huo na kuendelea, Wakristo wa kweli hukataa kula au kunywa damu. Namna gani leo? Yehova bado anataka tuiheshimu damu kwa sababu ni takatifu.

13. Kwa nini Wakristo hukataa kutiwa damu mishipani?

 13 Je, hilo linamaanisha kwamba Wakristo wanapaswa kukataa kutiwa damu mishipani? Ndiyo. Yehova ametuamuru tusile au kunywa damu. Ikiwa daktari angekwambia usinywe pombe, je, ungejitia pombe hiyo mishipani? Bila shaka hapana! Vivyo hivyo, amri ya kutokula au kunywa damu inamaanisha kwamba hatutakubali kutiwa mishipani.—Soma Maelezo ya Ziada 29.

14, 15. Kwa nini ni muhimu kwa Wakristo kuheshimu uhai na kumtii Yehova?

14 Namna gani ikiwa daktari atasema kwamba tutakufa tusipotiwa damu mishipani? Ni lazima kila mtu afanye uamuzi wake mwenyewe inapohusu kutii sheria ya Mungu kuhusu damu. Wakristo huheshimu sana uhai ambao ni zawadi kutoka kwa Mungu, nasi hutafuta matibabu mengine yasiyohusisha damu; hata hivyo, hatutakubali kutiwa damu mishipani.

15 Kwa kuwa uhai ni wenye thamani machoni pa Mungu, sisi hujitahidi kudumisha afya lakini hatutakubali kutiwa damu mishipani ili kuendeleza uhai. Ni muhimu sana kumtii Yehova badala ya kutafuta njia nyingine zinazopingana na amri yake ili tu kuokoa uhai wetu. Yesu alisema: “Yeyote yule anayetaka kuiokoa nafsi yake ataipoteza; lakini yeyote yule anayeipoteza nafsi yake kwa ajili yangu ataipata.” (Mathayo 16:25) Tunataka kumtii Yehova kwa sababu tunampenda. Naye anajua mambo yanayotufaa na kama Yehova, tunauthamini uhai na kuuona kuwa mtakatifu.—Waebrania 11:6.

16. Watumishi wa Mungu wana uhakika kuhusu jambo gani?

16 Watumishi waaminifu wa Mungu wameazimia kutii amri ya Mungu kuhusu damu. Hawali au kunywa  damu, na pia hawakubali kuitumia kwa ajili ya matibabu. * Hata hivyo, wao hukubali matibabu ya aina nyingine ili kuokoa uhai. Wana uhakika kwamba Muumba wa uhai anajua mambo yenye faida kwao. Je, unaamini hivyo?

MATUMIZI PEKEE YA DAMU AMBAYO YEHOVA ALIKUBALI

17. Katika taifa la Israeli, Yehova alikubali damu itumiwe kwa kusudi gani pekee?

17 Yehova aliwaambia hivi Waisraeli katika sheria aliyompa Musa: “Nafsi ya mwili iko katika damu, nami mwenyewe nimeiweka juu ya madhabahu ili ninyi mfanye upatanisho [ili kupata msamaha] kwa ajili ya nafsi zenu, kwa sababu damu ndiyo hufanya upatanisho.” (Mambo ya Walawi 17:11) Waisraeli walipofanya dhambi, wangemwomba Yehova msamaha kwa kutoa dhabihu ya mnyama na kumwomba kuhani amwage kiasi fulani cha damu kwenye madhabahu hekaluni. Yehova alikubali Waisraeli watumie damu kwa ajili ya dhabihu pekee.

18. Dhabihu ya Yesu hutuwezesha kupata nini?

18 Yesu alipokuja duniani, alibadili sheria ya kutoa dhabihu za wanyama kwa kutoa uhai au damu yake, ili tupate msamaha wa dhambi zetu. (Mathayo 20:28; Waebrania 10:1) Uhai wa Yesu ulikuwa wenye thamani kubwa ndiyo sababu baada ya kufufuliwa na kurudi mbinguni, Yehova angewapa wanadamu wote fursa ya kuishi milele.—Yohana 3:16; Waebrania 9:11, 12; 1 Petro 1:18, 19.

Unaweza kuonyesha jinsi gani kwamba unaheshimu uhai na damu?

19. Ni lazima tufanye nini ili tuwe “safi kutokana na damu ya watu wote”?

 19 Tunamshukuru Yehova kwa sababu ya zawadi bora ya uhai. Tunataka kuwajulisha wengine kwamba wakimwamini Yesu, wanaweza kuishi milele. Tunawapenda, nasi tutafanya yote tuwezayo ili kuwafundisha jinsi wanavyoweza kupata uhai. (Ezekieli 3:17-21) Kisha, kama mtume Paulo, tutasema hivi: “Mimi ni safi kutokana na damu ya watu wote, kwa maana sikuepuka kuwaambia ninyi mashauri yote ya Mungu.” (Matendo 20:26, 27) Naam, sisi huonyesha kwamba tunaheshimu uhai kwa kuwaeleza wengine kumhusu Yehova na jinsi anavyouona uhai kuwa ni wenye thamani.

^ fu. 16 Ili kupata habari zaidi kuhusu kutiwa damu mishipani soma kitabu Jitunzeni Katika Upendo wa Mungu,” ukurasa wa 77-79, kilichochapishwa na Mashahidi wa Yehova.

 

Pata Kujua Mengi Zaidi

MAJIBU YA MASWALI YA BIBLIA

Biblia Inasema Nini Kuhusu Kutiwa Damu Mishipani?

Kulingana na Biblia, Mungu alitoa amri ya ‘kujiepusha na damu.’ Amri hiyo inatuhusuje leo?