Sehemu hii inazungumzia historia ya maisha ya Mfalme Sauli na Mfalme Daudi, kwa kipindi cha miaka 80 hivi. Mwanzoni, Sauli alikuwa mnyenyekevu na alimwogopa Mungu, lakini baada ya muda alibadilika na kukataa kufuata mwongozo wa Yehova. Yehova alimkataa, na baada ya muda akamwagiza Samweli amtie mafuta Daudi ili awe mfalme wa Israeli. Kwa sababu ya wivu, Sauli alijaribu mara nyingi kumuua Daudi, hata hivyo, Daudi hakulipiza kisasi. Yonathani, mwana wa Sauli, alijua kwamba Yehova alikuwa amemchagua Daudi, hivyo akawa mshikamanifu kwa Daudi. Ingawa Daudi alifanya dhambi nzito, alikubali nidhamu ya Yehova. Ikiwa wewe ni mzazi, msaidie mtoto wako kutambua umuhimu wa kuunga mkono mipango ya Mungu.