Waisraeli walipofika Nchi ya Ahadi, maskani ikawa kitovu cha ibada. Makuhani waliwafundisha watu Sheria, na waamuzi wakaongoza taifa hilo. Sehemu hii inaonyesha jinsi maamuzi na matendo ya mtu yanavyoweza kuwaathiri sana watu wengine. Kila Mwisraeli alikuwa na wajibu mbele za Yehova na kwa watu wengine. Onyesha jinsi mifano mizuri ya Debora, Naomi, Yoshua, Hana, binti ya Yeftha, na Samweli ilivyowachochea wengine. Kazia kwamba hata watu fulani ambao hawakuwa Waisraeli, kama vile Rahabu, Ruthu, Yaeli, na Wagibeoni waliamua kujiunga na Waisraeli kwa kuwa walitambua kwamba Mungu alikuwa pamoja nao.