Miezi miwili baada ya kuvuka Bahari Nyekundu, Waisraeli walifika kwenye Mlima Sinai. Wakiwa hapo, Yehova alifanya agano pamoja na Waisraeli ili wawe taifa lake la pekee. Aliwalinda na kuwaandalia kila kitu walichohitaji—aliwapa mana ili wale, mavazi ya kuvaa, na mahali salama pa kuishi. Ikiwa wewe ni mzazi, msaidie mtoto wako aelewe kwa nini Yehova aliwapa Waisraeli Sheria, maskani, na ukuhani. Kazia umuhimu wa kutimiza mambo tunayoahidi, kuendelea kuwa wanyenyekevu, na sikuzote kudumisha ushikamanifu kwa Yehova.