Baada ya Gharika, Biblia inasimulia kuhusu watu wachache waliomtumikia Yehova. Mmoja wao ni Abrahamu, aliyejulikana kuwa rafiki ya Yehova. Kwa nini aliitwa rafiki ya Yehova? Ikiwa wewe ni mzazi, mfundishe mtoto wako kwamba Yehova anampenda kibinafsi na anataka kumsaidia. Kama Abrahamu na wanaume wengine waaminifu, kama vile Loti na Yakobo, tunaweza kumwomba Yehova atusaidie. Tunaweza kuwa na hakika kwamba Yehova atatimiza ahadi zake zote.