Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Chagua lugha Kiswahili

Utangulizi wa Sehemu ya 12

Utangulizi wa Sehemu ya 12

Yesu aliwafundisha watu kuhusu Ufalme wa mbinguni. Pia aliwafundisha kusali jina la Mungu litakaswe, Ufalme wake uje, na mapenzi yake yatendeke duniani. Ikiwa wewe ni mzazi, mweleze mtoto wako sala hiyo inamaanisha nini kwetu. Yesu hakumruhusu Shetani amfanye avunje ushikamanifu wake. Yesu aliwachagua mitume wake, nao wakafanyiza msingi wa Ufalme. Ona jinsi Yesu alivyokuwa na bidii kwa ajili ya ibada safi. Kwa kuwa alitaka kuwasaidia watu, Yesu aliponya wagonjwa, akalisha wenye njaa, na hata akawafanya watu wawe hai tena. Kupitia miujiza hiyo yote, alionyesha kile ambacho Ufalme utawafanyia wanadamu.

KATIKA SEHEMU HII

SOMO LA 74

Yesu Anakuwa Masihi

Yohana anamaanisha nini anaposema kwamba Yesu ndiye Mwana-Kondoo wa Mungu?

SOMO LA 75

Ibilisi Anamjaribu Yesu

Ibilisi anamjaribu Yesu mara tatu. Vishawishi hivyo vitatu ni nini? Yesu anatendaje?

SOMO LA 76

Yesu Analisafisha Hekalu

Kwa nini Yesu anawafukuza wanyama nje ya hekalu na kupindua meza za wanaobadili pesa?

SOMO LA 77

Mwanamke Kisimani

Mwanamke Msamaria anashangaa kamba Yesu anazungumza naye. Kwa nini? Yesu anamwambia jambo gani ambalo hakuwa amemwambia mtu mwingine yeyote?

SOMO LA 78

Yesu Anahubiri Ujumbe wa Ufalme

Yesu anawaalika baadhi ya wanafunzi wake wawe ‘wavuvi wa watu.’ Baadaye, anawazoeza 70 kati ya wafuasi wake kuhubiri habari njema.

SOMO LA 79

Yesu Anafanya Miujiza Mingi

Popote anapoenda, wagonjwa wanamfikia ili awasaidie, naye anawaponya wote. Hata anamfufua msichana mdogo.

SOMO LA 80

Yesu Anachagua Mitume Kumi na Wawili

Kwa nini Yesu anawachagua? Je, unakumbuka majina yao?

SOMO LA 81

Mahubiri ya Mlimani

Yesu aliufundisha umati uliokusanyika mambo muhimu sana.

SOMO LA 82

Yesu Anawafundisha Wanafunzi Wake Jinsi ya Kusali

Yesu aliwaambia wanafunzi wake waendelee kuomba mambo gani?

SOMO LA 83

Yesu Analisha Maelfu ya Watu

Muujiza huo unatufundisha nini kuhusu Yehova na Yesu?

SOMO LA 84

Yesu Anatembea Juu ya Maji

Je, unaweza kuwazia jinsi ambavyo mitume walihisi walipoona muujiza huo?

SOMO LA 85

Yesu Aponya Siku ya Sabato

Kwa nini si watu wote waliofurahishwa na mambo ambayo Yesu alifanya?

SOMO LA 86

Yesu Amfufua Lazaro

Yesu alipomwona Maria akilia, yeye pia alianza kulia. Hata hivyo huzuni yao ikageuka na kuwa shangwe.