Biblia inaanza kwa kusimulia kuhusu uumbaji. Tunapotazama tunaona vitu vingi vizuri ambavyo Yehova ameumba, vilivyo mbinguni na duniani. Ikiwa wewe ni mzazi, msaidie mtoto wako kuona uzuri wa uumbaji. Mweleze kwamba Mungu aliwaumba wanadamu wakiwa tofauti sana na wanyama, kwa kuwapa uwezo wa kuongea, kufikiri, kubuni, kuimba, na kusali. Msaidie athamini nguvu na hekima ya Yehova na jambo muhimu zaidi upendo wake kwa viumbe wote, kutia ndani sisi.