Hamia kwenye habari

Hamia kwenye menyu ya pili

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Kiswahili

Kitabu Changu cha Hadithi za Biblia

Hadithi ya 105: Kungojea Yerusalemu

Hadithi ya 105: Kungojea Yerusalemu

WATU walio hapa ni wafuasi wa Yesu. Wametii wakakaa Yerusalemu. Wote wanapongojea pamoja, kelele kubwa inajaa nyumba yote. Ni kama upepo wenye nguvu unaopita mbio. Ndipo ndimi za moto zinaanza kuonekana juu ya kichwa cha kila mmoja wa wanafunzi hao. Unaona moto juu ya kila mmoja wao? Maana yake nini?

Roho takatifu juu ya wanafunzi wa karne ya kwanza

Ni mwujiza! Yesu amerudi mbinguni akiwapo na Baba yake. Anawamwagia wafuasi wake roho takatifu ya Mungu. Unajua roho inawaongoza wafanye nini? Wote wanaanza kusema lugha mbalimbali.

Watu wengi Yerusalemu wanasikia kelele hiyo iliyo kama ya upepo wenye nguvu, wanakuja kuona kama kuna nini. Wengine ni watu wa kutoka mataifa mengine waliokuja kuhudhuria sikukuu ya Pentekoste ya Waisraeli. Lo! wageni hao wnashangazwa! Wanasikia wanafunzi wakiyasema kwa lugha zao wenyewe maajabu ambayo Mungu amefanya.

‘Watu hawa wote wanatoka Galilaya,’ wageni wanasema. ‘Basi, wamewezaje kusema lugha hizo mbalimbali za nchi zetu?’

Sasa Petro anasimama na kuwaeleza. Anapaza sauti yake na kuwaambia watu namna Yesu alivyouawa na kwamba Yehova alimfufua katika wafu. ‘Sasa Yesu yuko mbinguni mkono wa kuume wa Mungu,’ Petro asema. ‘Naye amemwaga roho takatifu. Ndiyo sababu mmeona na kusikia miujiza hii.’

Basi, Petro anaposema hayo, watu wengi wanasikitikia sana waliyomfanyia Yesu. ‘Tufanye nini?’ wanauliza. Petro awaambia: ‘Inawapasa mgeuze maisha zenu mbatizwe.’ Basi siku hiyo watu karibu 3,000 wanabatizwa na kuwa wafuasi wa Yesu.

Matendo 2:1-47.Maswali

  • Kama picha inavyoonyesha, ni jambo gani linalowapata wafuasi wa Yesu ambao wamekuwa wakingoja Yerusalemu?
  • Kwa nini watu wa mataifa mengine wanaokuja Yerusalemu wanashangaa?
  • Petro anawaeleza watu nini?
  • Watu wanahisije baada ya kumsikiliza Petro, naye anawaambia wafanye nini?
  • Ni watu wangapi wanaobatizwa siku ya Pentekoste, mwaka wa 33 W.K.?

Maswali ya ziada