WAKATI siku zinapopita, Yesu anajionyesha kwa wafuasi wake mara nyingi. Wakati mmoja wanafunzi kama 500 wanamwona. Anapowatokea, unajua Yesu anawaambia nini? Ufalme wa Mungu. Yehova alimtuma Yesu duniani afundishe habari za Ufalme huo. Anazidi kufanya hivyo hata baada ya kufufuliwa katika wafu.

Yesu akirudi mbinguni

Unakumbuka maana ya ufalme wa Mungu? Ufalme ni serikali halisi ya Mungu mbinguni, naye Yesu Ndiye Mungu amechagua awe mfalme. Kama tulivyokwisha jifunza, Yesu alionyesha atakavyokuwa mfalme mwema sana kwa kulisha wenye njaa chakula, kwa kuponya wagonjwa, hata kufufua wafu!

Basi, Yesu atakapotawala mbinguni kwa miaka elfu, dunia itakuwaje? Dunia yote itafanywa kuwa paradiso nzuri. Hakutakuwako vita tena, wala uvunjaji wa sheria, wala magonjwa, wala hata kifo. Twajua hayo ni ya kweli kwa sababu Mungu aliifanya dunia iwe paradiso watu wafurahie. Ndiyo maana aliifanya bustani ya Edeni mwanzoni. Naye Yesu atatimiza mapenzi ya Mungu.

Sasa wafika wakati wa Yesu kurudi mbinguni. Kwa muda wa siku 40 amekuwa akijionyesha kwa wanafunzi wake. Basi wana hakika kwamba yuko hai tena. Lakini kabla ya kuacha wanafunzi wake anawaambia hivi: ‘Kaeni Yerusalemu mpaka mpokee roho takatifu.’ Roho takatifu ni nguvu ya utendaji ya Mungu, ni kama upepo unaovuma, itakayosaidia wafuasi wake wafanye mapenzi ya Mungu. Mwishowe, anasema: ‘Mtahubiri habari zangu kwenye sehemu za mbali za dunia.’

Yesu akiisha kusema hivyo, ajabu yatokea. Anaanza kupanda mbinguni, kama unavyoona hapa. Ndipo wingu lamficha asionekane, na wanafunzi hawamwoni Yesu tena. Yesu anaenda mbinguni, na kuanza huko kutawala wanafunzi wake walio duniani.

Wanafunzi wakitazama angani

1 Wakorintho 15:3-8; Ufunuo 21:3, 4; Matendo 1:1-11.Maswali

  • Ni wanafunzi wangapi wanaomwona Yesu katika pindi fulani, na anazungumzia habari gani pamoja nao?
  • Ufalme wa Mungu ni nini, na maisha yatakuwaje duniani Yesu atakapotawala akiwa Mfalme kwa miaka elfu?
  • Yesu amekuwa akijitokeza kwa wanafunzi wake kwa siku ngapi, lakini sasa umewadia wakati wake wa kufanya nini?
  • Kabla tu ya kuwaacha wanafunzi wake, Yesu anawaambia wafanye nini?
  • Ni jambo gani linalotukia katika picha, na Yesu anafichwa na nini wasimwone?

Maswali ya ziada