Hamia kwenye habari

Hamia kwenye menyu ya pili

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Kiswahili

Kitabu Changu cha Hadithi za Biblia

Hadithi ya 66: Yezebeli—Malkia Mbaya Sana

Hadithi ya 66: Yezebeli—Malkia Mbaya Sana

BAADA ya Mfalme Yeroboamu kufa, kila mfalme anayetawala ufalme wa kaskazini wa makabila 10 ya Israeli ni mbaya. Mfalme Ahabu ndiye mfalme mbaya sana kuliko wote. Unajua sababu? Sababu moja kubwa ni mke wake, Malkia mbaya sana Yezebeli.

Yezebeli si mwanamke Mwisraeli. Ni binti ya mfalme wa Sidoni. Yezebeli anachukia Yehova tena anaua manabii wake wengi. Yezebeli akitaka kitu, anamwua mtu ili akipate.

Siku moja Mfalme Ahabu anahuzunika sana. Basi Yezebeli anamwuliza hivi: ‘Kwa nini una huzuni leo?’

‘Kwa sababu ya maneno ya Nabothi,’ Ahabu anajibu. ‘Nilitaka kununua shamba lake la mizabibu. Lakini akakataa.’

‘Usihangaike,’ Yezebeli asema. ‘Nitakupatia.’

Basi Yezebeli anaandikia wakuu barua katika mji alimokuwa akikaa mtu huyo Nabothi. ‘Waambieni watu wa ovyo-ovyo waseme kwamba Nabothi amemtukana Mungu na mfalme,’ anawaambia hivyo. ‘Kisha mmtoe Nabothi nje ya mji na kumpiga kwa mawe afe.’

Mara Yezebeli anapojua kwamba Nabothi amekufa, anamwambia Ahabu hivi: ‘Sasa nenda kachukue shamba lake.’ Yezebeli anapaswa kuadhibiwa kwa kufanya ubaya huo, sivyo?

Malkia Yezebeli

Basi, wakati fulani, Yehova anamtuma Yehu akamwadhibu. Yezebeli anaposikia kwamba Yehu anakuja, anapaka macho yake rangi na kujipamba ili aonekane mrembo. Lakini Yehu anapokuja na kumwona Yezebeli katika dirisha, anawapazia sauti wanaume walio katika jumba la kifalme: ‘Mwangusheni chini!’ Wanaume hao wanatii, kama unavyowaona katika picha. Wanamwangusha chini, naye anakufa. Huo ndio mwisho wa Yezebeli Malkia mbaya sana.

1 Wafalme 16:29-33; 18:1-4; 21:1-16; 2 Wafalme 9:30-37.Maswali

  • Yezebeli ni nani?
  • Kwa nini Mfalme Ahabu anahuzunika siku moja?
  • Yezebeli anafanya nini ili ampe mumewe Ahabu shamba la mizabibu la Nabothi?
  • Yehova anamtuma nani ili amwadhibu Yezebeli?
  • Inakuwaje Yehu anapofika kwenye jumba la kifalme la Yezebeli kama unavyoona katika picha?

Maswali ya ziada

Pata Kujua Mengi Zaidi

MAZOEZI YA KUJIFUNZA BIBLIA

Mungu Anayechukia Dhuluma

Pakua zoezi hili uone mambo unayoweza kujifunza kutokana simulizi la Ahabu, Yezebeli, Nabothi, na Eliya.