Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Chagua lugha Kiswahili

 SWALI LA 2

Unawezaje Kujifunza Kumhusu Mungu?

Unawezaje Kujifunza Kumhusu Mungu?

“Kitabu hiki cha sheria kisiondoke katika kinywa chako, nawe ukisome kwa sauti ya chini mchana na usiku, upate kuangalia kufanya kulingana na yote ambayo yameandikwa ndani yake; kwa maana ndipo utakapoifanikisha njia yako, kisha utatenda kwa hekima.”

Yoshua 1:8

“Wakaendelea kusoma kwa sauti katika kitabu hicho, katika sheria ya Mungu wa kweli, nayo ikafafanuliwa, na kuelezwa maana yake; nao wakaendelea kufafanua usomaji huo.”

Nehemia 8:8

“Mwenye furaha ni mtu ambaye hakutembea katika shauri la waovu . . . , bali mapendezi yake ni katika sheria ya Yehova, naye huisoma sheria yake kwa sauti ya chini mchana na usiku. . . . Kila jambo analofanya litafanikiwa.”

Zaburi 1:1-3

“Filipo akakimbia kandokando na kumsikia akimsoma kwa sauti kubwa nabii Isaya, naye akasema: ‘Je, wewe kwa kweli unaelewa unayoyasoma?’ Akasema: ‘Kwa kweli, ninawezaje kuelewa, mtu fulani asiponiongoza?’”

Matendo 8:30, 31

 “Sifa zake ambazo hazionekani, zinaonekana waziwazi tangu kuumbwa kwa ulimwengu na kuendelea, kwa sababu zinaeleweka kwa vitu vilivyofanywa, yaani, nguvu zake za milele na Uungu, hivi kwamba hawana sababu ya kujitetea.”

Waroma 1:20

“Tafakari mambo haya; zama katika hayo, ili maendeleo yako yawe wazi kwa watu wote.”

1 Timotheo 4:15

“Acheni tufikiriane ili kuchocheana katika upendo na matendo mazuri, bila kuacha kukusanyika pamoja sisi wenyewe.”

Waebrania 10:24, 25

“Ikiwa yeyote kati yenu anakosa hekima, na aendelee kumwomba Mungu, kwa maana yeye huwapa wote kwa ukarimu na bila kushutumu; naye atapewa hiyo.”

Yakobo 1:5