Hamia kwenye habari

Hamia kwenye menyu ya pili

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Kiswahili

Utangulizi wa Neno la Mungu

 SWALI LA 6

Swali la 6: Biblia ilitabiri nini kuhusu Masihi?

Swali la 6: Biblia ilitabiri nini kuhusu Masihi?

UNABII

“Nawe, Ee Bethlehemu Efratha, . . . kutoka kwako atanijia yeye atakayekuwa mtawala katika Israeli.”

Mika 5:2

UTIMIZO

“Baada ya Yesu kuzaliwa katika Bethlehemu ya Yudea siku za Mfalme Herode, tazama! wanajimu kutoka sehemu za mashariki walikuja Yerusalemu.”

Mathayo 2:1

UNABII

“Wanagawana mavazi yangu, nao wanalipigia kura vazi langu.”

Zaburi 22:18

UTIMIZO

“Sasa wakati askari-jeshi walipokuwa wamemtundika Yesu mtini, wakachukua mavazi yake ya nje na kufanya sehemu nne . . . Lakini lile vazi la ndani lilikuwa halina mshono, likiwa limefumwa kutoka juu mpaka urefu wake wote. Kwa hiyo wakaambiana: ‘Tusilirarue, bali na tuamue kwa kura juu yake litakuwa la nani.’”

Yohana 19:23, 24

 UNABII

“Yeye anailinda mifupa yote ya mtu huyo; hakuna hata mmoja uliovunjwa.”

Zaburi 34:20

UTIMIZO

“Walipokuja kwa Yesu, kwa kuwa waliona kwamba tayari alikuwa amekufa, hawakuivunja miguu yake.”

Yohana 19:33

UNABII

“Alikuwa akichomwa kwa silaha kwa ajili ya ukosaji wetu.”

Isaya 53:5

UTIMIZO

“Mmoja wa hao askari-jeshi akauchoma ubavu wake kwa mkuki, na mara moja damu na maji vikatoka.”

Yohana 19:34

UNABII

“Wakalipa mshahara wangu, vipande 30 vya fedha.”

Zekaria 11:12, 13

UTIMIZO

“Ndipo mmoja wa wale kumi na wawili, anayeitwa Yuda Iskariote, akaenda kwa wakuu wa makuhani na kusema: ‘Mtanipa nini ili nimsaliti kwenu?’ Wakamwagizia vipande 30 vya fedha.”

Mathayo 26:14, 15; 27:5