Hamia kwenye habari

Hamia kwenye menyu ya pili

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Kiswahili

Utangulizi wa Neno la Mungu

 SWALI LA 10

Swali la 10: Biblia inaahidi nini kuhusu wakati ujao?

Swali la 10: Biblia inaahidi nini kuhusu wakati ujao?

“Waadilifu wenyewe wataimiliki dunia, nao watakaa milele juu yake.”

Zaburi 37:29

“Dunia inasimama mpaka wakati usio na kipimo.”

Mhubiri 1:4

“Atameza kifo milele, na Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova hakika atafuta machozi katika nyuso zote.”

Isaya 25:8

“Wakati huo macho ya vipofu yatafunguliwa, na masikio ya viziwi yatazibuliwa. Wakati huo kilema atapanda juu kama vile paa anavyofanya, na ulimi wa bubu utapaaza sauti kwa furaha. Kwa maana maji yatakuwa yamebubujika katika nyika, na mito katika nchi tambarare ya jangwani.”

Isaya 35:5, 6

“Atafuta kila chozi kutoka katika macho yao, na kifo hakitakuwapo tena, wala maombolezo wala kilio wala maumivu hayatakuwapo tena. Mambo ya zamani yamepitilia mbali.”

Ufunuo 21:4

 “Watajenga nyumba na kukaa ndani yake; na hakika wao watapanda mashamba ya mizabibu na kula matunda yake. Hawatajenga na mtu mwingine akae ndani yake; hawatapanda na mtu mwingine ale. Kwa maana siku za watu wangu zitakuwa kama siku za mti; na watu wangu waliochaguliwa wataitumia kazi ya mikono yao wenyewe kikamilifu.”

Isaya 65:21, 22