• IDADI YA NCHI 58

  • IDADI YA WATU 1,082,464,150

  • IDADI YA WAHUBIRI 1,453,694

  • IDADI YA MAFUNZO YA BIBLIA 3,688,959

Kuhubiri kwa Pikipiki

Benin: Désiré hutumia rekodi za kusikiliza katika pikipiki kuwahubiria abiria

Katika miji ya kusini mwa Benin watu hupendelea kutumia usafiri wa pikipiki maarufu kwa jina la zem. Désiré, ambaye ni painia msaidizi aliweka kifaa cha kuchezea rekodi kwenye zem na akaelekeza spika kwenye kiti cha abiria. Kwa kawaida, yeye huweka rekodi za kusikiliza za machapisho na drama za Biblia. Mara tu abiria anapoketi, huanza kusikiliza kwa makini. Wengi huvutiwa  sana hivi kwamba hawataki kushuka ili wamalize kusikiliza rekodi hiyo. Désiré anasema: “Ningependa walipe haraka ili nikatafute abiria mwingine, hata hivyo, ninajua kwamba kusikiliza habari njema ni muhimu kuliko pesa. Pia, nimewaachia wengi machapisho kwa njia hiyo.”

Msichana Mdogo Mwenye Bidii

Nolla, msichana mwenye umri wa miaka 6 anaishi na familia yao eneo la milimani nchini Burundi. Siku moja walipokuwa wakipika kwa jiko la mkaa, wanaume wawili waliokuwa wanafanya kazi karibu na kwao waliomba moto. Nolla ambaye hajaanza kwenda shule alikuwa akichochea moto wanaume hao walipofika. Aliwapatia moto. Muda mfupi baadaye, alipokuwa akipita karibu na wanaume hao aligundua kwamba walitumia moto huo kuwashia sigara. Hilo lilimkasirisha sana na akawaambia, “Kama ningejua kwamba mtatumia moto kuwashia sigara nisingewapa.” Kisha alikumbuka kwamba aliona gazeti lililokuwa na picha ya sigara kwenye Jumba la Ufalme. Alikimbia kwenda Jumba la Ufalme na kuchukua magazeti mawili ya Mnara wa Mlinzi ya Juni 1, 2014, yaliyozungumzia uvutaji wa sigara. Alirudi na kuwapatia magazeti hayo na akasisitiza wayasome. Baadaye alirudi na kuwapatia mialiko ya kusanyiko la eneo lililokuwa linakaribia. Walishangazwa na bidii ya msichana huyo mdogo, hivyo wakaamua kuhudhuria siku mbili za kusanyiko. Wakati wa pumziko, Nolla aliwaona wanaume hao na akawakaribisha ili washiriki chakula na familia yao. Wanaume hao walianza  kujifunza Biblia kwa sababu ya kuvutiwa na mambo waliyoona na kusikia kusanyikoni.

Kuhubiri Gerezani

Nchini Liberia, wazee wanahubiri ujumbe wa Ufalme katika baadhi ya magereza. Yves, ambaye ni painia wa pekee jijini Monrovia anaeleza: “Mwezi wa Machi, wafungwa watatu walistahili kuwa wahubiri ambao hawajabatizwa. Hivyo idadi ya wahubiri katika Gereza Kuu la Monrovia imeongezeka na kufikia sita.” Wanatumia njia gani kuhubiri? Yves anasema: “Wahubiri hao hufanya mkutano wa utumishi kila Jumatano na Jumamosi. Kisha wanaruhusiwa kuwahubiria wafungwa wenzao ujumbe wa Biblia katika seli zao.” Wafungwa wengi sasa wanafurahia kujifunza Biblia na kuhudhuria mikutano inayofanywa gerezani. Wafungwa 79 walisikiliza hotuba ya mwakilishi wa ofisi ya tawi wakiwa gerezani. Madarasa ya kujifunzia Biblia yanafanywa kwa ukawaida katika magereza mengine sita na wafungwa wanafanya maendeleo.

“Tunahitaji Sana Msaada”

Jitihada kubwa zilifanywa ili waliopendezwa kutoka maeneo ya mbali wahudhurie Ukumbusho. Kwa mfano, Wasan, ambao pia huitwa Watu wa Msituni, asili yao ni kutoka Afrika kusini. Wanaishi maisha ya kuhamahama wakiwa wawindaji na huokota matunda. Mwaka wa 2015, Glenn, painia wa pekee anayetumikia kaskazini mwa Namibia alifanya Ukumbusho katika kijiji cha Wasan kilicho kilomita 270 mashariki mwa  Rundu. Hiyo ilikuwa mara ya pili kufanya Ukumbusho katika eneo hilo. Mara zote mbili, mamlaka iliwaruhusu Mashahidi wa Yehova kutumia chumba cha mahakama bila malipo. Licha ya mvua kubwa kunyesha kabla na wakati wa Ukumbusho, watu 232 walihudhuria. Watu wanaoishi eneo hili huzungumza Kikhwe kinachojulikana sana kwa sababu matamshi yake. Hotuba ilitafsiriwa kwa Kikhwe. Kwa kuwa hakuna Biblia ya Kikhwe, picha za rangi zilionyeshwa ukutani kwa kutumia projekta ili kufafanua maandiko kama vile Isaya 35:5, 6. Glenn, anayejifunza Biblia na watu kadhaa ambao wanafanya maendeleo anaeleza hivi: “Kwa miaka miwili nimekuwa nikienda katika eneo hilo mara moja kwa mwezi. Ninapiga kambi kwa siku chache. Hakuna maendeleo makubwa kwa sababu ya changamoto ya lugha na umbali. Tunahitaji sana msaada. Nilipokuwa nikifanya mipango kwa ajili ya Ukumbusho wa mwaka huu, mmoja wa viongozi wa eneo hilo aliniomba tujenge mahali pa ibada. Alisema kwamba wenyeji wangetoa kiwanja na kugharamia ujenzi. Waliomba tuwape ‘mchungaji’ au kumzoeza mmoja wao awe mchungaji!”

Namibia: Wahubiri wakimhubiria habari njema mwanamke Mhimba