ULIMWENGUNI KOTE

  • IDADI YA NCHI 240

  • KILELE CHA WAHUBIRI 8,220,105

  • JUMLA YA SAA ZILIZOTUMIWA KATIKA HUDUMA YA SHAMBANI 1,933,473,727

  • IDADI YAI MAFUNZO YA BIBLIA 9,708,968