Hamia kwenye habari

Hamia kwenye menyu ya pili

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Kiswahili

Imani ya Kweli—Siri ya Kuwa na Maisha Yenye Furaha

 Sehemu ya 4

Mungu Ni Nani?

Mungu Ni Nani?

WATU huabudu miungu mingi. Lakini Maandiko Matakatifu hufundisha kwamba kuna Mungu mmoja tu wa kweli. Hana kifani, ni mkuu sana, na ni wa milele. Aliumba kila kitu mbinguni na duniani, na akatupa uhai. Kwa hiyo, yeye peke yake ndiye anayestahili kuabudiwa.

Sheria ilitolewa kupitia nabii Musa ikiwa “neno lililosemwa kupitia malaika”

Mungu ana jina moja tu la kibinafsi. Jina hilo ni YEHOVA. Mungu alimwambia Musa: “Hivi ndivyo utakavyowaambia wana wa Israeli, ‘Yehova Mungu wa mababu zenu, Mungu wa Abrahamu, Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo, amenituma kwenu.’ Hilo ndilo jina langu mpaka wakati usio na kipimo, na huo ndio ukumbusho wangu kwa kizazi baada ya kizazi.” (Kutoka 3:15) Jina Yehova linapatikana katika Maandiko Matakatifu mara 7,000 hivi. Kama andiko la Zaburi 83:18 linavyosema kumhusu Mungu, “wewe, ambaye jina lako ni Yehova, wewe peke yako ndiye Uliye Juu Zaidi, juu ya dunia yote.”

Kitabu cha Kukunjwa cha kale cha Bahari ya Chumvi kilicho na maandishi yanayoonyesha jina la Mungu

Hakuna mtu ambaye amewahi kumwona Mungu. Mungu alimwambia Musa: “Huwezi kuuona uso wangu, kwa sababu hakuna mwanadamu anayeweza kuniona na bado aishi.” (Kutoka 33:20) Mungu anaishi mbinguni na hakuna mtu anayeweza kumwona. Ni kosa kutengeneza au kutumia sanamu, picha, au mfano wa Mungu katika sala. Yehova Mungu aliamuru hivi kupitia nabii Musa: “Usijifanyie sanamu ya kuchongwa wala umbo lililo kama kitu chochote kilicho juu mbinguni wala kilicho chini duniani wala kilicho ndani ya maji chini ya dunia. Usiviinamie wala kushawishiwa kuvitumikia, kwa sababu mimi Yehova Mungu wako ni Mungu anayetaka watu wajitoe kikamili.” (Kutoka 20:2-5) Baadaye, kupitia nabii Isaya, Mungu alisema: “Mimi ni Yehova. Hilo ni jina langu; nami sitampa mwingine yeyote utukufu wangu mwenyewe, wala sitazipa sanamu za kuchongwa sifa yangu.”—Isaya 42:8.

Watu fulani humwamini Mungu lakini huenda wakamwona kuwa asiyeweza kujulikana wala kufikiwa, wanayepaswa kumwogopa badala ya kumpenda. Una maoni gani? Je, Mungu anapendezwa na wewe? Unaweza kwa kweli kumjua, au hata kumkaribia? Acha tuone kile ambacho Maandiko yanasema kuhusu sifa za Mungu.