Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Chagua lugha Kiswahili

 Sehemu ya 10

Kumfunua Adui wa Imani

Kumfunua Adui wa Imani

MUDA mrefu kabla Yehova Mungu hajaiumba dunia, aliwaumba malaika mbinguni. Hata hivyo, baada ya muda fulani, malaika mmoja alianza kutamani ibada ambayo ni haki ya Mungu. Kwa kutenda kulingana na tamaa hiyo, malaika huyo alijifanya mwenyewe Shetani, jina linalomaanisha “Mpinzani,” yaani, mtu anayempinga Mungu. Shetani alimpinga Mungu jinsi gani?

Shetani alitumia nyoka kumdanganya Hawa

Shetani alimshawishi Hawa asimtii Mungu. Kwa hila, alidokeza kwamba Yehova Mungu alikuwa akiwanyima kitu fulani kizuri kwa kuwakataza kula matunda ya mti fulani. Bila haya, alimwita Mungu mwongo na kudokeza kwamba Hawa anapaswa kukataa kuongozwa na Mungu, akisema: “Mungu anajua kwamba siku ileile mtakapokula matunda yake macho yenu yatafunguliwa, nanyi mtakuwa kama Mungu, mkijua mema na mabaya.” (Mwanzo 3:5) Kwa ujinga Hawa akaamini uwongo wa Shetani. Akavunja amri ya Mungu na kumshawishi Adamu kufanya vivyo hivyo. Tangu wakati huo, Shetani amekuwa adui ya wale walio na imani ya kweli. Naye ameendelea kuwadanganya watu mpaka leo. Jinsi gani?

Imani Iliyopotoka Yaenea

Shetani ametumia ibada ya sanamu na mapokeo ya kibinadamu kuwapotosha watu

Shetani alitumia ibada ya sanamu na mapokeo ya kibinadamu kuwapotosha wana wa Israeli. Yesu, yule Masihi, aliwaambia viongozi wao wa kidini kwamba kwa sababu wamefundisha “amri za wanadamu kuwa mafundisho,” ibada yao ilikuwa ya bure. (Mathayo 15:9) Taifa hilo lilipomkataa Masihi, Mungu alilikataa pia. Yesu aliwaambia: “Ufalme wa Mungu utachukuliwa kutoka kwenu na kupewa taifa lenye kuzaa matunda yake.” (Mathayo 21:43) Wafuasi wa Kristo wakawa ndiyo watu wanaokubaliwa na Mungu.

Kisha Shetani akafanya juu chini kuwapotosha wafuasi wa Yesu. Je, alifani-kiwa? Katika mfano wa kinabii, Yesu alitabiri kile ambacho kingetokea. Katika mfano huo, mtu fulani alipanda mbegu nzuri za ngano katika shamba. Baadaye, adui akapanda magugu katikati ya ngano. Mazao yote yaliachwa yakue hadi wakati wa mavuno. Kisha magugu yakatenganishwa na ngano na kuharibiwa. Lakini ngano ikakusanywa na kuhifadhiwa katika ghala la mwenye shamba.

Kisha Yesu akawafafanulia wanafunzi wake maana ya mfano huo. Yeye mwenyewe ndiye Mpandaji. “Nayo mbegu nzuri,” akaendelea, “hiyo ni wana wa ufalme; lakini magugu ni wana wa yule mwovu, na yule adui aliyepanda ni Ibilisi. Yale mavuno ni umalizio wa mfumo wa mambo, na wavunaji ni malaika.” (Mathayo 13:38, 39) Yesu aliwafananisha wanafunzi wake wa kweli na ngano. Lakini Shetani alipanda wanafunzi wa uwongo, kama magugu, katikati ya wafuasi hao wa kweli wa Yesu. Hivyo, kama Yesu mwenyewe alivyotabiri, karne nyingi baada ya kifo chake, wanafunzi wa uwongo walitokea. Wanafunzi hao walichochea mafundisho ya waasi imani, kama vile Utatu, wazo la kwamba kuna watu watatu katika Mungu mmoja. Pia, wanafunzi hao wasio wa kweli walianza  kuabudu sanamu na kujiingiza katika siasa. Ni wachache tu waliofuata mafundisho ya Yesu.

Imani ya Kweli Yadumu

Hata hivyo, kama Yesu alivyofafanua, mwishowe mabadiliko yangetokea. Malaika wa Mungu watawatenga wale wasio na imani ya kweli ili waharibiwe. Kisha, wale wenye imani ya kweli watatambuliwa kwa urahisi. Mwishowe, Shetani Ibilisi, adui wa zamani wa imani, ataharibiwa pia. Ndiyo, imani ya kweli itadumu!

Lakini, unaweza kuwatambua jinsi gani watu wenye imani ya kweli leo? Sehemu inayofuata itajibu swali hilo.

Malaika wa Mungu wanawatafuta watu wanaotamani kuwa na imani ya kweli