MUNGU alitabiri kwamba atamweka rasmi Masihi kuwa Kiongozi wa watu wote. Mungu anajua ni kiongozi wa aina gani tunayehitaji naye alimchagua Kiongozi bora zaidi. Masihi alithibitika kuwa Kiongozi wa aina gani? Jenerali mwenye nguvu? Mwanasiasa mwenye ustadi? Mwanafalsafa mwenye hekima? Kulingana na Maandiko Matakatifu, Masihi alikuwa nabii Yesu Kristo aliyekuwa tofauti na wengine wote.—Mathayo 23:10.

Mungu alihakikisha kwamba Yesu alizaliwa akiwa mkamilifu na mtakatifu. Zaidi ya hayo, Yesu alishinda jitihada zote za Shetani za kutaka kumpotosha. Kwa maneno na matendo, Yesu alionyesha kikamilifu jinsi ambavyo Mungu hutumia nguvu zake na vilevile haki, hekima, na upendo. Ona jinsi tunavyoweza kujifunza kutokana na mfano wa Yesu.

Yesu alipenda sana kuwasaidia wengine

Yesu alitumia nguvu alizopewa na Mungu ili kuwasaidia wengine. Yesu aliwajali watu kwelikweli, naye alitumia nguvu zake kwa ukarimu kutosheleza mahitaji yao. Alisema, “Ninausikitikia umati, kwa sababu . . . hawana chakula.” (Marko 8:2) Kisha kimuujiza, Yesu akaulisha umati mkubwa wa watu waliokuja kumsikiliza akifundisha.

Yesu pia alisafiri sana, akifundisha na “kuponya kila namna ya ugonjwa na kila namna ya udhaifu katikati ya watu.” (Mathayo 4:23) Haishangazi kwamba umati wa watu ulimfuata, na “umati wote ulikuwa ukitafuta kumgusa, kwa sababu nguvu zilikuwa zikimtoka na kuwaponya wote.” (Luka 6:19) Bila shaka, Yesu alikuja, “si kuhudumiwa, bali kuhudumu na kutoa nafsi yake kuwa fidia badala ya wengi.” (Mathayo 20:28) * Ni viongozi wangapi wa kibinadamu wanaoonyesha roho hiyo ya kujidhabihu?

Yesu aliwapenda watoto

Yesu alionyesha haki ya Mungu. Yesu alifuata maagizo yote ya sheria ya Mungu na kuishi kulingana na kanuni zinazopatikana katika sheria hiyo. Kama Maandiko yalivyotabiri, ni kana kwamba Yesu alikuwa akisema, “Ee Mungu wangu, nimependezwa na kufanya mapenzi yako, na sheria yako imo ndani yangu.” (Zaburi 40:8) Yesu aliwatendea wote—matajiri kwa maskini, wanaume kwa wanawake, watoto kwa watu wazima—kwa adabu, heshima, na bila ubaguzi, kama afanyavyo Mungu. Wakati fulani wanafunzi wa Yesu waliwakemea wazazi waliokuwa wakiwaleta watoto kwa Yesu. Lakini Yesu akawaambia: “Waacheni watoto wachanga waje kwangu; msijaribu kuwazuia, kwa maana ufalme wa Mungu ni wa wale walio kama hao.”—Marko 10:14.

Yesu alionyesha hekima ya Mungu. Yesu aliwaelewa watu vizuri. “Yeye mwenyewe alijua kile kilichokuwa ndani ya mwanadamu.” (Yohana 2:25) Maadui wa Yesu walipotuma watu wamkamate, watu hao walikiri: “Mtu mwingine hajapata kamwe kusema kama huyu.” Yesu alipata wapi hekima yake? Alieleza hivi: “Yale ninayofundisha si yangu, bali ni yake yeye aliyenituma.”—Yohana 7:16, 46.

Yesu aliwahurumia na kuwaponya wagonjwa

 Yesu alionyesha upendo wa Mungu. Pia, Yesu aliwahurumia watu. Mwanamume mmoja aliyekuwa ‘amejaa ukoma’ alimwomba: “Bwana, ikiwa tu unataka, unaweza kunitakasa.” Akimsikitikia, Yesu “akaunyoosha mkono wake, akamgusa, na kusema: ‘Ninataka. Takasika.’ Na mara moja ule ukoma ukamtoka.” (Luka 5:12, 13; Marko 1:41, 42) Kwa kweli Yesu alitaka sana kumwondolea maumivu mtu huyo aliyekuwa akiteseka.

Je, Yesu anakujali wewe pia? Yesu mwenyewe ajibu: “Njooni kwangu, nyote mnaotaabika na kulemewa na mizigo, nami nitawaburudisha ninyi. Chukueni nira yangu na mjifunze kutoka kwangu, kwa maana mimi ni mwenye tabia-pole na mnyenyekevu moyoni, nanyi mtapata burudisho kwa ajili ya nafsi zenu.”—Mathayo 11:28, 29.

Yesu ndiye Kiongozi bora tunayeweza kupata. Hivyo basi anatuhimiza: ‘Jifunzeni kutoka kwangu.’ Je, utaukubali mwaliko wake wenye kugusa moyo? Ukifanya hivyo utakuwa na maisha yenye furaha.

^ fu. 6 Unaweza kupata maelezo zaidi kuhusu fidia katika sura ya 5 ya kitabu Biblia Inafundisha Nini Hasa?