Kama pesa, lazima imani iwe ya kweli ili iwe yenye thamani

KUWA na imani ya kweli kunahusisha mengi kuliko kuamini tu kwamba kuna Mungu. Kuna mamilioni ya watu wanaoamini kuna Mungu lakini wanatenda maovu kimakusudi. “Imani” ya aina hiyo ni kama pesa bandia. Inaonekana kuwa halisi lakini kwa kweli haina thamani. Hivyo basi, imani ya kweli ni nini?

Imani ya kweli inategemea ujuzi sahihi wa Maandiko Matakatifu. Maandishi hayo yaliyoongozwa na roho hutuambia ukweli kumhusu Mungu nayo hutuwezesha kumjua. Yanafunua sheria zake, makusudi yake, na mafundisho yake. Mafundisho hayo yanatia ndani:

  • Mungu ni mmoja. Hakuna aliye sawa naye.

  • Yesu si Mungu Mweza-Yote. Yeye ni nabii wa Mungu.

  • Mungu hushutumu ibada ya sanamu ya kila aina.

  • Wanadamu wanakabili siku ya hukumu.

  • Wanadamu wengi wasio na hesabu watafufuliwa waishi katika Paradiso.

Imani ya kweli hutuchochea kutenda mema. Matendo ya aina hiyo humtukuza Mungu na pia hutunufaisha na kuwanufaisha wengine. Matendo hayo mema hutia ndani mambo kama vile

  • kumwabudu Mungu.

  • kusitawisha sifa zinazokubaliwa na Mungu—hasa upendo.

  • kukataa mawazo na tamaa mbaya.

  • kudumisha imani katika Mungu licha ya majaribu.

  • kuwafundisha wengine kuhusu Mungu.

Imani ya kweli hutokeza matendo mema

 Unaweza kusitawisha Imani ya Kweli Jinsi Gani?

Imani ni kama msuli, huwa na nguvu unapotumiwa

Mwombe Mungu akusaidie. Nabii Musa alisali kwa Mungu: “Nijulishe, tafadhali, njia zako, nipate kukujua, ili nipate kibali machoni pako.” * Mungu alisikia na kujibu sala yake. Musa alikuwa mfano mzuri wa mtu mwenye imani. Mungu atakusaidia wewe pia usitawishe imani ya kweli.

Tenga wakati wa kujifunza Maandiko Matakatifu. Maandiko yaliyoongozwa na roho ya Mungu, kutia ndani Taurati, Zaburi, na Injili, yanaweza kupatikana katika Biblia Takatifu, kitabu ambacho kimetafsiriwa na kusambazwa zaidi ulimwenguni. Je, una nakala ya maandishi hayo yaliyoongozwa na roho?

Tumia shauri la Maandishi Matakatifu katika maisha yako ya kila siku. Imani ni kama msuli, huwa na nguvu unapotumiwa. Unapotenda kulingana na imani, inakuwa na nguvu pia. Utajionea mwenyewe kwamba shauri la Mungu linafanya kazi. Bila shaka, mashauri yaliyo katika Maandiko Matakatifu yameboresha maisha ya watu wengi. Endelea kusoma ili uone mifano kadhaa.