MASHAHIDI WA YEHOVA wanaipenda Biblia kuliko kitabu kingine chochote. Tunajifunza kwa ukawaida na kuitumia kuwafundisha wengine kuhusu habari njema ya Ufalme wa Mungu. (Mt. 24:14) Kwa hiyo, ndugu zetu walijitahidi kwa kila njia ili kuhakikisha kwamba Biblia TakatifuTafsiri ya Ulimwengu Mpya iliyosahihishwa ya Kiingereza ya 2013 inavutia na kudumu.

Ndugu wanaofanya kazi katika kiwanda cha uchapishaji huko Wallkill, New York, Marekani, walipozungumza na msimamizi wa kiwanda kimoja cha kujalidi vitabu, aliwaambia hivi: “Hamwezi kutengeneza Biblia ya namna hiyo.” Akaongezea hivi: “Inasikitisha kwamba Biblia nyingi hutengenezwa ili kuvutia zinapowekwa  juu ya meza au kwenye maktaba—si ili zidumu kwa muda mrefu.”

Baadhi ya matoleo ya awali ya Tafsiri ya Ulimwengu Mpya hayakudumu kwa muda mrefu. Kwa hiyo, ndugu katika kiwanda cha uchapishaji cha Wallkill walichunguza kwa makini jalada, gundi, na njia mbalimbali za kujalidi ili kutengeneza Biblia inayoweza kutumiwa sana na kustahimili hali tofauti-tofauti za hewa. Kutokana na utafiti waliofanya, walichapisha Biblia za majaribio na kuzituma kwa ndugu wanaoishi katika nchi zenye hali ya hewa inayotofautiana sana.

Baada ya miezi sita, Biblia hizo zilirudishwa, kisha ndugu wakaziboresha na kutuma tena Biblia nyingine za majaribio. Kwa ujumla, zaidi ya Biblia 1,690 zilifanyiwa majaribio. Baadhi ya Biblia hizo zilipitia mazingira magumu bila kukusudia. Kwa mfano, moja ilikanyangwa na gari, nyingine ikanyeshewa usiku kucha, na nyingine ilizama ndani ya maji wakati wa kimbunga.

Katika mwaka wa 2011, majaribio hayo yalipokuwa yakiendelea, mashine mpya za kujalidi zenye mwendo wa kasi zilinunuliwa ili zitumiwe kwenye viwanda vyetu huko Wallkill na Ebina, Japan. Pia, viwanda vyote viwili vilipaswa kuchapisha Biblia za kutosha na zinazofanana kwa ajili ya toleo la kwanza.

Majalada Yanayojipinda

Mwanzoni, majalada yalijipinda

Mwanzoni mwa mwaka wa 2012, viwanda hivyo viwili vilianza kuchapisha Tafsiri ya Ulimwengu Mpya toleo la 1984, kwa kutumia majalada mapya. Hata hivyo, mashine hizo mpya zilitumia gundi na vitambaa ambavyo havijafanyiwa majaribio, hivyo majalada hayo yalijipinda sana. Kwa hiyo wakaacha uchapishaji.

 Watengenezaji wa mojawapo ya majalada hayo walisema kwamba kujipinda huko ni tatizo la kawaida katika viwanda vya kujalidi vitabu, na walisema halingeweza kutatuliwa. Hata hivyo, badala ya kuamua kutumia majalada magumu, ndugu waliazimia kuchapisha Biblia yenye jalada laini, linalopendeza, na linalodumu. Baada ya miezi minne ya kujaribu aina mbalimbali za gundi na vitambaa, walifaulu kuanza tena kuchapisha Biblia zilizo na majalada laini yasiyojipinda.

Kiwanda cha uchapishaji cha Wallkill

Biblia ya Tafsiri ya Ulimwengu Mpya iliyosahihishwa ilipangiwa kutolewa Oktoba 5, 2013, katika mkutano wa kila mwaka wa Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Viwanda vya uchapishaji vilipokea faili za kielektroniki za Biblia Ijumaa, Agosti 9, 2013, na kuanza kuchapisha siku iliyofuata. Biblia ya kwanza ilikamilika kuchapishwa Agosti 15. Kwa majuma saba  yaliyofuata, ndugu katika viwanda vya uchapishaji vya Wallkill na Ebina walifanya kazi usiku na mchana ili kuchapisha na kusafirisha zaidi ya Biblia 1,600,000, ili kila mtu atakayehudhuria mkutano huo wa mwaka apate nakala yake.

Pamoja na kwamba Biblia hii ni maridadi na imetengenezwa ili idumu, tunavutiwa zaidi na ujumbe wake unaookoa uhai. Baada ya kupata Biblia mpya, dada kutoka Marekani aliandika hivi: “Kwa kuwa sasa tumepata toleo jipya, ninaweza kuielewa vizuri zaidi Biblia.”