Yehova Mungu alimwongoza nabii Isaya kutabiri hivi: “Badala ya shaba nitaingiza dhahabu, na badala ya chuma nitaingiza fedha, na badala ya miti, shaba, na badala ya mawe, chuma.” (Isa. 60:17) Katika mwaka uliopita, tumeona waziwazi jinsi unabii huo unavyoendelea kutimia. Kama vile tu kuweka kitu bora mahali pa kitu cha hali ya chini huonyesha mabadiliko, Mashahidi wa Yehova wameona mabadiliko katika mipango ya kitengenezo katika siku hizi za mwisho.—Mt. 24:3.