Habari Njema Zafika Vijijini

Wamishonari zaidi waliwasili, baadhi yao walikuwa Pete Paschal, Amos na Barbara Parker, Richard na Belva Stoddard, waliotumikia Bolivia, na Jesse na Lynn Cantwell kutoka Kolombia. Wamishonari waliunga mkono kazi ya kuhubiri iliyokuwa ikiongezeka kwa kasi. Kufikia mwaka wa 1973 kazi kubwa ya kufundisha Biblia ilikuwa imefanywa katika miji na majiji ya Jamhuri ya Dominika, lakini habari njema haikuwa imewafikia watu walio vijijini. Hivyo, mipango ilifanywa ili kuwasaidia kiroho watu hao. Wajitoleaji walipoalikwa kwenda kuhubiri vijijini kwa miezi miwili, mapainia wa kawaida 19 walikubali mwaliko huo. Kati ya Desemba 1973 na Januari 1977, mapainia walitumwa katika maeneo ambayo yalikuwa yamehubiriwa kidogo au hayakuwa yamehubiriwa kabisa.

“Tulibadilishana machapisho kwa kuku, mayai, na matunda”

Painia mmoja aliyeshiriki katika kazi hii ya pekee alieleza hivi: “Baada ya kuwatangazia watu ujumbe wa Biblia na kuwaachia machapisho, siku iliyofuata tungewarudia wale waliopendezwa. Kwa kuwa watu hawakuwa na pesa za kutosha, tulibadilishana machapisho kwa kuku, mayai, na matunda. Tunamshukuru Yehova kwamba hatukukosa chakula kamwe.” Watu wengi walisikia Biblia ikisomwa kwa mara ya kwanza maishani mwao. Katika baadhi ya visa, viongozi wa kidini waliwaambia watu kwamba Yehova ni Shetani. Walistaajabu sana waliposoma Maandiko kama vile Zaburi 83:18: “Wewe, ambaye jina lako ni Yehova, wewe peke yako ndiye Uliye Juu Zaidi, juu ya dunia yote”! Katika maeneo fulani watu  walipendezwa sana hivi kwamba mipango ilifanywa ili kuwe na mikutano ya watu wote.

Wamishonari Zaidi na Ofisi Mpya ya Tawi

Septemba 1979, wamishonari Abigail Pérez na mke wake, Georgina, waliwasili nchini. Walipewa mgawo katika kazi ya mzunguko. Baadaye, mwaka wa 1987 wahitimu wa Gileadi, Tom na Shirley Dean walikuja kuimarisha kazi ya kuhubiri. Pia, eneo hilo lilifaidika baada ya kuwasili kwa watumishi wa pekee wa wakati wote kutoka Puerto Riko. Agosti 1988, Reiner na Jeanne Thompson walipewa mgawo wa kwenda Jamhuri ya Dominika, ukiwa mgawo wao wa tano wa umishonari.

Kufikia mwaka wa 1989, idadi ya wahubiri iliongezeka kufikia 11,081, na kulikuwa na dalili za ongezeko zaidi, kwa kuwa mafunzo ya Biblia 20,494 yaliripotiwa. Ongezeko hilo lilitokeza changamoto nyingi. Kwa mfano, jengo la ofisi ya tawi lilitosheleza mahitaji ya wakati huo, lakini mwishoni mwa miaka ya 1980, lilikuwa dogo sana. Reiner Thompson anasema hivi: “Lilikuwa limejaa sana, hivi kwamba ilitulazimu kukodi nyumba na kutumia majengo ya biashara katika maeneo tofauti-tofauti ya jiji.”

Reiner anaendelea, “Ilikuwa vigumu sana kupata uwanja mzuri wa kujenga ofisi mpya ya tawi. Baadaye mfanyabiashara fulani aliyesikia kwamba tulikuwa tukitafuta uwanja aliwasiliana nasi. Alitueleza kwamba angependa kuuza eneo fulani zuri sana, lakini angewauzia Mashahidi wa Yehova tu. Zamani alikuwa na biashara kubwa ya kushona nguo, na msaidizi wake pamoja na baadhi ya wafanyakazi wake walikuwa Mashahidi wa  Yehova. Kwa miaka mingi alikuwa ameona uaminifu na mwenendo wao mzuri, na hilo lilimvutia sana. Kwa sababu alikuwa anawaheshimu sana Mashahidi wa Yehova, aliwauzia eneo hilo kwa bei nafuu.” Eneo hilo lilinunuliwa Desemba 1988, na baadaye maeneo mengine matatu yaliyokuwa jirani yaliongezwa. Kwa ujumla eneo la ofisi ya tawi pamoja na Jumba la Kusanyiko ni ekari 22.

Mamia ya wajitoleaji wenyeji na wa kimataifa walisaidia katika ujenzi wa ofisi mpya ya tawi na Jumba la Kusanyiko. Majengo hayo yaliwekwa wakfu Novemba 1996. Washiriki wa Baraza Linaloongoza Carey Barber, Theodore Jaracz, na Gerrit Lösch walishiriki programu ya wakfu Jumamosi hiyo. Siku iliyofuata, kulikuwa na programu za pekee katika viwanja viwili vikubwa zaidi nchini, na zaidi ya watu 10,000 walitembelea majengo mapya ya ofisi.

‘Kuvuka Kuingia Makedonia’

Historia ya watu wa Yehova katika Jamhuri ya Dominika haitakamilika bila kuzungumzia idadi kubwa ya Mashahidi ambao wamehamia katika nchi hiyo yenye uhitaji mkubwa. Wakichochewa na ripoti nzuri kwamba ilikuwa rahisi kuongoza mafunzo mengi ya Biblia, wengi walianza kuhamia katika nchi hiyo mwishoni mwa miaka ya 1980 kana kwamba walikuwa ‘wakivuka kuingia Makedonia.’ (Mdo. 16:9) Wajitoleaji hao waliwasimulia wengine kuhusu shangwe waliyopata katika kazi ya mavuno nchini Dominika. Hivyo kukawa na ongezeko kubwa la wajitoleaji miaka ya 1990.

Kwa mfano, Stevan na Miriam Norager kutoka Denmark, wametumikia katika Jamhuri ya Dominika tangu 2001. Kabla ya hapo, Miriam na dada yake walitumikia  nchini humo kwa mwaka mmoja na nusu. Ni nini kilichowachochea wenzi hao wa ndoa kuhamia nchi hiyo ya mbali yenye utamaduni na lugha tofauti? Miriam anasema hivi: “Tunatoka katika familia imara kiroho za wazazi ambao walitumikia wakiwa mapainia wa pekee walipokuwa vijana, na baadaye wakiwa mapainia wa kawaida baada ya kupata watoto. Sikuzote wazazi wetu walituchochea kumtumikia Yehova kikamili katika utumishi wa wakati wote.”

Stevan na Miriam wamekuwa mapainia wa pekee tangu 2006 na wamewasaidia wengi kujifunza kweli. Stevan anasema: “Tumepata baraka nyingi sana. Hatujapoteza shangwe licha ya hali ngumu au matatizo ya afya, kwani tumejionea mambo mengi mazuri na tumewasaidia watu wenye mioyo minyofu kumjua na kumpenda Yehova. Pia, tumepata familia kubwa ya marafiki  wapendwa. Kutumikia katika Jamhuri ya Dominika kumetufundisha kuwa wenye subira na wanyenyekevu, na kuishi maisha rahisi kumeimarisha zaidi imani yetu na kumtumaini Yehova.”

Jennifer Joy ametumikia nchini kwa zaidi ya miaka 20, akiwahubiria viziwi

Jennifer Joy ni miongoni mwa dada waseja wageni ambao wanahubiri katika Jamhuri ya Dominika. Jennifer alipokuja mwaka wa 1992 kumtembelea mama yake mkubwa, Edith White, mmishonari wa muda mrefu, alipata matokeo mazuri katika utumishi. Pia, alikutana na dada wengine ambao walikuwa wamehamia ili kutumikia kwenye eneo lenye uhitaji mkubwa wa wahubiri. Jennifer anasema: “Nilikuwa na haya na sikuwa  jasiri. Lakini niliwaza hivi, ‘Ikiwa wao wameweza, mimi pia nitaweza.’”

Mwanzoni, Jennifer alipanga kukaa mwaka mmoja, lakini aliendelea kukaa mwaka baada ya mwaka, na sasa amekuwa akitumikia katika Jamhuri ya Dominika kwa zaidi ya miaka 20. Amewasaidia wanafunzi wake wengi wa Biblia kuwa waabudu wa Yehova. Jennifer amepata shangwe ya kusaidia maendeleo ya lugha ya ishara nchini na pia amesaidia kuandaa mtaala wa madarasa ya lugha.

‘Yehova amenitegemeza mpaka sasa, hivyo kwa nini niwe na shaka kwamba hatanitegemeza mwaka ujao?’

Jennifer anajitegemezaje? Anaeleza hivi: “Ninarudi Kanada kufanya kazi kwa miezi michache kila mwaka. Kwa miaka mingi sasa nimefanya kazi tofauti-tofauti, kama vile kupiga picha, kusafisha picha, kupaka rangi nyumba, kusafisha ofisi, kutengeneza taa za magari, na kutengeneza mazulia. Pia, nimefanya kazi ya kuongoza watalii, wakala wa usafiri, mwalimu wa Kiingereza, na mkalimani.” Jennifer analinganisha hali yake na ile ya Waisraeli wa kale walipokuwa nyikani. Anasema hivi: “Waliishi kwa kila neno lililotoka katika kinywa cha Yehova. Neno la Yehova lilikuwa kwamba angewategemeza, naye alifanya vivyo hivyo. Walikuwa na chakula kila siku, nguo na viatu vyao havikuchakaa. (Kum. 8:3-4) Yehova anaahidi kututegemeza pia. (Mt. 6:33) Amenitegemeza mpaka sasa, hivyo kwa nini niwe na shaka kwamba hatanitegemeza mwaka ujao?”

Waeneza-injili waliojidhabihu wapatao 1,000 wametoka nchi tofauti-tofauti kama vile Austria, Hispania, Japani, Marekani, Poland, Puerto Riko, Sweden, Taiwan na  Urusi. Wajitoleaji kutoka mataifa 30 hivi wamejiunga na makutaniko ya Kichina, Kihispania, Kiingereza, Kiitaliano, Kikrioli cha Haiti, Kirusi, na Lugha ya Ishara ya Marekani (ASL). Kama mtume Petro, walisema: “Tazama! Sisi tuliacha vitu vyote na tumekuwa tukikufuata wewe.”—Marko 10:28.