Kuanza Kuhubiri Katika Eneo la Lugha ya Krioli ya Haiti

Eneo la watu wanaozungumza Kihispania limekuwa na matokeo mazuri. Hata hivyo, watu wanaozungumza lugha nyingine walihamia nchini humo, nao pia wanakubali ujumbe wetu. Kikrioli cha Haiti ndiyo lugha rasmi nchini Haiti. Ingawa kumekuwa na kutoelewana kati ya Jamhuri ya Dominika na Haiti, maelfu ya raia wa Haiti hufanya kazi katika Jamhuri ya Dominika, na hivi karibuni idadi yao imeendelea kuongezeka sana.

Kwa miaka mingi, watu wanaozungumza Kikrioli cha Haiti ambao walipendezwa na kweli walielekezwa kwenye makutaniko ya Kihispania ili wajifunze kweli. Hata hivyo, ili kuwasaidia zaidi, mwaka wa 1993 Baraza Linaloongoza liliomba ofisi ya tawi ya Guadeloupe itume mapainia wa pekee wakawahubirie watu wanaozungumza Kikrioli cha Haiti katika Jamhuri ya Dominika. Barnabé na Germaine Biabiany ni wenzi wa ndoa waliojitolea kuhama pamoja na familia nyingine mbili. “Mwanzoni tulikuwa na broshua mbili za Kikrioli cha Haiti,” anasema Barnabé. “Machapisho mengine yote yalikuwa ya Kifaransa, hivyo tulilazimika kutafsiri kila kitu kutoka Kifaransa hadi Kikrioli cha Haiti.”

Mnamo Januari 1996, kulikuwa na wahubiri tisa huko Higüey na wahubiri kumi huko Santo Domingo ambao  walikuwa tayari kusaidia kikundi cha Kikrioli cha Haiti. Hivyo, vikundi viwili vilianzishwa katika majiji hayo, na baada ya muda vikawa makutaniko. Hata hivyo, makutaniko hayo yalivunjwa, kwa kuwa Wahaiti wengi walitaka kujifunza Kihispania na hivyo walipendelea kuhudhuria mikutano katika makutaniko ya Kihispania. “Tulizungumza na akina ndugu katika Idara ya Utumishi,” anaeleza Barnabé, “na ikaonekana kuwa jambo la busara kuacha kwa muda kuwahubiria watu wanaozungumza Kikrioli cha Haiti.”

Eneo la Kikrioli Lahubiriwa Tena

Mwaka wa 2003, Baraza Linaloongoza liliwatuma wamishonari Dong na Gladys Bark ili wawahubirie watu wanaozungumza Kikrioli cha Haiti katika Jamhuri ya Dominika. Kwa miaka miwili, walihubiri huko Higüey na wakaanza kupata matokeo mazuri. Juni 1, 2005, kutaniko la Kikrioli cha Haiti lilianzishwa. Dong Bark, Barnabé Biabiany, na mmishonari mwingine aitwaye Steven Rogers, walisafiri nchini kote wakiwahubiria watu wanaozungumza Kikrioli cha Haiti.

Kazi iliendelea vizuri na makutaniko zaidi yakaanzishwa. Katika Septemba 1, 2006, mzunguko wa kwanza wa Kikrioli cha Haiti ulianzishwa. Kulikuwa na makutaniko saba na vikundi viwili, na Barnabé Biabiany ndiye aliyekuwa mwangalizi wa mzunguko.

Katika miaka iliyofuata, wamishonari zaidi walitumwa katika Jamhuri ya Dominika ili kuwahubiria watu wanaozungumza Kikrioli cha Haiti. Vilevile wajitoleaji wengi walikuja kutoka Kanada, Ulaya, Marekani, na kwingineko ili kusaidia. Kikundi cha ndugu wenye ujuzi kiliundwa ili kuandaa mtaala wa kujifunza Kikrioli cha Haiti kwa ajili ya ndugu na dada wageni na wenyeji pia.

Wengi wanafikiri watu wasio Wahaiti wanaozungumza Kikrioli cha Haiti ni Mashahidi wa Yehova

 Jitihada za Wadominika wengi za kujifunza Kikrioli cha Haiti zimekuwa na matokeo mazuri kwa Wahaiti. Sasa wahubiri Wadominika wanapohubiri katika Kikrioli cha Haiti, wanapunguza wasiwasi na inakuwa rahisi kutangaza ujumbe wa Ufalme. Ndugu zetu wengi wamejifunza lugha hiyo hivi kwamba wengi wanafikiri watu wasio Wahaiti wanaozungumza Kikrioli cha Haiti ni Mashahidi wa Yehova.

Ili kuona matokeo ya kupendezwa na watu wa jamii tofauti, fikiria jambo alilojionea dada mmoja Mdominika ambaye ni painia aliyehudhuria mtaala wa kujifunza Kikrioli cha Haiti. Alipokuwa akihubiri alikutana na wenzi wa ndoa kutoka Haiti. Aliwatembelea tena ili aanzishe funzo la Biblia. “Nilipofika,” anasimulia, “Nilimsalimu yule mwanamke kwa kumbusu shavuni, kama ilivyo desturi ya wanawake katika Jamhuri ya Dominika. Mwanamke huyo akaanza kulia. Nikamuuliza, ‘Kwa nini unalia?’ Akajibu, ‘Kwa miaka mingi niliyoishi katika nchi hii, hii ndiyo mara ya kwanza ambayo mtu amenisalimu kwa kunibusu.’”

Yehova amebariki bidii ya wahubiri katika nchi hiyo na kumekuwa na ongezeko kubwa. Kufikia Septemba 1, 2009, kulikuwa na makutaniko 23 na vikundi 20 vya Kikrioli cha Haiti, hivyo mzunguko wa pili ukaanzishwa. Hudhurio la Ukumbusho mwaka wa 2011 liliashiria uwezekano wa ongezeko kubwa. Kwa mfano, watu 594 walihudhuria Ukumbusho katika mji mdogo wa Río Limpio wenye wahubiri 11. Ukumbusho ulipofanywa katika mji wa Las Yayas de Viajama, ambao haukuwa  na wahubiri, watu 170 walihudhuria. Kufikia Septemba 2011, kulikuwa na makutaniko 33 na vikundi 21 vya Kikrioli cha Haiti. Hivyo, mzunguko mwingine ukaanzishwa mwaka wa 2012.

Ofisi ya tawi ya Jamhuri ya Dominika na ya Haiti zimeshirikiana kuwazoeza ndugu kutoka nchi hizo mbili. Madarasa matano ya Shule ya Biblia ya Ndugu Waseja yamefanywa katika Kikrioli cha Haiti na vilevile madarasa manne ya Shule ya Biblia ya Wenzi wa Ndoa Wakristo.

Kujifunza Kikrioli cha Haiti