• IDADI YA NCHI 58

  • IDADI YA WATU 979,685,702

  • IDADI YA WAHUBIRI 1,363,384

  • IDADI YA MAFUNZO YA BIBLIA 3,265,314

“Sasa Niko Tayari Kumwacha Babiloni Mkubwa”

Thomson, kijana anayeishi nchini Uganda, alikuwa ametamaushwa na dini. Alichukizwa sana na namna viongozi wa dini walivyoomba-omba pesa, hivyo akaacha kwenda kanisani. Hata hivyo, aliendelea kusoma Biblia yake kila siku. Alivutiwa hasa na kitabu cha Ufunuo, hivyo alijaribu kukifafanua kwa kuandika ufafanuzi huo kwenye daftari dogo. Ndugu fulani alipokutana na Thomson mahali  alipokuwa akifanyia kazi ya ujenzi, alimkuta akisoma Biblia yake. Walikuwa na mazungumzo mazuri sana, na Thomson akakubali kitabu Biblia Inafundisha Nini Hasa? Alisoma kitabu chote kwa usiku mmoja. Siku iliyofuata, ndugu huyo alipokea ujumbe wa simu uliosema: “Sifa zimwendee Bwana kwa habari ulizonipa. Sasa niko tayari kumwacha Babiloni Mkubwa.” Thomson aliomba machapisho yote yaliyoonyeshwa kwenye maelezo ya chini na nyongeza zilizo kwenye kitabu Biblia Inafundisha. Alijifunza Biblia kwa bidii, akafanya maendeleo haraka sana, na kubatizwa kwenye Kusanyiko la Wilaya mwaka wa 2012, lililokuwa na kichwa “Linda Moyo Wako!” Mnamo Machi 2013, Thomson alianza kutumikia akiwa painia wa kawaida, akiwasaidia watu wengine waone uhitaji wa kumwacha Babiloni Mkubwa.

Ndugu Nane Walijifunza Naye

Jimmy alilelewa jijini Port Louis, mji mkuu wa kisiwa cha Mauritius. Alianza kunywa pombe alipokuwa na umri wa miaka 16 na baada ya muda mfupi akawa analewa kila siku. Mara nyingi ulevi ulimfanya ashindwe kujizuia na alifungwa jela mara kadhaa. Nyakati nyingine alikunywa hadi chupa tatu za pombe aina ya rum na alivuta sigara sitini kwa siku. Ikiwa angekosa pesa, basi angekunywa dawa yenye alkoholi inayotumiwa kusafishia madirisha. Wakati fulani hata alikunywa manukato yanayoitwa eau de cologne ambayo yana alkoholi. Mtu fulani alipomwambia kwamba alionekana kama mfu anayetembea, aliamua kujipeleka kwenye kituo kinachotibu watu wenye uraibu. Alikaa kwenye kituo hicho kwa mwaka mmoja na nusu, lakini hakikumsaidia.

Rodrigues: Jimmy aliazimia kubadili maisha yake

Hatimaye, Jimmy alikutana na Mashahidi wa Yehova na akakubali kujifunza Biblia. Pindi fulani, angeacha kujifunza ili anywe kidogo. Kwa ujumla, ndugu nane walijifunza naye. Mwishowe, Jimmy alitambua kwamba alipaswa  kubadili maisha yake. Alisema hivi: “Nilihisi kana kwamba upanga wa roho unaotajwa kwenye Waebrania 4:12 ulikuwa ukiuchoma moyo wangu. Siku moja nilipokuwa nikisoma Biblia yangu, nilisoma Methali 24:16, ambalo linasema: ‘Huenda mwadilifu akaanguka hata mara saba, naye hakika atasimama.’ Andiko hilo lilibadili kabisa maisha yangu.” Baada ya kujifunza na ndugu saba na bado ‘akaanguka,’ Jimmy aliazimia kubadilika na “kusimama” kwa msaada wa ndugu wa nane. Jimmy alimsihi Yehova ili amwimarishe, akahudhuria mikutano ya kutaniko, na akaacha kabisa tabia zake mbaya. Alibatizwa mwaka wa 2003 na akawa painia wa kawaida mwaka wa 2012. Sasa, anatumikia akiwa mtumishi wa huduma katika kutaniko lililo kisiwani Rodrigues.

“Yehova na Malaika Watakuwa Rafiki Zangu”

Mary mwenye umri wa miaka 70 anayeishi nchini Kenya, amekuwa muumini wa Kanisa la Presbiteri katika maisha yake yote. Mara nyingi alikusanya michango kwa ajili ya kanisa na alisaidia kujenga moja kati ya makanisa katika eneo lao. Mmoja wa wana wake alipokuwa Shahidi, Mary hakufurahia jambo hilo. Kijana wake alimwalika kwenye mikutano ya kutaniko, lakini Mary alikataa, alisema kwamba alitaka kusikia ujumbe wa Biblia katika lugha yake ya Kikuyu na si Kiswahili. Hatimaye, Mary alikubali mwaliko wa kuhudhuria kusanyiko la wilaya ambalo lingefanywa katika lugha ya Kikuyu. Kwenye kusanyiko hilo aliketi katika sehemu maalumu kwa ajili ya wazee. Alivutiwa sana na namna alivyotendewa kwa fadhili na upendo. Mary alisema kwamba hajawahi kabisa kuona upendo kama huo katika kanisa lake. Alisikiliza kwa makini  hotuba zote na alifurahia sana mambo aliyosikia. Alipoulizwa ikiwa angependa afundishwe Biblia kwa kutumia broshua Msikilize Mungu, alikubali mara moja.

Baada ya kujifunza kwa miezi michache, Mary aliamua kuwa Shahidi wa Yehova, hivyo, akajiuzulu kanisani. Viongozi wa kanisa walikasirika sana. Wakamwita kasisi fulani kutoka jijini Nairobi, ili azungumze naye. Kasisi huyo alijaribu kumshawishi Mary asiliache kanisa, lakini alisimama imara. “Ni nani watakaokuwa rafiki zako ukiliacha kanisa?” akamuuliza. “Una marafiki na majirani wengi ambao ni waumini wa kanisa hili.”

Mary akajibu, “Yehova na malaika watakuwa rafiki zangu, na pia Mashahidi watakuwa rafiki zangu.”

Akiwa ameshindwa kumshawishi Mary, kasisi huyo aliondoka. Mary anaendelea kufanya maendeleo mazuri katika funzo lake la Biblia na anahudhuria mikutano yote ya Kikristo, hata ingawa anaishi mbali na mahali pa mikutano. Hivi karibuni, aliposhindwa kupata usafiri wa umma, alitembea kwa saa mbili kwenye mvua ili kufika kwenye mkutano. Licha ya kupingwa na majirani, ameazimia kutimiza lengo lake la kubatizwa.

Liberia: Wakiandaa viti kwa ajili ya Ukumbusho. Mwaka 2013 wahubiri 6,148 walifurahia hudhurio la watu 81,762

Kasisi Alimtega!

Msichana mwenye umri wa miaka 14 anayeitwa Ashton anaishi nchini Kamerun. Alipoanza kujifunza Biblia na Mashahidi wa Yehova, alipingwa vikali sana na mama na baba yake mkubwa ambao anaishi nao. Walisisitiza ahudhurie ibada pamoja nao kwenye kanisa la Pentekoste. Siku moja wakati wa ibada, kasisi wa kike wa kanisa hilo aliweka mikono juu ya vichwa vya wahudhuriaji, akidai kuwapa “roho,” na kuwafanya waanguke. Ashton hakuanguka. Kasisi huyo alisali tena na tena, lakini Ashton alibaki wima. Hivyo, kasisi akamtega ili aanguke! Aliporudi nyumbani, Ashton aliwaambia mama na baba yake mkubwa kwamba alikuwa ametegwa na kasisi, lakini hawakumwamini. Tangu siku hiyo akaamua kwamba hatarudi kamwe kanisani. Leo, licha ya familia na jirani zake kumpinga na kumtukana, Ashton anaendelea kuhudhuria mikutano katika Jumba la Ufalme.

Mwaliko Kutoka kwa Mtoto

Licha ya kwamba Anilpa alikuwa na umri wa miezi 17 tu, alishiriki kwa bidii katika kampeni ya kuwaalika watu wahudhurie kusanyiko la wilaya la mwaka jana nchini Angola. “Mgawo” wa Anilpa ulikuwa kupiga hodi na kuwapa wenye nyumba mialiko, kisha mama yake awaeleze kwa ufupi kusudi la kuwatembelea. Anilpa alikuwa na shauku nyingi hivi kwamba mara nyingi alienda kubisha mlango mwingine kabla mama yake hajamaliza mazungumzo. Aliwashangaza sana wenye nyumba. Kwa mfano, siku ya mwisho ya kusanyiko, mwanamke fulani alimfikia Anilpa na kumwambia: “Nilikuwa nakutafuta. Nimefurahi  sana kukupata, kwani wewe ndiye uliyenialika nihudhurie kusanyiko hili.”

Wamechoshwa na Dhuluma

Mnamo Agosti 2012, wahubiri wa Kutaniko la Antaviranambo nchini Madagaska walikutana na kikundi cha watu kilichowaambia kwamba walitaka kuwa Mashahidi wa Yehova. Watu hao walihisi kwamba walikuwa wakidhulumiwa na viongozi wao wa dini, ambao waliwafundisha mambo ambayo wao wenyewe hawafanyi. Waumini hao walisema kwamba makanisa yao hayakuwa na programu ya kuwafundisha Biblia wala machapisho yanayofafanua mafundisho yao. Kanisa liliwatoza pesa nyingi sana, hakukuwa na ushirika wa kweli, na hawakuonyeshana upendo wa kweli wa Kikristo. Pia, walisema kwamba walijua Mashahidi wa Yehova hawakuwa na matatizo hayo.

Baadaye, watu hao waliiandikia barua ofisi ya tawi. Barua hiyo ilisema hivi: “Tunawaandikia barua hii kuwajulisha kwamba tunataka kumtumikia Yehova. Hata hivyo,  tunaishi mbali sana. Wengine wetu, tunahitaji kutembea kwa saa 9 hadi 15 ili kufika mahali pa mikutano. Hivyo, tunawasihi mtume mtu aje atufundishe Biblia. Hatuwezi kutimiza tamaa yetu ya kumtumikia Yehova kwa moyo wetu wote pasipo mtu wa kutusaidia kuimarisha upendo wetu kwake. Tuko watu 215 kutoka katika vijiji vitatu hivi. Tulikuwa waumini wa dini mbalimbali, lakini sasa tunatamani sana kumtumikia na kumtii Yehova kwa moyo wetu wote. Tunatumaini kwamba mtatusaidia.”

Akina ndugu walienda kukutana na watu hao, walitembea kwa saa tisa ili kufika kwenye kijiji cha kwanza. Wakiwa huko, ndugu hao walifanya mkutano ambao ulihudhuriwa na watu 65 waliopendezwa. Habari hizo zilienea haraka sana, na watu wa vijiji vingine pia wakataka kutembelewa na kufundishwa Biblia. Kwa hiyo, akina ndugu walitembea kwa saa nne ili kufika kwenye kijiji cha pili, kisha wakafanya mkutano na zaidi ya watu 80 walihudhuria. Wakiwa hapo, walikutana na watu wengine ambao waliwaomba waende kwenye kijiji chao, safari nyingine ya mwendo wa saa mbili. Akina ndugu walikubali ombi hilo na wakafanya mikutano katika kijiji hicho pia. Zaidi ya watu 50 walihudhuria.

Katika pindi mbili tofauti, zaidi ya watu 30 kutoka katika vijiji hivyo walihudhuria kusanyiko katika mji wa Mahanoro, wakitembea kwa siku moja na nusu ili kufika huko. Pia 25 kati yao, ambao walitia ndani wenzi wa ndoa, familia kadhaa, na wazee walikuja kwa ajili ya ziara ya mwangalizi wa mzunguko. Wote walikaa kwenye nyumba moja, wakijadiliana mambo waliyokuwa wamejifunza na kuuliza maswali hadi usiku wa manane. Wanavijiji hao walisema kwamba watu wengi zaidi walitaka kujiunga na Mashahidi wa Yehova kwa sababu walikuwa wamechoshwa na dhuluma za viongozi wao wa dini.