Muhtasari wa barua kwa Waroma—mwongozo uliotolewa kupitia roho ya Mungu kuhusu jinsi Yehova hana ubaguzi na umuhimu wa kuwa na imani katika Yesu Kristo.