Muhtasari wa kitabu cha Yona, simulizi lenye kusisimua kuhusu mambo ambayo nabii wa Yehova alijionea.