Jifunze mambo ya msingi kuhusu kitabu cha Biblia cha Nehemia, chenye historia ya kujengwa upya kwa Yerusalemu baada ya Wayahudi kutoka uhamishoni Babiloni.